Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Al doilea patriarh al Bisericii Ortodoxe Române

NICODIM MUNTEANU (1939-1948)

Repere biografice

MUNTEANU NICODIM (din botez Nicolae), patriarh al Bisericii Ortodoxe Române
N. 6 decembrie 1864, în Pipirig, jud. Neamţ
† 27 februarie 1948, Bucureşti

Studii:

* 1882-1890 – Seminarul “Veniamin” din Iaşi
* 1890-1895 – Academia duhovnicească din Kiev (licenţa în 1895)
* 1894 – tuns în monahism la mănăstirea Neamţ, sub numele de Nicodim
* 1894 – hirotonit ierodiacon la Iaşi
* 1886 – ieromonah
* 1895 – predicator la catedrala mitropolitană din Iaşi
* 1898-1902 – hirotesit arhimandrit şi numit vicar al mitropoliei Moldovei
* 1902-1909 – vicar al Episcopiei Dunării de Jos
* 1908-1909 – director al Seminarului “Sf. Andrei” din Galaţi
* 1909 – arhiereu-vicaral al Mitropoliei Moldovei, cu titlul, “Băcăuanul”
* 1912, 18 februarie – ales episcop la Huşi(înscăunat la 3 martie 1912)
* 1918, iunie – 1919, decembrie – locţiitor de arhiepiscop al Chişinăului şi Hotinului
* 1923, 31 decembrie – retras din scaunul de la Huşi
* 1924-1935 – stareţul mănăstirii Neamţ.

# 1918, 5 octombrie – Membru de onoare al Academiei Române
# 1920 – “doctor honoris causa” al Facultăţii de Teologie din Cernăuţi
# La 23 ianuarie 1935 a fost ales mitropolit al Moldovei (înscăunat 4 februarie 1935).
# La 30 iunie 1939 a fost ales patriarh al Bisericii Ortodoxe Române (înscăunat 5 iulie), păstorind până la moarte.

Activitatea pastoral misionară

Ca stareţ a înfiinţat un Seminar monahal la Neamţ (1925-1928) – mutat apoi la Cernica- şi o şcoală pentru fraţii din mănăstire (1928-1937), mai târziu un Seminar de muzică bisericească (1937).

Ca mitropolit a ridicat, tot la Neamţ, palatul mitropolitan şi actuala clădire a seminarului teologic; în tipografia reutilată de la Neamţ s-au imprimat peste o sută de lucrări.

În 1927 – delegat de Sf. Sinod la Marele sobor de la Moscova care a hotărât reînfiinţarea Patriarhiei Ortodoxe Ruse.

În toamna anului 1946 a condus o delegaţie sinodală română într-o vizită în Moscova.

Activitatea publicistică şi editorială

Este unul din traducătorii Bibliei româneşti; a tradus şi prelucrat din ruseşte peste o sută de lucrări teologice, cărţi de predici sau broşuri religioase (după arhiepiscopii Sergiu al Valdimirului şi Inocenţiu al Odessei, preoţii Constantin Stratilatov, Grigorie Petrov şi Serghei Cetfericov, profesorul A. P. Lopuhin, Lev Tolstoi, teologul englez F. V. Farrar – tot din limba rusă ş. a.); cîteva lucrări teologice originale, mai ales de zidire sufletească pentru credincioşi, cuvântări, pastorale, cărţi de rugăciuni ş. a.

Lucrări originale şi prelucrări:

*
Ce să crezi şi cum să trăieşti? Adecă schema credinţei şi moralei creştine, Bucureşti, 1905, 47 p. (ed. a X-a în 1935, 31 p.)
*
Cuvântări liturgice, Bucureşti, 1906, 114 p.
*
Călăuza creştinismului la biserică sau Cum se cuvine să stea creştinul în biserica la slujba Sf. Liturghii, Bucureşti, 1907, 96 p. (ed. a XII-a, Neamţ, 1943, 102 p., plus alte două ediţii la Sibiu)
*
Ortodoxia şi creştinismul apusean. Prelucrare după A.P. Lopuhin şi alţii, Bucureşti, 1912, 51 p.; ed. a II-a, Sibiu, 1922, 75 p.; ed. III-a, Bucureşti, 1943, 111 p.
*
Cuvântări liturghice. Dumnezeu şi dreptatea lui. Mâna lui Dumnezeu în lumea văzută. Scurtă explicare a Sf. Liturghii şi pomenirea morţilor. Originale şi prelucrări, Măn. Neamţ, 1933, 416 p.
*
Cuvântări, pastorale şi îndemnuri, Măn. Neamţ, 1940, XII+462 p.

Traduceri:

* După Inocenţiu, Arhiepiscopul Odessei: Sase cuvântări despre natură, Bucureşti, 1904, 80 p. (ed. a Il-a.Chişinău, 1924, 42 p.; ed. a IlI-a, Neamţ, 1931, 85 p.); 51 de cuvântări la Postul Mare, Bucureşti, 1909, 384 p. (ed. a II -a, 58 cuvântări…. Neamţ, 1932, 507 p.; reeditată la Bucureşţi 1998, 279 p.); Predici la sărbătorile împărăteşti. Neamţ, 1933, 510 p.; Cuvântări la sărbătorile Maicii Domnului, Duminici…, Neamţ, 1933, 443 p.; Predici despre căderea Iui Adam, păcat, moarte şi înviere, Neamţ, 1939, 544 p.
* După Sergiu, arhiepiscop de Vladimir, Cuvântări: apologetice asupra adevărurilor fundamentale ale religiunii creştine ortodoxe, Bucureşti, 1905, 486 p. (ed. a II-a, Neamţ, 1932, 400 p.).
* După preotul Constantin Stratilatov: 26 predici la credinţa creştină sau tâlcuirea Crezului, Bucureşti, 1912, 183 p.; 23 predici la nădejdea creştină sau lămuriri asupra rugăciunii “Tatăl nostru” şi a celor 9 fericiri, Chişinău, 1928, 88 p. 75 predici catehetice pentru popor. Tâlcuirea crezului, Tatăl nostru, 9 Fericiri şi 10 Porunci, Neamţ, 1932, 446 p.
* După preotul Grigorie Petrov: Pe urmele lui Hristos, Bucureşti, 1908-1909; 218+211 p.(ed. a II-a, Chişinău, 1926, 260 p. ed a III-a, Neamţ, 1943, 262 p.); Viaţa de seminar , Bucureşti , 1909, 248 p. (ed. a II-a, Neamţ, 1943, 174 p); Un păstor model, Bucureşti. 1918, 280 p. (ed a II -a, Sibiu, 1925, 224 p.; ed. a III-a, Neamţ. 1938, 394 p.).
* După Lev N Tolsloi Meniirea ştiinţei şi artei sau: Religia este ştiinţa ştiinţelor, Neamţ, 1932, 411 p. şi câteva broşuri, toate în mai multe ediţii.
* După protoiereul Serghei Cetfericov, Paisie, stareţul mănăstirii Neamţ Viaţa, învăţătura şi influenţa lui asuprii Bisericii Ortodoxe. Neamţ, 1933, 431 p. (ed. a ll-a, Neamţ, 1940 1943, 416p.).
* După F. V. Farrar: Viaţa şi operele Sfinţilor Părinţi şi învăţători ai Bisericii, vol. I, Chişinău, 1932, 441 p.; vol. II, Neamţ, 1934, 416 p. şi vol. III, Neamţ, 1935, 478 p.; Predici pentru tineretul şcolar. Neamţ, 1935, 416 p.; Primele zile ale creştinismului, 3 părţi, Neamţ, 1938, 599 + 439 + 493 p.; Viaţa şi operile Sf. Apostol Pavel, 3 părţi, XXIII + 637 + 510 + 432 p.; Viaţa lui lisus Hristos, 2 vol., Neamţ, 1944-1945, 640 + 576 p.
* A. P. Lopuhin, Istoria biblică. Vechiul Testa ment, 4 vol. Bucureşti, 1944-1946, 584 + 560 + 640 + 566 p.; Noul Testament, 2 vol., Bucureşti, 1947, 702 p.
* Cele mai multe din aceste traduceri au apărut în colecţia “Ogorul Domnului”, cu 35 vol., iniţiată de patriarh pe când se găsea la mănăstirea Neamţ (1932-1947).
* A tradus Noul Testament (cinci ediţii: Neamţ, 1924, 1926, 1931 şi 1937 şi Bucureşti, 1941) şi Psaltirea (trei ediţii: Chişinău, 1927, Bucureşti, 1931, 1943, plus una la Cluj, în 1943). În Biblia sinodală din 1936 îi aparţin 24 de cărţi din Vechiul Testament (restul tradus de Gala Galacti on şi Vasile Radu); în ediţia Bibliei sinodale din 1944 îi aparţin 24 de cărţi din Vechiul Testament şi toate cele 27 din Noul Testament. Textul Bibliei sinodale din 1936 stă la baza ediţiilor din 1968, 1975 şi 1982. In 1913 a publicat Mica Biblie (VI + 398 p.), în colaborare cu Arhim. Iuliu Scriban şi Pr Pavel Savin (de atunci au mai apărut câteva ediţii). Împreună cu prof. I. D. Stefănescu a publicat Biblia ilustrată. Locuri alese, însoţite de ilustraţii de artă şi lămuriri ştiinţifice. Neamţ, 1936, 4 f. + XVII + 182 p. +4 f. + XCVI pl.

Colaborări – îndeosebi cu traduceri şi prelucrări din limba rusă – la revistele: “Biserica Ortodoxă Română”, “Viitorul” – Iaşi, “Luminătorul” – Chişinău, “Mitropolia Moldovei” – Iaşi ş.a.

Despre Patriarhul Nicodim Munteanu

* Dr. Antonie Plămădeală, Mitropolitul Ardealului, Patru trepte în cei 60 de ani de patriarhat ortodox român, vol. “Alte file de calendar de inimă românească”, Sibiu 1988, p. 44-69 (cuvântare ţinută în Sala Sinodală din Palatul Patriarhal din Bucureşti în ziua de 29 septembrie 1985)
* Gheorghe Vasilescu, Nicodim, al doilea Patriarh al României, Magazin istoric nr. 5, 1998, p.42-45
*
“Mitropolia Moldovei”, Iaşi, an. XI, nr. 1-2, 1935, p. 20- 47; an. XII, 1936, nr. 6, p. 193-246; an. XV, 1939, nr. 7-8; BOR, an. LVII, I939,nr. 7-8, p. 469-483; an. LXIII, 1945, nr. 11-12, p. 553-560,670-680 şi 688-698 (sub titlul: Închinare Înalt Prea Sfinţitului Patriarh Nicodim al României); an. LXIV, 1946, nr. 4-6, p. 290- 308, an. LXVI, 1948, nr. 1-2, p. 1-36
*
rev. “Apostolul” – Bucureşti, an. XVI, 1939, nr. 12, p. 131-181; GB, an. IV, 1945, nr. 13-18, p. 113-232
*
Vol. Prinos închinat Înalt Prea Sfinţitului Nicodim, Patriarhul României, cu prilejul împlinirii a optzeci de ani de vârstă, cincizeci de ani de preoţie şi şapte ani de patriarhat, Bucureşti, 1946, XXX + 312 p.
*
Teodor N. Manolache, Bibliografia I. P. S. Nicodim, Patriarhul României, Mănăstirea Neamţ

Sursa: http://www.patriarh.ro

%RELATEDPOSTS%

Lasati un raspuns