Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Al patrulea patriarh al Bisericii Ortodoxe Române

IUSTIN MOISESCU (1977-1986)

Repere Biografice

MOISESCU IUSTIN, patriarh al Bisericii Ortodoxe Române
N. 5 martie 1910, în Cândeşti, jud. Argeş
31 iulie 1986, în Bucureşti

Studii:

 • 1922-1930 – Seminarul orfanilor de război din Câmpulung-Muscel
 • 1930-1934 – Facultatea de Teologie din Atena
 • 1934-1936 – studii de specializare la Facultatea de Teologie romano-catolică din Strasbourg
 • 1936-1937 – Facultatea de Teologie din Atena, unde a obţinut doctoratul, în 1937, cu teza: Evagrie din Pont. Viaţa, scrierile şi învăţătura (în limba greacă, Atena, 1937, 155 p.), premiată de Academia de Stiinţe din Atena
 • examene de echivalare la Facultatea de Teologie din Bucureşti
 • 1937- 1938 – Profesor de Limba latină la Seminarul “Nifon” din Bucureşti
 • 1938 – 1939 – profesor de Noul Testament la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Varşovia
 • 1940 – profesor agregat
 • 1942 – profesor titular de Exegeza Noului Testament la Facultatea de Teologie din Cernăuţi-Suceava
 • 1946 – transferat la aceeaşi catedră la Facultatea de Teologie din Bucureşti
 • 1948 – transferat la Institutul Teologic Universitar
 • 1956, 26 februarie – ales arhiepiscop al Sibiului şi mitropolit al Ardealului (hirotonit arhiereu la 15 martie, înscăunat 18 martie)
 • 1957, 10 ianuarie – ales arhiepiscop al Iaşilor şi mitropolit al Moldovei şi Sucevei (înscăunat 13 ianuarie), păstorind 20 de ani
 • 1977, 12 iunie – ales arhiepiscop al Bucureştilor, mitropolit al Ungrovlahiei şi patriarh al Bisericii Ortodoxe Române (înscăunat 19 iunie 1977), păstorind până la moarte.
 • Activitatea pastoral misionară

  Ca mitropolit al Moldovei, a desfăşurat o activitate prodigioasă:

  • Au fost ridicate noi clădiri – adevărate monumente de arhitectură – în incinta Centrului eparhial Iaşi, iar catedrala şi reşedinţa au fost refăcute
  • au fost restaurate numeroase mănăstiri şi biserici – monumente istorice din eparhie
  • pe lângă cele mai multe s-au pus bazele unor muzee sau colecţii muzeale
  • s-au construit clădiri noi la Seminarul teologic din mănăstirea Neamţ, iar cele vechi au fost modernizate.

  A condus câteva delegaţii ortodoxe române în vizitele făcute altor Biserici:

  • Anglia (1958)
  • Biserica siriană din Malabar (1961)
  • S.U.A. (1970)
  • Biserica luterană din Danemarca (1971)
  • Patriarhia ecumenică (1974)

  A făcut parte din câteva delegaţii sinodale conduse de patriarhul Justinian şi a primit numeroase delegaţii străine la Iaşi sau în cuprinsul Arhiepiscopiei laşilor.

  Ca membru în Comitetul Central al Consiliului Ecumenic al Bisericilor (1961-1977), a participat la Adunările generale de la New Delhi (1961), Uppsala (1969), Nairobi (1975) şi la sesiunile anuale ale Comitetului Central la Paris (1962), Geneva (1966,1973 şi 1976), Heraklion Creta (1967), Canterbury (I 969), Addis-Abeba (1971), Utrecht (1972), Berlin (1974) ş.a.

  A făcut parte din Prezidiul Conferinţei Bisericilor Europene şi din Comitetul Consultativ, participând la Adunările generale Nyborg IV (1964), Nyborg V (1966), Nyborg VI (1971) şi Engelberg (1974), precum şi la sesiunile Prezidiului şi Comitetului Consultativ.

  A condus delegaţiile Bisericii Ortodoxe Române la Conferinţele, panortodoxe de la Rodos (1961, 1963, 1964) şi Chambesy (1968), la prima Conferinţă pregătitoare a Sfântului şi marelui Sinod panortodox (Chambesy 1971).

  Ca patriarh, a condus câteva delegaţii sinodale care au vizitat alte Biserici:

  • Patriarhia ecumenică (1978)
  • Arhiepiscopia misionară ortodoxă română din Statele Unite şi Canada (1979)
  • Biserica Ortodoxă Rusă (1980)
  • Biserica Ortodoxă Sârbă (1981)
  • Biserica luterană din Suedia (1981)
  • sediul Consiliului Ecumenic al Bisericilor de la Geneva (1981)
  • Biserica Ortodoxă  Bulgară (1982)
  • Biserica reformată din Ungaria (1982)
  • Biserica Ortodoxă din Grecia (1984)

  A primit vizita unor întâistătători de Biserici, precum şi a numeroşi reprezentanţi ai altor Biserici şi confesiuni creştine din lumea întreagă în calitate de patriarh.

  Activitatea publicistică şi editorială

  Ca profesor de teologie a publicat mai multe lucrări de specialitate:

  • Sfânta Scriptură şi interpretarea ei, în opera Sf. Ioan Hrisostom, în “Candela”, an. L-LII, 1939-1941, p. 116-238 (şi extras, Cernăuţi, 1942, 120p.)
  • Originalitatea parabolelor Mântuitorului, în “Candela”, an. LV-LVI, 1944-1945, p. 60-107 (şi extras, Rm. Vâlcea, 1945, 50 p.)
  • Activitatea Sfântului Apostol Pavel în Atena, în “Candela”, an. LVII, 1946, p. 45-262 (şi extras, Iaşi, 1946, 227 p.)
  • Ierarhia bisericească în epoca apostolică. Anexă: Texte biblice si patristice despre pace şi muncă, Craiova, 1955, 80 p.
  • Simbolica lui Hristu Andrutsos, traducere din greceşte, Craiova, 1955, 349 p.
  • Sfântul Pavel şi viaţa celor mai de seamă comunităţi creştine din epoca apostolică, în ST, an. III, 1951, nr. 7-8, p. 398-416
  • Temeiurile lucrării Bisericii pentru apărarea păcii, în ST, an. V, 1953, nr. 3-4, p. 247-268.

  Ca ierarh a publicat numeroase articole, pastorale, cuvântări, dări de seamă, mai ales în revista “Mitropolia Moldovei şi Sucevei”.

  În afară de revista “Mitropolia Moldovei şi Sucevei”, care a apărut 20 de ani sub directa sa îndrumare, Centrul mitropolitan Iaşi a editat şi alte lucrări, între care:

  • volumul Monumente istorice-bisericeşti din Mitropolia Moldovei şi Sucevei (1974)
  • Psaltirea în versuri a lui Dosoftei, ediţie critică (1975)
  • monografiile: Catedrala Mitropolitană din Iaşi (1977), Mănăstirea Cetăţuia (1977)
  • broşuri-albume de popularizare a mănăstirilor din Moldova
  • cărţi de rugăciuni etc.

  În calitate de patriarh, a acordat o atenţie deosebită activităţii editoriale:

  • a iniţiat marea colecţie intitulată Părinţi şi scriitori bisericeşti, proiectată în 90 de volume, precum şi colecţia Arta creştină în România, în 6 volume
  • s-a tipărit o nouă ediţie sinodală a Sf. Scripturi (1982)
  • o nouă ediţie a Noului Testament (1979)
  • manuale pentru învăţământul teologic superior şi pentru seminariile teologice, teze de doctorat, cărţi de cult
  • şi-au continuat apariţia revistele centrale bisericeşti şi cele mitropolitane, ca şi buletinele, comunităţilor ortodoxe române de peste hotare.

  Prin bogata sa activitate cărturărească, ecumenică şi pastorală, patriarhul Iustin îşi înscrie numele în rândul ierarhilor de mare prestigiu ai întregii Ortodoxii.

  Despre Patriarhul Iustin Moisescu

  OPERA INTEGRALĂ

  Episcopia Argeşului şi Muscelului / Anastasia

  Literatură:

  Reportaje asupra alegerilor sale succesive la Sibiu, Iaşi şi Bucureşti, în: BOR, an. LXXIV, 1956, nr. 3-4, p. 215-264; BOR, an. LXXV, 1957, nr. 1-2, p. 39-81; MMS, an. XXXIII, 1957, nr. 1-2, p. 3-59; BOR, an. XCV, 1977, nr. 7-8, p. 584-668; GB, an. XXXVI, 1977, nr.6, p. 493-596.

  Numerele omagiale ale revistelor bisericeşti din martie 1980, cu prilejul împlinirii a 70 de ani de viaţă, din care menţionăm studiile:

  • Dr. Antonie Plămădeală, Mitropolitul Ardealului, Patru trepte în cei 60 de ani de patriarhat ortodox român, vol. “Alte file de calendar de inimă românească”, Sibiu 1988, p. 44-69 (cuvântare ţinută în Sala Sinodală din Palatul Patriarhal din Bucureşti în ziua de 29 septembrie 1985)
  • Pr. Prof. Dr. Ioan Rămureanu, La 70 de ani de viaţă ai Prea Fericitului Patriarh Iustin, în BOR, an. XCVIII, 1980, nr. 3-4, p. 339-363
  • Pr. Prof. Dumitru Radu, Prea Fericitul Patriarh Iustin în teologia românească, în Ibidem, p. 364-383
  • Pr. Scarlat Porcescu, Coordonate ale arhipăstoriei Prea Fericitului Patriarh Iustin în scaunul Mitropoliei Moldovei şi Sucevei, în Ibidem, p. 384-403
  • Pr. Dumitru Soare, Contribuţia Prea Fericitului Patriarh Iustin la dezvoltarea relaţiilor ecumenice ale Bisericii Ortodoxe Române, în Ibidem, p. 404-432
  • Preot Al. Armand Munteanu, Bibliografia Prea Fericitului Părinte Patriarh Justin, în MO, an. XXXII, 1980, nr. 3-6, p. 389-401 (alte articole în acelaşi număr, p. 265-388)
  • Alte articole omagiale în MMS, an. LVI, 1980, nr. 3-5, p. 224-327
  • A se vedea şi revistele bisericeşti din martie 1985, cu articole omagiale scrise cu prilejul împlinirii a 75 de ani de viaţă: BOR, an. CIII, 1985, nr. 3-4, p. 216-323; MO, an. XXXVII, 1985, nr.3-4,p. 161-181
  • Necrolog, în BOR, an. CIV, 1986, nr. 7-8, p. 12-72.

  Sursa: http://www.patriarh.ro

  %RELATEDPOSTS%

  Lasati un raspuns