Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Miracolul învierii

Nu vă miraţi de lucrul acesta; pentru că vine ceasul când toţi cei din morminte vor auzi glasul lui, şi vor ieşi afară din ele. Cei ce au făcut binele, voer învia pentru viaţă, iar cei ce au făcut răul, vor învia pentru judecată.” (Ioan 5:28).
Termenul grecesc tradus prin înviere este “anastasis“, şi înseamnă “aşezarea din nou pe picioare; deşteptare din nou la viaţă”. Aceasta înseamnă o readucere a persoanei la viaţă cu toate caracteristicile sale. Din cauza ignoranţei în care se găseşte aproape întreaga omenire, în ceeace priveşte credinţa în Dumnezeu şi cunoaşterea scripturilor, învierea morţilor este un lucru greu de acceptat.Este greu de acceptat, pentru că mulţi din cei ce se pretind a fi creştini învaţă că, omul când moare merge fie în cer la fericire, fie în iad la chin. Din aceasta rezultă că, de fapt, omul nu moare; şi dacă omul nu moare nu are nevoie de înviere.
În  grădina Eden, Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceastea: “Poţi să mănânci după plăcere din orice pom din grădină; dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el vei muri negreşit.” (Gen. 2:16,17). Atunci şarpele a zis femeii: “Hotărât că nu veţi muri“. Aproape toţi creştinii trec peste porunca dată de către Dumnezeu lui Adam şi cred afirmaţiile lui satan.În Planul lui Dumnezeu nu există parte mai importantă ca învierea morţilor.Domnul nostru Isus, în existenţa Sa umană, a abordat de multe ori problema învierii. Vorbind Saducheilor, care nu credeau în înviere, El le-a spus: “Cât priveşte învierea morţilor, oare n-aţi citit ce vi s-a spus de Dumnezeu, când zice: “Eu sunt Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac, şi Dumnezeul lui Iacov?” Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morţi, ci al celor vii.” (Matei 22:31,32).Mai târziu, apostolii au cântat şi ei mereu pe această coardă. În acest sens, ap. Pavel a fost nevoit să scrie Corintenilor: “Iar dacă se propovăduieşte că Cristos a înviat din morţi, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morţilor?” Dacă nu este înviere a morţilor, nici Cristos n-a înviat.”. . .Dar acum, Cristos a înviat din morţi, pârga celor adormiţi. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit şi învierea morţilor. Şi după cum toţi mor în Adam, tot aşa, toţi vor învia în Cristos.” (1Cor. 15:12,13…20,21,22).
Strategia lui satan este să ţină în ignoranţă omenirea referitor la înviere. Preţul răscumpărării dat de Isus este fundamentul planului de mântuire; dacă nu există înviere din morţi, atunci Preţul răscumpărării nu are nici o valoare. Faptul că Isus a înviat este un argument suficient care să închidă gura celor ce nu cred în înviere.Învierea lui Isus este o deplină şi sigură garanţie că morţii vor învia, este o dovadă incontestabilă pe care ne putem sprijini, când vorbim de învierea morţilor.
Singur Domnul nostru Isus Cristos a experimentat o înviere din morţi. Învierile amintite în Biblie: învierea fiicei lui Iair, învierea fiului văduvei din Nain, învierea lui Lazar, sunt numai treziri la viaţă. Domnul le-a făcut pentru a arăta puterea învierii.Când prietenul Său Lazar, fratele celor două surori Maria şi Marta a murit, Isus a zis Martei: “Eu sunt învierea şi viaţa.” Strigându-l pe Lazar să vină afară, nu l-a chemat dintr-o stare de fericire cerească, ci l-a chemat să vină afară din groapă. El a arătat că Dumnezeu a făcut pregătiri pentru învierea morţilor, şi că El este Reprezententul ales de Dumnezeu pentru a îndeplini această măreaţă operă.Moartea Sa pe Golgota nu a fost o moarte aparentă, ci reală. Dacă nu s-ar fi identificat cu Adam nu ar fi putut muri şi n-ar fi dăruit omului posibilitatea învierii.Apostolul Pavel dezvăluie Filipenilor lupta sa, spunându-le: “Să-L cunosc pe El şi puterea învierii Lui, şi părtăşia suferinţelor lui şi să mă fac asemenea cu moartea Lui; ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morţi.” (Filip. 3:10,11).
Speranţa învierii au avut-o şi profeţii VT, şi au vorbit în voci sublime despre această minune a minunilor.Duhul lui Cristos care era în profetul Isaia zice: “Să învie dar morţii Tăi! Să se scoale trupurile Mele moarte! – Treziţi-vă şi săriţi de bucurie cei ce locuiţi în ţărână! Căci roua Ta este o rouă dătătoare de viaţă, şi pământul va scoate iarăşi afară pe cei morţi. (Isaia 26:19).
Să avem în Dumnezeu nădejdea “că va fi o înviere a celor drepţi şi a celor nedrepţi.” (F.A 24:15).AMIN!

Lasati un raspuns