Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Primul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române

Patriarhul Miron Cristea (1925-1939)

Repere biografice

CRISTEA MIRON (din botez Ilie), primul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române
N. 18 iulie 1868, în Topliţa, jud. Harghita
6 martie 1939, la Cannes – Franţa, înmormântat în catedrala patriarhală din Bucureşti

Ceremonia întronizării primului Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Dr. Miron Cristea, Bucureşti, 1 noiembrie 1925.
Detaliu din tabloul aflat la Cancelaria Sfântului Sinod de la Mănăstirea Antim.

Studii:

 • 1879-1883 – Gimnaziul săsesc din Bistriţa
 • 1883-1887 – Gimnaziul grăniceresc din Năsăud
 • 1887-1890 – Institutul teologic din Sibiu
 • 1891-1895 – Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii din Budapesta, unde obţine doctoratul cu o teză despre Viaţa şi opera lui Eminescu (tipărită în limba maghiară, 1895).
 • 1890-1891 – învăţător – director la Şcoala confesională românească din Orăştie
 • 1895-1902 – secretar la Arhiepiscopia Sibiului
 • 1902-1909 – consilier (asesor) la Arhiepiscopia Sibiului
 • 1900, 30 ianuarie – hirotonit diacon necasatorit
 • 1901, 8 septembrie – arhidiacon
 • 1902 – călugărit la mănăstirea Hodoş Bodrog, sub numele Miron
 • 1903, 13 aprilie – ieromonarh
 • 1908, 1 iunie – protosinghel
 • 1898-1900 – redactor la “Telegraful Român”
 • 1905 – preşedinte al “despărţământului” Sibiu al Astrei
 • 1909, 21 noiembrie / 3 decembrie – ales episcop al Caransebeşului (înscăunat 25 aprilie / 8 mai 1910). În această calitate, a apărat şcolile confesionale româneşti din Banat în faţa încercărilor guvernului din Budapesta de a le desfiinţa.
 • Participant la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918 şi membru al delegaţiei românilor transilvăneni care a prezentat actul Unirii la Bucureşti.
 • Membru de onoare al Academiei Române (7 iunie 1919).
 • La 18 decembrie 1919 a fost ales mitropolit primat al României întregite, iar în ziua următoare învestit şi înscăunat.
 • La 4 februarie 1925 devine primul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, fiind instalat în noua demnitate la 1 noiembrie 1925.
 • Pe plan politic, a făcut parte din Regenţă (20 iulie 1927 – 8 iunie 1930) şi a fost prim ministru (10 februarie 1938 – 6 martie 1939).
 • Activitatea publicistică şi editorială

  A publicat culegeri de folclor, o lucrare de iconografie, câteva volume de cuvântări.

  Lucrări:

  • Alexandru Roman, Sibiu, 1897, 31 p.
  • Arhiepiscopul şi mitropolitul Miron Romanul, Sibiu,1898, 66 p. (sub pseudonimul “Ilie Dinurseni”)
  • Proverbe, maxime, asemănări şi idiotisme colectate din graiul românilor din Transilvania şi Ungaria, Sibiu, 1901, XXIV+279 p.
  • Iconografia şi întocmirile din internul (interiorul, n.n.) bisericei răsăritene, Sibiu, 1905, XVIII+300 p.
  • Catedrala mitropolitană din Sibiu. Istoricul zidirii, Sibiu, 1908, p. 45-195 (în colaborare)
  • Principii fundamentale pentru organizarea unitară a Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1920, 44 p.
  • Cuvântări şi predici ale unui teolog, mai târziu cleric român în ţară sub stăpânire străină, vol. I, Bucureşti, 1923, 383+IV p.
  • Pastorale şi cuvântări ale unui episcop român în ţară sub stăpânire străină, vol. II, Bucureşti, 1923, 306+II p.
  • Trei ani de propovăduire. Pastorale şi cuvântări, vol. III, Bucureşti, 1923, 356 p.
  • Pastorale, predici şi cuvântări, vol. IV, Bucureşti, 1938, 278+III p.
  • Pastorale, predici şi cuvântări, vol. V, Bucureşti, 1938, III+298+III p.
  • Pastorale, predici şi cuvântări, vol. VI, Bucureşti, 1939, 238 p.

  Colaborări:

  • “Telegraful Român” – Sibiu
  • “Tribuna” – Sibiu
  • “Familia” – Oradea
  • “Gazeta Transilvania” – Braşov
  • “Libertatea” – Orăştie
  • “Drapelul” – Lugoj
  • “Luceafărul” – Budapesta
  • “Ţara noastră” – Sibiu
  • “Românul” – Arad
  • “Foaia Diecezană” – Caransebeş

  Despre Patriarhul Miron Cristea

  • Gheorghe Vasilescu, Patriarhul Miron Cristea – Un luptător pentru unitatea neamului, Glasul Bisericii, Revista oficiala a Sfintei Mitropolii a Munteniei si Dobrogei, anul LIV, nr. 5-8, mai-august 1998, p. 127-130
  • Dr. Antonie Plămădeală, Mitropolitul Ardealului, Patru trepte în cei 60 de ani de patriarhat ortodox român, vol. “Alte file de calendar de inimă românească”, Sibiu 1988, p. 44-69 (cuvântare ţinută în Sala Sinodală din Palatul Patriarhal din Bucureşti în ziua de 29 septembrie 1985)
  • Romulus Cândea, Patriarhul Miron Cristea, în “Candela”, an. XXXVI, 1925, nr 3-7, p. 73-95 ( şi extras, 23 p.)
  • Ion Rusu Abrudeanu, Înalt Prea Sfinţia Sa Patriarhul României Dr. Miron Cristea. Omul şi faptele, I, Bucureşti, 1929, 480 p.
  • Vasile Netea, Înalt Prea Sfinţia Sa Patriarhul României Dr. Miron Cristea. La împlinirea vârstei de 70 de ani (1868-1938), Tg. Mureş, 1938, 36 p.
  • Închinare Înalt Prea Sfinţitului Patriarh Dr. Miron Cristea, în BOR, an LVI, 1938, nr. 11-12, p. 609-712 (şi extras);
  • Ioachim Crăciun, Cel dintâi patriarh al României Miron Cristea. Cuvântare…, Cluj, 1939, 14 p.
  • N Iorga, Patriarhul Miron, în vol. Oameni cari au fost, IV, Bucureşti, 1939, p. 301-302 şi 305-306
  • Moartea şi îngroparea patriarhului Miron, în BOR, an LVII, 1939, nr.3-4, p. 129-272+XVI ilustr. (şi extras)
  • Gheroghe Cotoşman, Contribuţii la istoria vieţii româneşti din Transilvania la finea veacului al XIX-lea
  • Însemnări inedite ale prea Fericitului Patriarh Miron, în “Anuarul Academiei Teologice din Caransebeş, 1939-1940”, p. 1-84 (şi extras)
  • Ovidiu Bârlea, Istoria folcloristicii româneşti, Bucureşti, 1974, p. 418-419
  • Iordan Datcu şi S.C.Storescu, Dicţionarul folcloriştilor, Bucureşti, 1979, p. 153-154
  • Mircea Păcurariu Istoria Bisericii Ortodoxe Române, III, Bucureşti, 1981, p. 412-414 (ed. II, Bucureşti, 1994, p. 427-429)
  • Dr. Antonie Plămpădeală, Pagini dintr-o arhivă inedită. Documente literare ediţie îngrijită, studiu introductiv şi note de …, Bucureşti, 1984, XLVII+345 p. (îndeosebi studiul introductiv)
  • Dr. Antonie Plămădeală, Românii din Transilvania sub teroarea regimului dualist austo-ungar (1867-1918). După documente, acte şi corespondenţă rămase de la Elie Miron Cristea, Sibiu, 1986, 546 p.
  • Dr. Antonie Plămădeală, Contribuţii istorice privind perioada 1918-1939. Ilie Miron Cristea – documente, însemnări şi corespondenţe, Sibiu, 1987, 484 p.
  • Ilie Şandru şi Valentin Borda, Un nume peste istorie-patriarhul Elie Miron Cristea, Târgu Mureş, 1998, 293

  Sursa: http://www.patriarh.ro

  %RELATEDPOSTS%

  Lasati un raspuns