Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Legătura de tip cauză-efect dintre decreștinare și decivilizare

Postat: 21 July, 2023, Scris de George PETROVAI

Dacă regresul actualei civilizații (practic al tuturor civilizațiilor umane) este generat de legea nescrisă a celor trei „c”-uri (consum-confort-comoditate), progresul ei în faza prunciei, adolescenței și maturității raționale s-a datorat altor trei „c”-uri: credință-cultură-civilitate.
Pe urmă, în pofida avertismentului creștin că „Banul este ochiul dracului” (Mântuitorul n-a pus niciodată mâna pe bani, iar creștinii Evului Mediu se fereau ca de foc să practice cămătăria, în schimb profitau din plin de banii necușeri ai cămătarilor evrei!), europenii și nord-americanii în primul rând, au făcut din ticălosul dicton „Time is money” (Timpul înseamnă bani) rampa lansării omului modern înspre anticreștinul țel de-a scoate parale chiar și din piatră seacă, nu în ultimul rând prin mijloace certate la cuțite cu Decalogul, legile în vigoare și omenia: poluare galopantă, războaie, căderi suspecte de guverne, jafuri planetare prin atotputernicele transnaționale (ele fiind inegalabile în făurirea iluziilor de întrajutorare și prosperitate generală) ș.a.m.d. Cititi mai departe »

Același subiect din Biblie, exprimat în variate forme, dar într-o armonie deplină în esența sa

Postat: 14 June, 2023, Scris de N. Grigorie Lăcrița

„În această lume-închisoare,
Biblia este o fereastră prin care putem să privim în eternitate.” (Timothy Dwight)

În Biblie sunt mai multe situațiile în care același subiect este exprimat în variate forme, dar cu același conținut și aceasta deoarece subiectul respectiv (văzut, cunoscut, trăit, la care au participat mai multe persoane) a fost relatat deferit de mai mulți oameni, care se deosebeau foarte mult în ceea ce privește stilul, forma de exprimare, înzestrarea intelectuală și spirituală, modul în care l-au perceput, rangul și ocupația etc.
Un scriitor a fost mai puternic impresionat de o anumită fază a subiectului; el a redat acele puncte care s-au armonizat cu experiența lui sau cu puterea lui de înțelegere și de apreciere; altul a redat o altă fază. Cititi mai departe »

Vârsta universului, a stelelor, a soarelui, a pământului și a omului, în relatările din Biblie și conform descoperirile științifice

Postat: 13 June, 2023, Scris de N. Grigorie Lăcrița

„Prin spaţiu, Universul mă cuprinde, mă înghite ca pe un punct;
prin gândire, îl cuprind eu.” (Blaise Pascal)

Cuprins:
1. Precizări preliminare
2. Teoria geocentrică, conform Bibliei
3. Teoria heliocentrică, conform științei
Anexa nr. 1. Vârsta universului, a stelelor, a soarelui, a pământului și a omului, (1) în relatările din Bibliei și (2) conform cercetărilor științifice
4. Papa Ioan Paul al II-lea despre Big Bang
5. De când există pământul și de când există omul pe pământ
6. Teorie Big Bang şi teoria evoluţionistă sunt „minciuni izvorâte direct din iad”
Bibliografie Cititi mai departe »

Domnul a dat, omul a stricat… (2)

Postat: 12 June, 2023, Scris de George PETROVAI

2.Despre stat și diverse forme de cârmuire
    Statul, afirm eu (cu ajustările și completările de rigoare) în articolul Statul român – un tâlhar la cheremul altor tâlhari, articol scris pe data de 31 iulie 2011, este „organismul complex, respectiv malaxorul necruțător care centralizează puterea, subordonează voințele individuale și de grup autorității sale conconcentrată în formulări de natură juridică (instituții, Constituția sau Legea fundamentală, legi organice, legi ordinare, ordonanțe, ordine și alte acte normative cu caracter național sau numai zonal/local – la romani existau edicte și rescripte), toate cu caracter obligatoriu, căci prin ele și prin instrumentele de forță  și de execuție ale regimului (armată, servicii secrete, polițiști, jandarmi), poreclite organe de apărare și ordine, se urmărește înfăptuirea siguranței potentaților și menținerea acestora la butoanele puterii prin pârghii ale inechității demonocratice (legi cu dedicație și din cele făcute de hoți pentru hoți, lozinci de felul „nimeni nu este deasupra legii” ș.a.m.d.), ce acționează fie pe direcția dezamorsării nemulțumirilor populare în faza de început (dezbinări, promisiuni exagerate, înfăptuiri debilizate), fie pe direcția înăbușirii lor, după ce au luat chipul grevelor, răscoalelor ori al insurecțiilor”. Cititi mai departe »

Domnul a dat, omul a stricat… (1)

Postat: 8 June, 2023, Scris de George PETROVAI

1.Despre om și necurmata lui ticăloșire
Întrucât este înzestrat cu logică, limbaj articulat, rațiune și dorința de-a ști, omul (în primul rând științificul, dar și cel de rând) are la dispoziție fie creaționismul, fie evoluționismul, cele două modalități prin care el își poate satisface în parte curiozitatea despre tainica apariție a vieții și a Universului (lumea văzutelor și nevăzutelor): prima se bazează în totalitate pe încrederea acordată unor subtile concepții filosofice (Dao, Unul și perechea Yin-Yang de principii creatoare la chinezi, Unul sau oul cosmic la indieni, vechii egipteni și fenicieni, numărul la Pitagora, Unul sau zeul unic la Xenophan, Ființa sferică sau fără început și sfârșit la Parmenide, Rațiunea ordonatoare la Anaxagora, Demiurgul sau zeul suprem la Platon, Inteligența cosmică la Aristotel, Unul neoplatonicienilor), respectiv pe credința deplină în Dumnezeul evreilor antici și al creștinilor (un Dumnezeu atotputernic, atotștiutor și atotiubitor), care – ne spune Genesa – creează întregul existent (materia nevie și cea vie), în cele șase „zile”/epoci, din preaplinul dragostei Sale și prin metalogica forță a Cuvântului capabil să materializeze energia infuzată cu Spirit; Cititi mai departe »

Nume și titluri ale Bibliei

Postat: 24 May, 2023, Scris de N. Grigorie Lăcrița

Biblia este o carte cu adevărat revelatoare, pentru orice persoană, indiferent de vârstă, de religie, de pregătire, de preocupări, de concepţia sa despre viaţă şi indiferent dacă o citeşte ca un act de cultură general, ca o călăuză (ca un îndrumar în viaţă), sau că simte nevoia de apropiere faţă de Dumnezeu. Orice persoană cerebrală caută un răspuns la întrebările fundamentale ale existenţei, respectiv: care este sursa unică Universului”, a vieţii?; cine suntem, de unde venim, încotro mergem? În funcţie de răspunsurile la aceste întrebări se manifestă atitudinea fiecăruia faţă de lume, de viaţă, de religie, de credinţă. O mare parte din populaţia omenirii consideră că răspunsul la aceste întrebări se găseşte în religia sa, precum pentru creştini în Biblie, pentru musulmani în Coran, pentru evrei în Tora etc.
Există mai multe nume și titluri ale Bibliei care se găsesc atât în Vechiul Testament, cât și în Noul Testament.
În cele ce urmează se prezintă cele mai cunoscute titluri ale Bibliei, conform cu relatările din aceasta și cu comentariile aferente conținute în Biblia de pe Site-ul https://mybible.ro/, cu precizarea că sublinierile îmi aparțin Cititi mai departe »

Ce spune Biblia despre scrierea corectă

Postat: 21 May, 2023, Scris de N. Grigorie Lăcrița

„Este mai lesne să treacă cerul şi pământul decât din Lege să cadă
o frântură de slovă, un corn de literă, o cirtă, o iotă, un cornişor de slovă,
un vârf, o codiţă sau un punct de la o literă.” (Vezi Biblia, Luca 16:17 şi Matei 5:18)

Frecvent se constată cazuri de scriere incorectă, în toate domeniile de activitate, consecințele negative fiind dintre cele mai mari atunci când este vorba de texte scrise emise de instituțiile statului, în special în actele normative, în actele emise în justiție etc.
Scrierea incorectă este frecvent cauzată:
1. De lipsa unei „frântură de slovă”, sau a unei „frânturi de literă”, precum:
1.1) fie un simbol ataşat unei litere, precum, în limba română, simbolurile care însoţesc cele cinci litere cu semne diacritice: ă, â, î, ş, ţ;
1.2) fie punctele din unele litere, precum cele din literele româneşti i şi j;
1.3) fie orice altă particulă, oricât ar fi ea de mică, din scrierea unei litere.
Un exemplu al însemnătăţii unei „frânturi de slovă”, al unei „cirte”, îl reprezintă partea de liniuţă din litera G care face ca aceasta să se distingă de litera C. Cititi mai departe »