Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Despre pecetluire

Postat: 13 February, 2024, Scris de Vasilie Aurelian Alin

În cartea Apocalipsei ni se spune clar că în timpurile din urmă majoritatea oamenilor vor primi un semn/pecete pe mână și/sau pe frunte și că prin această pecete harul îi va părăsi și în locul lui se va instaura în ei energia satanică. Această pecete nu se va pune în mod deschis și în mod lămurit. Adică nu va veni nimeni să vă spună ,,veniți să primiți pecetea Satanei pe mâna și/sau pe fruntea voastră”. Este clar că dacă s-ar proceda în acest fel aproape nimeni nu ar accepta pecetea, dar cum Diavolul este tatăl minciunii și al înșelării, tot în acest mod(adică prin minciună și înșelare) se va produce și acceptarea peceții pe mână și/sau pe frunte.
Scriptura vorbește cât se poate de lămurit asupra unei lăcrări de înșelare ce se va desfășura în lume și îi va acapara pe toți aceia ce au iubit lumea aceasta și nu au căutat împărăția cerurilor și nici nu s-au interesat de ea: ,,Din această pricină, Dumnezeu îngăduie să le fie trimisă lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună: pentru ca toti cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiţi”(2Tesaloniceni2:11-12). Cititi mai departe »

Despre Cain și neamul său(4)

Postat: 10 February, 2024, Scris de Vasilie Aurelian Alin

Tot ceea ce noi am spus până acum nu este suficient pentru a demonstra, fără putință de tăgadă, că există și astăzi un neam ce se trage din Cain. Orice teolog sau simplu cercetător poate spune că ceea ce noi încercăm să arătăm poate fi o idee îndrăzneață sau originală, dar că nu este și adevărată, căci genealogiile prezentate în Biblie spun cu totul și cu totul altceva. Numai dovedirea falsității genealogiilor prezentate în Biblie va da cu adevărat greutate celor prezentate în studiul nostru și îi va pune cu adevărat pe gânduri pe cercetători și teologi. Acest lucru nu este ușor de dovedit și nici ușor de acceptat, căci toți telologii pleacă de la supoziția, falsă de altfel, că toată Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă în sânul ei există contradicții vădite.
Toți teologii ,,au uitat” un lucru simplu pe care nici Pilat nu l-a înțeles când îl avea pe Mântuitorul în fața sa. Pilat L-a întrebat pe Mântuitorul: ,,Pilat I-a zis: Ce este adevărul?”(Ioan18:38). Mântuitorul nu i-a răspuns nimic și așa cum tâlcuiește și Sfântul Nicolae Velimirovici în cartea sa ,,Prorociri despre vremurile noastre prin fereastra temniței” în cuvântul al cincisprezecelea, Mântuitorul nu i-a răspuns lui Pilat pentru că Pilat nu pus bine întrebarea. Toate popoarele păgâne au crezut că Adevărul este CEVA (unii au crezut că e o Lege alții că este natura, etc.). Mântuitorul este singurul care în toată istoria lumii a spus că Adevărul este CINEVA și chiar Mântuitorul este Adevărul: “EU SUNT CALEA, ADEVĂRUL ŞI VIAŢA.” (Ioan 14,6). Cititi mai departe »

Despre Cain și neamul său(3)

Postat: 9 February, 2024, Scris de Vasilie Aurelian Alin

Vom vorbi în cele ce urmează despre ceea ce s-a întâmplat cu primul născut al Evei, Cain, după uciderea fratelui său Abel și pedepsirea acestuia de divinitatea Vechiului Testament. După plecarea lui Cain, Scriptura ne spune că acesta a avut urmași și chiar că ar fi construit o cetate: ,,Și Cain a cunoscut-o pe soția sa; ea a rămas însărcinată și a născut pe Enoh; Și el a construit o cetate și a pus acestei cetăți numele fiului său Enoh”(Geneza4:17).
A existat o continuitate a neamului lui Cain despre care Scriptura vorbește în mod vădit: ,,Enoh a fost tatăl lui Irad; Irad a fost tatăl lui Mehuiael; Mehuiael a fost tatăl lui Metușael; și Matușael a fost tatăl lui Lameh. Lameh și-a luat două soții: numele uneia era Ada și numele celeilate era Țila. Ada a născut pe Iabal: el a fost tatăl celor ce locuiesc în corturi și păzesc vitele. Numele fratelui său era Iubal: el a fost tatăl tuturor celor ce cîntă cu harpa și cu cavalul. Țila, de asemenea, a născut și ea pe Tubal-Cain, făuritorul tuturor uneltelor de bronz și de fier”(Geneza4:18-22).
Scriptura ne spune că Iabal, urmașul lui Cain, a fost ,,fost tatăl celor ce locuiesc în corturi”(Geneza4:20). Întrebarea ce se pune acum este următoarea: există vreun popor despre care Scriptura ne spune că locuia în corturi? Cititi mai departe »

Despre Cain și neamul său(2)

Postat: 5 February, 2024, Scris de Vasilie Aurelian Alin

Despre Cain Scriptura ne spune că l-a ucis pe fratele său Abel, iar în urma acestei crime, divinitatea Vechiului Testament hotărște să îl pedepsească pe Cain, dar și să îl individualizeze de ceilalți oameni, printr-un semn anume, astfel încât toți urmașii lui Cain, întregul său neam, să fie diferit de ceilalți oameni: ,,Și El a zis: Ce ai făcut? Glasul sîngelui fratelui tău strigă din pămînt la Mine. Acum, blestemat ești tu de pe pămîntul acesta, care și-a deschis gura ca să primească din mîna ta sîngele fratelui tău!”(Geneza10-11).
Scriptura spune că divinitatea l-a blestemat pe Cain pentru că l-a ucis pe fratele său Abel. Cain a avut urmași. Să vedem acum dacă Scriptura ne mai vorbește undeva de un popor sau de un neam ce ar purta un blestem asupra sa: ,,Ați fost un blestem între popoare, casa lui Iuda și casa lui Israel”(Zaharia8:13),,Sunteți pedepsiți cu un blestem”(Maleahi3:9),,Toți cei care se întemeiază pe faptele Legii sunt sub blestem”(Galateni3:10). Apostolul Petru vorbește de asemenea despre niște copii ai blestemului: ,,Sunt niște copii ai blestemului”(2Petru2:14). De asemenea în cartea Iosua se vorbește despre un popor în mijlocul căruia ar fi un blestem: ,,Blestemul este în mijlocul tău, Israel”(Iosua7:13). Cititi mai departe »

Despre Cain și neamul său(1)

Postat: 4 February, 2024, Scris de Vasilie Aurelian Alin

După cum scrie în cartea Genezei, Cain a fost primul copil născut de Eva: ,,Și Adam a cunoscut-o pe soția sa, Eva; ea rămas însărcinată și a născut pe Cain”(Geneza4:1). Trebuie să spunem că ,,a cunoaște” în ebraică are și o anumită conotație ce trimite la sexualitate, la unirea dintre un bărbat și o femeie. Eva ne spune ceva foarte important legat de acest prim copil născut de ea: ,,Am căpătat un om cu ajutorul Domnului”(Ibidem.). Acest ,,ajutor” nu mai apare în cazul lui Abel: ,,A mai născut și pe fratele său Abel”(Geneza4:2).
,,Ajutorul” pe care Eva îl primește de la divinitate în cazul lui Cain a fost interpretat atât în iudaism, cât și în creștinism, ca o legătură ilicită între persoane neasemănătoare. Mai exact atât creștinismul timpuriu cât și tradiția iudaică spune cu subiect și predicat că primul născut al Evei, Cain, era copilul Șarpelui(Diavolului). Sunt comentatori tendențioși ce susțin că Șarpele din cartea Genezei nu este neapărat Diavolul, ci este doar Șarpele. Noul Testament spune clar că Șarpele din cartea Genezei este Satana: ,,Apoi am văzut pogorându-se din cer un înger, care ţinea în mână cheia Adâncului şi un lanţ mare. El a pus mâna pe balaur, pe şarpele cel vechi, care este Diavolul şi Satana, şi l-a legat pentru o mie de ani”(Apocalipsa20:1-2). Cititi mai departe »

Magia imaginarului în Rusoaica şi Lolita(1)

Postat: 2 February, 2024, Scris de Vasilie Aurelian Alin

Sunt cercetători pentru care magia şi vrăjitoria nu sunt unul şi acelaşi lucru şi, de asemenea, ,,homo magicus’’ este asimilat sau în orice caz se întrepătrunde cu ,,homo religiosus’’, în special dacă ne referim la civilizaţiile arhaice. O diferenţă majoră între magie şi vrăjitorie, dar şi între ,,homo religiosus’’şi ,,homo magicus’’ ar fi aceea a modului în care voinţa subiectului participă sau nu în timpul ritualului. Pe de-o parte unii cercetători susţin că magia, spre deosebire de vrăjitorie, ar presupune o rugă, o implorare a divinităţii şi o aservire a voinţei acestuia la voinţa divină, pe când în cazul vrăjitoriei, voinţa subiectului este imperativă, încearcă să subjuge lumea spirituală pentru a-i da ascultare şi pentru a-i împlini dorinţele.
De asemenea o altă diferenţă ar fi faptul că magia s-ar folosi pentru scopuri nobile(construcţia unor monumente, tămăduirea unor boli, etc.) pe când vrăjitoria s-ar folosi exclusiv pentru fapte reprobabile. O altă diferenţiere, în acelaşi scop, este semnalată şi de Constantin Daniel în cartea sa Cultura spirituală a Egiptului antic, numai că, pentru el, magicianul este cel ce încearcă să îşi impună voinţa constrângând lumea spirituală să îi dea ascultare, pe când omul religios imploră şi se roagă pentru a fi ascultat: ,,Putem defini drept homo magicus pe acela ce este ataşat puternic de magie şi de orice practică magică, prin care omul îşi impune voinţa sa lumii, silind şi obligând pe zei să împlinească cererea sa. Cititi mai departe »

Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului – „Victimele uitate” ALE REGIMULUI NAZIST

Postat: 27 January, 2024, Scris de Radu Romocea

27 ianuarie este Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului. Această dată a fost aleasă întrucât marchează aniversarea eliberării Auschwitz-Birkenau, cel mai mare lagăr de concentrare și exterminare nazist.
Această zi a fost adoptată de Națiunile Unite pentru a ajuta la educarea publicului cu privire la Holocaust și pentru a comemora în mod oficial victimele regimului nazist. Printre acestea se numără 6 milioane de evrei și milioane de alte persoane, inclusiv polonezi, slavi, țigani și Sinti, homosexuali și persoane cu dizabilități.
După evrei, Martorii lui Iehova au fost al doilea cel mai persecutat grup în timpul Holocaustului.
Profesorul Detlef Garbe, fost director al Muzeului Lagărului de Concentrare de la Neuengamme, a explicat: „Martorii lui Iehova, care au fost supuși unei persecuții necruțătoare în Al Treilea Reich, se numără printre așa-zisele victime uitate ale regimului nazist. Timp de decenii, aceștia au fost ignorați … în pofida faptului că un număr considerabil de Martori ai lui Iehova au fost persecutați și uciși”. Cititi mai departe »