Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Fiul lui Dumnezeu

Despre Fiul lui Dumnezeu s-au spus oceane de cuvinte. A fost înălţat în slavă de către unii şi stigmatizat de către ignoranţi. Dar El rămâne cel mai sublim ideal de perfecţiune, care a existat o vreme pe pământul nostru.

Sunt îndemnat mereu să scriu despre Fiul lui Dumnezeu, să înot în oceanul de cuvinte care descriu pe Mântuitor. Cum să nu scriu despre « omul durerilor », care «  suferinţele noastre le-a purtat şi durerile noastre le-a luat asupra Lui ».
Sunt impresionat profund de personalitatea lui Isus din Nazaret, care este unică.
Înţelepciunea şi blândeţea Lui, dragostea şi calda Lui compasiune pentru cei năpăstuiţi, stăpânirea de Sine şi întregul Său comportament uman, stârneşte admiraţia tuturor celor care se apleacă să-i cunoască viaţa.
Moartea Sa eroică pe Golgota, precum şi învierea Lui, sunt argumente esenţiale pentru a ne da seama despre această personalitate.
El este sensul vieţii noastre, speranţa solidă şi sigură că omul poate ajunge să trăiască veşnic.

Oricât ar stigmatiza unii pe Isus, nu pot nega faptul că El a existat ca fiinţă umană. Lipsindu-le credinţa nu-i pot înţelege originea cerească.
Acceptă că a fost un om, că a avut calităţi excepţionale. Acceptă că a fost răstignit şi a murit, dar îi neagă învierea, argumentând că materia nu poate învia.
Mărturiile ucenicilor care l-au văzut după înviere sunt puse pe seama halucinaţiei.
Cu toate acestea unii au făcut din Isus operă de ştiinţă, studiindu-L din punct de vedere biologic.
Mulţi îl critică pentru faptul că, om fiind, a avrut să se facă Dumnezeu.
Mult mai puţini sunt cei ce văd în El pe Fiul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Nu este nimic mai înălţător decât să ai pe Isus,  Prietenul tău.
Este un har minunat pe care îl avem din partea lui Dumnezeu, faptul că ne-a dat Cuvântul scris – Biblia – care ne-a revelat Cuvântul viu, pe Isus Cristos.
Apreciem acest hatâr care ni s-a făcut, precum şi frumoasa moşioară ce ne este făgăduită.

În rugăciunea Sa către Tatăl, Domnul Isus a spus :
« Sfinţeşte-i prin adevărul Tău : Cuvântul tău este adevărul. » (Ioan 17:17).
Cuvântul lui Dumnezeu este uleiul auriu care a picurat în candelele inimilor, şi a risipit din calea noastră norii negrii ai ignoranţei.
Ca o oază într-un pustiu, ca un far în mijlocul mării învolburate, şi ca o stâncă de care se sparg talazuri, aşa este Cuvântul lui Dumnezeu, mereu viu, mereu dătător de viaţă.
El se înalţă maiestuos deasupra patimilor omeneşti,deasupra priceperii corifeilor care îl transformă în tot felul de religii.

“Aşadar, voi nu mai sunteţi nici străini, nici oaspeţi ai casei, ci sunteţi împreună cetăţeni cu sfinţii, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiţi pe temelia apostolilor şi proorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Cristos. În El toată clădirea, bine închegată, creşte ca să fie un Templu sfânt în Domnul.”(Efes. 2:19,20,21).
Clădirea este zidită pe stâncă, iar stânca nu este Petru, ci este Fiul Dumnezeului Celui Viu; fiecare piatră din acest edificiu, de un perfect echilibru, are parte de viaţa Stâncii.

În ep. Către Evrei cap. 3 v 1, suntem îndemnaţi să ne aţintim privirile la Apostolul şi Marele preot al măeturisirii noastre.
« Ştim că Fiul lui Dumnezeu a venit şi ne-a dat pricepere să cunoaştem pe Cel ce este adevărat. Şi noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Isus Cristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat şi viaţa veşnică. »(1Ioan 5 :20).
Uitându-ne la itinerarul pământesc al Domnului nostru, îL vedem făcând atâta bine, vindecând o mulţime de bolnavi, deschizând ochii orbilor şi urechile surzilor, hrănind pe cei înfometaţi, mângâind pe văduve.
În toate lucrurile a fost expresia Tatălui Său, pe care ni l-a revelat în cea mai sublimă măreţie şi splendoare. « …oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui » (Evrei 1 :3).
Apoi, peGolgota, şi-a dat viaţa ca preţ de răscumpărare pentru toţi.
« S-a dat pe Sine însuşi, ca preţ de răscumpărare pentru toţi : faptul acesta trebuia adeverit la vremea cuvenită. » (1Tim.2 :6).
Va veni o vreme când Fiul lui Dumnezeu va fi căutat cu nostalgie de către o lume care niciodată nu a cunoscut pacea şi bucuria, niciodată n-au gustat cât de bun este Domnul şi niciodată n-au vrut să creadă că Dumnezeu atât de mult a iubit lumea, că a dat pe Fiul Său la moarte, murind El, Cel drept pentru cei nedrepţi, împăcându-ne cu El
Mulţimi, din toate rasele pământului, vor învia şi vor adora pe Acela care, prin sacrificiul Său, a transformat moartea în somn, făcând posibilă trezirea la viaţă.
Isus va fi atunci în inima tuturor celor ce vor crede în jertfa Sa.
Îl vor adora ca Răscumpărător şi-l vor respecta ca Judecător care, împreună cu Mireasa Sa, va judeca lumea după dreptate.
Lăudat să fie Dumnezeu « căci a binevoit să ne descopere taina voiei Sale, după planul pe care-l alcătui-se în Sine însuşi. » (Efes. 1 :9).

Lasati un raspuns