Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Oferta de carte

Cu deosebit respect va facem cunoscut ca parohia noastră a publicat sau a achiziţionat o serie de lucrări, pe care le are disponibile pentru vânzare. Ne-ar face plăcere ca să binevoiţi şi Dvs. să vă număraţi printre cei ce se înfruptă din hrana spirituală ce-o oferă aceste lucrări.

De 20 de ani publicăm,- cu greutăţi pe care numai Dumnezeu le ştie -, la nivelul unui sat uitat de lume, sute de titluri de cărţi şi broşuri cu conţinut teologic, istoric, literar, pe care le răspândim în parohia noastră, în ţară şi în străinătate în sistemul ,,cartea prin poştă”, cu convingerea că prin aceasta facem un act de apostolat pentru Domnul Hristos şi în acelaşi timp slujim cultura şi neamul românesc. Nu avem nici o susţinere decât de la Dumnezeu şi de la cititorii noştri. Fiindcă am publicat lucrări pe înţelesul dumnealor   şi care au răspuns căutărilor   spirituale ale omului de astăzi, am putut rezista inflaţiei, concurenţei şi răutăţii   multora, care au căutat să ne pună piedici.

Vă rugăm şi pe Dvs., dacă simţiţi şi trăiţi creştineşte şi româneşte, să ne ajutaţi în această nobilă lucrare. Ajutorul Dvs. poate îmbrăca forme diverse. Vă cerem îngăduinţa să vă sugerăm câteva:

1.     -să ne comandaţi din lucrările disponibile pentru nevoile Dvs.;

2.     -să ne comandaţi lucrări, pe care să încercaţi să le răspândiţi Dvs. înşivă în cercul Dvs. de cunoscuţi şi prieteni;

3.     -să recomandaţi   rudelor, cunoscuţilor şi prietenilor dvs. lucrările noastre şi poate se vor găsi printre dânşii oameni interesaţi să le comande;

4.     – să ne trimiteţi cât mai multe adrese de e-mail, pentru a trimite noi ofertele pentru cărţile ce le avem disponibile acum şi în viitor;

5.      – alte forme de ajutor, pe care le consideraţi potrivite.

Precizam, de asemenea, ca publicam, de doua ori pe luna, ,,Scrisoare pastorala”, pe care o trimitem gratuit tuturor familiilor din parohie, cat si la cateva sute de persoane din afara parohiei, prin posta sau pe e/mail. Daca va intereseaza, comunicati-ne si va putem trimite si Dvs. aceasta publicatie a noastra gratuit. Gasiti acolo multe lucruri care v-ar putea interesa.

În cazul în care mesajul nostru nu vă interesează sau vă deranjează, vă rugăm să ne scuzaţi, eventual să ne daţi un semn ca să ştergem pentru totdeauna adresa Dvs. din evidenţele noastre.

Aşadar, avem disponibile următoarele lucrări:

1. Dicționarul bunei-cuviințe creștine (antologie alcătuită de Pr. Dr. Gh. Paschia), Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2010, format A5, 310 pag. tipar și și hârtie offset, copertă policromă, plastifiată, 15 lei.

Buna-cuviinţă a fost pentru părintele Gh. Paschia, alături de Sf. Evanghelie, principala temă, pe care şi-a construit predicile, discursurile, lucrările moralizatoare. A fost un adevărat apostol al bunei-cuviinţe, într-o lume atât de bulversată din punct de vedere moral. În vremea în care dreptatea scrâşnea după gratii, adevărul era crucificat la porţile cetăţii, eroii erau socotiţi criminali, iar nulităţile ajungeau academicieni, părintele Gheorghe Paschia alcătuia în liniştea odăiţei sale lucrări fundamentale, prin care vrea să înveţe lumea şi mai ales tineretul cât de frumoasă şi folositoare este buna-cuviinţă. Pentru el buna-cuviinţă era virtutea care sintetiza toate celelalte virtuţi, atât cele teologice, cât şi cele morale. În sprijinul crezului său aducea drept mărturie cugetarea veche românească şi universală, gândirea biblică şi patristică. Zeci şi zeci de corifei ai cugetului uman veneau să depună mărturie privind nobleţea bunei-cuviinţe pentru comportamentul uman. Cartea de faţă ne aduce astfel de martori şi susţinători în persoana Sfinţilor Părinţi şi scriitori bisericeşti.

Poate nu este o antologie exhaustivă a tuturor textelor patristice care privesc tema respectivă, dar este un început, este un şantier care se cere continuat. Părintele Paschia a pus temelia, iar lucrarea aşteaptă să fie continuată. Editarea pentru prima dată a acestui manuscris al părintelui, care vine să-l completeze pe primul amintit mai sus, este un argument că zidurile nu vor rămâne pustii, ci că vor continua să se înalţe. Bucuria ar fi dacă buna-cuviinţă cu tot ce implică ea în plan spiritual şi comportamental ar prinde temelii şi s-ar desăvârşi în comportamentul a cât mai mulţi semeni de-ai noştri. Astfel lumea ar deveni mai bună, mai dreaptă şi mai frumoasă, iar Domnul Hristos şi-ar face simţită prezenţa prin fiecare trăitor al bunei-cuviinţe.

2. Pr. Dr. Gh. Paschia, Buna-cuviință creștină, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2010, format A5, hartie și tipar offset, copertă policromă, plastifiată, 124 pag., 7 lei.

Într-o lume în care violenţa şi dezmăţul au prins mult teren, în care buna-cuviinţă este socotită de mulţi o adevărată cenuşăreasă, cartea părintelui Paschia se impune prin sobrietatea şi seriozitatea cu care abordează problemele de comportament. Este o primă lucrare de acest gen din câte cunosc, prin faptul că abordează comportamentul de pe poziţia învăţăturii creştine. Lucrarea se vrea nu numai un auxiliar preţios pentru preoţi, învăţători şi profesori, care predau religia în şcoli, ci şi pentru credincioşii de diferite vârste şi profesii. Aceasta tocmai datorită universului în care ne introduce: în biserică, la nuntă, la botez, la înmormântare, la masă, la discuţiile cu semenii etc. Toate îndrumările date în lucrarea de faţă nu sunt sterile, învechite, depăşite. Nicidecum. Ele sunt verificate practic. Părintele Gheorghe Paschia, în îndelungata sa activitate pastorală a avut posibilitatea să cunoască cele mai diverse categorii de oameni. Adesea îmi povestea, în scrisori sau în timpul întrevederilor ce le-am avut cu dânsul, despre oameni şi întâmplări de seamă. Viaţa l-a dus în anturajul regelui, al patriarhilor, în apropierea miniştrilor şi înalţilor ierarhi, a avut legături cordiale cu profesori universitari, ofiţeri superiori, medici, ingineri ş.a. A învăţat de la fiecare şi şi-a îmbogăţit permanent propria educaţie şi propriul comportament. Lucrările dumnealui nu sunt rezultatul unor cercetări sterile de bibliotecă, lucrări de birou, ci sunt direct implicate în viaţa practică.

3. Artur Silvestri. Așa cum l-am cunoscut, vol. I, București, Editura Carpathia , 2010, format A5, 272 pag., 8 lei.

Regretatul om de cultură, Dr. Artur Silvestri, este evocat de cunoscuți oameni de litere din țară și din străinătate. Sunt pagini emoționante, care scot în evidență trăsăturile definitorii ale lui Artur Silvestri, chiar prin vorbele și prin faptele sale. Cartea conține pagini memorialistice inestimabile, care zugrăvesc nu numai personalitatea marelui dispărut, ci și o epocă zbuciumată din istoria țării, a neamului. Antologia este inițiată și îngrijită de către Doamna Mariana Brăescu, care ne uimește cu nenumăratele sale realizări de certă valoare culturală, menite să mențină memoria personalității și operei lui Artur Silvestri mereu vie în conștiința generațiilor prezente și viitoare.

4. Pr. Prof. Dr. Al. Stănciulescu-Bârda, Studii și documente privind Istoria României, vol. II( Banatul), Craiova, Editura Sitech,   2010, format A5, 460 pag., tipar și hârtie offset, copertă policromă, plastifiată, 25 lei.

În urmă cu câțiva ani a apărut volumul I. Atât primul, cât și al doilea volum din această serie valorifică aprox. 1100 documente inedite din perioada 1780-1886 privind istoria Banatului. Ele au fost găsite de autor în podul unei biserici și provin din Viena, Buda, Pesta, Vârșeț, Karloviț, Timișoara, Sibiu, Arad etc. Dacă în primul volum erau urmărite aspectele istorice, în acest volum sunt urmărite în mod special aspectele juridice și canonice. Este o tulburătoare frescă de viață și de istorie a societății bănățene. Vom întâlni aici evenimente și fapte care intră sub incidența dreptului internațional, dreptului constituțional, dreptului administrativ, dreptului penal și dreptului civil, un mare spațiu revenindu-i   dreptului canonic. Nu în ultimul rând menționăm zecile de pagini dedicate medicinei legale. Toate acestea completează un tablou unitar al vieții sociale în plenitudinea ei. Cartea nu este numai o carte de istorie propriu-zisă, ci și o Istorie a Dreptului, a vieții sociale.   Din câte cunoaștem, este un prim volum de acest gen în literatura de specialitate. Cartea este însoțită de prefața   Pr. Prof. Univ. Dr. Nicolae Dură, unul dintre juriștii și canoniștii recunoscuți în țara noastră.

5. Prof. Nicolae Tomoniu, Sfântul Nicodim de la Tismana, Editura ,,Cuget Românesc”, 2010, 224 pag., dintre care 40 pagini din hartie cretată cu imagini color, hărți, tabele genealogice etc., 20 lei.

Marea istorie a lumii, a țărilor, se alcătuiește din micile istorii ale provinciilor, localităților, evenimentelor, personalităților, monumentelor, mentalităților etc. Domnul Prof. Nicolae Tomoniu a înțeles aceasta și s-a străduit pe cât i-a fost cu putință să pună o cărămidă la construcția   Istoriei celei mari a Țării. Pentru aceasta a zăbovit mulți ani cu sârg și dragoste la studierea oamenilor și locurilor natale, la trecutul mai apropiat și mai îndepărtat   al zonei Tismanei. Rezultatele cercetării sale le-a concretizat în mai multe cărți, articole și studii. Cartea de față este poate cea mai dragă autorului. Ea nu este numai o   scriere hagiografică propriu-zisă, ci și o frescă de istorie a începuturilor statalității românești. Cartea nu este numai una de întărire sufletească pentru credincioșii creștini, ci și un   ghid practic pentru toți cei care simt chemarea să-și iubească țara și neamul.

6. Pr. Prof. Alexie Buzera, Șapte cântece pe versuri de Traian Dorz, Editura ,,Cuget Românesc”, 2010, 16 pag., format A5, tipar și hârtie offset, copertă policromă, plastifiată, 5 lei.

Broșura cuprinde șapte dintre cele mai cunoscute poezii religioase ale poetului popular interbelic   Traian Dorz   puse pe note și armonizate pentru două voci de către Prof. Univ. Dr. Alexie Buzera de la Universitatea din Craiova. Traian Dorz a fost un împătimit al credinței și versului; Părintele Alexie Buzera este un împătimit al muzicii. Din colaborarea celor doi au rezultat aceste bijuterii ale sufletului, spre slava lui Dumnezeu și bucuria ascultătorilor.

7. D. Bălașa, Țara Soarelui sau Istoria Dacoromâniei, Bârda, Editura ,,Cuget Romanesc”, 2009, 342 pag., format A5, hartie offset, tipar offset, coperta policroma, plastifiata, 12 lei.

Părintele Bălașa scrie cu convingerea că dacii n-au pierit, ci, dimpotrivă, s-au dezvoltat de-a lungul istoriei ca un popor măreț, cu   notabile realizări în toate domeniile de activitate. Își susține tezele cu nenumărate dovezi documentare, arheologice, lingvistice, etnologice. Poate unele dintre ideile sale vor fi contestate de anumiți cercetători, dar, cu siguranță, de multe va trebui să se țină seamă în istoriografia românească viitoare. Bătrânul istoric nu se sfiește să răstoarne statui, să atace teze care păreau de neclintit până de curând și să ne dea un exemplu grăitor de ceea ce înseamnă a fi istoric și patriot. Când citești cărțile Părintelui Bălașa, -tu însuți fiind român-, te simți mai puternic, mai mândru, mai optimist, mai încrezător în viitorul nației tale, cu mai multă speranță în propriul tău viitor. Bătrânul istoric se dovedește a fi, cu prisosință, un bătrân al nației sale, un învățător, un dascăl. Scoate la lumină acele momente înălțătoare ale trecutului, care ne pun la loc de cinste în rândul marilor popoare ale Europei, ce-au reușit să-și cucerească demn drumul prin veacuri, convingându-ne că avem toate șansele să redevenim noi înșine; aduce în discuție situațiile critice ale istoriei noastre, poticnirile și insuccesele, felul cum am știut și am reușit să le depășim, convingându-ne că vom găsi întotdeauna resursele necesare să revenim pe linia de plutire, ne convinge, vorba poetului, că ,,românul are șapte vieți în pieptu-i de aramă”.   Nu mai este posibilă realizarea Daciei Mari ca entitate juridică, element de drept internațional, fiindcă contextul politic nu mai permite un asemenea fapt istoric. Totuși, în contextul europenizării și globalizării, daco-românii au datoria sfântă să întărească legăturile lor cu frații de aceeași origine de dincolo de fruntariile politice, să-i ajute să-și păstreze limba, credința, muzica, dansul și tradițiile, într-un cuvânt, să-i ajute să-și păstreze specificitatea etnică, lingvistică și spirituală. În sensul acesta, istoricul ne asigură că putem realiza Dacia Mare. O Dacia Mare în conștiințele noastre, în concertul spiritual de valori al lumii. Cărțile Părintelui Dumitru Bălașa nu se adresează numai istoricilor, cercetătorilor, specialiștilor, ci sunt scrise într-o limbă ușor accesibilă tuturor iubitorilor de istorie românească, de limbă și de țară românească. Astăzi, în contextul unei perioade critice, în care românii sunt atât de încercați pe plan intern sub toate aspectele și atât de discreditați pe plan extern, când sunt tratați de multe ori ca niște rude sărace și înapoiate ale europenilor, Părintele Bălașa ne aduce destule argumente, care ne fac să înțelegem că acestea sunt încercări și crize de moment și că valorile adevărate de care dispune poporul român sunt perene   și nu vor fi distruse, așa cum speră vrăjmașii lui. Părintele Dumitru Bălașa este un învingător, fiindcă a plecat dintre noi cu convingerea că a făcut ceea ce trebuia să facă în calitate de român, de creștin, de preot. Chiar dacă unele dintre tezele și ipotezele pe care le propune vor fi contestate, poate infirmate, despre autor se va vorbi mult de aici înainte, cărțile sale vor fi tipărite și retipărite, cititorii vor găsi în ele mereu prospețimea informațiilor documentate, iar dacii vor reveni mereu în conștiința acestora și datorită cărților Părintelui Bălașa. Cărțile Părintelui Bălaşa sunt   un act de autentic patriotism într-o vreme în care globalizarea şi înstrăinarea devine   crezul unor întregi generaţii. După ce le citeşti, nu poţi decât să exclami: ,,Într-adevăr, cine n-are bătrâni să-şi cumpere!”

8. G. Călinescu, Aforisme si reflecții, Editura ,,Cuget Romanesc”, 2009, 148 pag., format A5, hârtie și tipar offset, copertă policromă, plastifiată, 10,00 lei.

Cartea este la a doua ediție, prima apărând cu mai bine de două decenii la Editura Albatros. Cartea are prefața regretatului Prof. Univ. Dr. I. C. Chițimia și a fost recenzata la pariția primei ediții de regretatul Șerban Cioculescu. Este o antologie de 1320 maxime și aforisme culese din nenumăratele volume, articole și studii ale marelui George Călinescu, ordonate pe teme și probleme, cu un indice biobibliografic și cu altul tematic. Lectura cărții readuce în actualitate spiritul pătrunzător, neiertător și ironic al lui G. Călinescu, dar și experiența de viață și înțelepciunea unui mare cărturar.

9. Matei al Ciprului, Șiragul   Mărgăritarului , Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2009, 326 pag., cu numeroase planșe color, format A4, hârtie offset, copertă policromă, 12 lei.

Cartea este un cronograf bizantin tradus din limba arabă de către reputatul   cărturar Dr. Dumitru Chican și vede lumina pentru prima dată într-o limbă europeană, limba română, pentru prima dată pe pământ european, în Bârda Mehedințiului. Originalul cronografului a fost scris în limba greacă   și tradus în sec. al XVII-lea în limba arabă de către Patriarhul Macarie al Antiohiei, transcris de caligraful Paul de Alep, ambii cunoscuți omului de cultură român prin legăturile pe care le-au avut cu Principatele Române.   Originalul grecesc a fost alcătuit la cererea sultanilor turci, pentru a cunoaște istoria și secretele politicii marelui colos, Imperiul Bizantin. Realizatorul sintezei, episcopul Matei al Ciprului, a compilat tot ceea ce a găsit în bibliotecile Constantinopolului în materie de istorie bizantină și a realizat o adevărată capodoperă a genului. Găsim aici fiecare epocă și fiecare împărat bizantin de la Constantin cel Mare până la căderea Constantinopolului de la 1453 cu evenimentele, cu intrigile, cu înălțările și cu decăderile lor. Găsim numeroase mențiuni privitoare la viața în fostul Imperiu Bizantin după cucerirea Constantinopolului încă vreo câteva sute de ani. Găsim mențiuni privitoare la părțile carpato-dunărene. Din toate acestea se poate surprinde concepția autorului privind rolul moralizator al istoriei, rolul ei de învățător al vieții. Cartea se adresează capetelor încoronate ale   Imperiului Otoman, profesorilor și elevilor de la școlile din imperiu, cât și omului simplu, doritor de a cunoaște o pagină zbuciumată din istoria lumii medievale. Cartea este însoțită de un amplu studiu introductiv în   limbile română și engleză, numeroase hărți și imagini de epocă. Considerăm că această carte este un adevărat act de cultură, pe care parohia noastră a reușit să-l scoată la lumină și să-l pună în circulație.

10. Coloana Infinitului, vol. II, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2009, 618 pag., format A4, hârtie offset, copertă policromă, 40 lei.

Cartea este o continuare a volumului I. Dacă în primul volum erau cuprinse maxime și cugetări selectate din cultura română de la origini până la 1848, prezentul volum cuprinde 5566 cugetări și maxime selectate din sute de cărți și periodice românești din perioada 1848-1918. Este perioada de aur a istoriei și culturii române, în care au activat străluciți corifei ai literaturii, gândirii, politicii și vieții românești, care au pus bazele României moderne și au pregătit marele eveniment de la 1918. Este o perioadă de înflăcărată trăire spirituală în spațiul românesc, o perioadă în care ideile Răsăritului se ciocnesc de cele ale Occidentului aflate în expansiune, o perioadă care șlefuiește spiritualitatea românească, pregătind apariția marilor filozofi din perioada interbelică, perioadă ce va fi reflectată în mod special în volumul III al Coloanei, volum aflat în pregătire. Cartea este alcătuită de către Pr. Al. Stănciulescu-Bârda.

11. Pr. D. Bălaşa, Dacii de-a lungul mileniilor, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2009, 286 pag., format A5, hărtie offset, copertă policromă,   12 lei.

Parcurgând cărţile Părintelui Dumitru Bălaşa dedicate istoriei dacilor, sesizezi cu uşurinţă că sunt scrise de un mare patriot şi deţin ele însele o mare doză de patriotism, care te copleşeşte. Datorită cărţilor Părintelui Dumitru Bălaşa, dacii îşi regăsesc vadul în istorie, în ciuda celor ce-au făcut tot ce le-a stat în putinţă să-i facă să dispară de pe scena ei. Părintele Dumitru Bălaşa este un învingător, fiindcă a plecat dintre noi cu   convingerea că a făcut ceea ce trebuia să facă în calitate de român, de creştin şi de preot. Chiar dacă unele dintre tezele şi ipotezele pe care le propune vor fi contestate, poate infirmate, despre autor se va vorbi mult de aici înainte, cărţile sale vor fi tipărite şi retipărite, cititorii vor găsi în ele mereu prospeţimea informaţiilor documentate, iar dacii vor reveni mereu în conştiinţa acestora şi datorită istoricului Dumitru Bălaşa.

12. Balade din Transilvania, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2008, 300 pag., format A5, hârtie offset, copertă policromă, 12 lei.

Antologia conţine peste 200 balade culese în ultimele decenii de către folcloristul clujean Pavel Rătundeanu – Ferghete. Îmtr-o vreme în care manelele şi muzica discotecilor ne sufocă, Pavel Rătundeanu-Ferghete ne invită să ne întoarcem la izvoarele creaţiei artistice a poporului român, să scoatem din adâncurile spiritualităţii româneşti   filonul de aur al cântecului epic, prin care strămoşii noştri au cântat faptele lor de vitejie, au fixat scene de viaţă de un realism impresionant, şi-au descris bucuriile, necazurile, durerile, aspiraţiile şi faptele   pe care le-au socotit demne de a rămâne în istoria neamului.

13. Pr. Al. Stănciulescu-Bârda, Scrisoare pastorală, vol.III, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2008, 430 pag. şi numeroase planşe color, format A5, hârtie offeset, copertă policromă, 20 lei.

Volumul reuneşte   numerele 80-120 din ,,Scrisoare pastorală”, publicaţia Parohiei Malovăţ. În el se găsesc numeroase articole care privesc aspecte din realitatea locală, dar şi   din cea naţională şi internaţională,   pagini de suflet, de    simţire şi trăire românească şi creştinească.

14. Pr. Prof. Dr. Al. Stănciulescu-Bârda şi Cristian Stănciulescu-Bârda, Bibliografia Revistei ,,Biserica Ortodoxă Română”(1874-2004), vol. III(format A5, 930 pag., copertă policromă, carton lucios, 40 lei).

Acest volum prelucrează după normele stabilite de Academia Română pentru lucrările bibliografice aprox. 13.000 articole, studii, documente, manuscrise, recenzii, reportaje, însemnări cu caracter istoric privind Istoria Bisericii Ortodoxe Române şi Istoria României, publicate timp de 130 de ani în principala revistă a Bisericii Ortodoxe Române de cei mai renumiţi istorici români. Cartea este un adevărat tezaur pentru tot iubitorul de istorie românească, fie că este cercetător, fie profesor, doctorand, student, preot sau laic. Având în vedere că cele mai importante materiale sunt însoţite şi de câte un rezumat telegrafic, care-l face accesibil şi omului de rând, cititorului dornic să cunoască mai multe despre trecutul neamului său, cartea este pe cât de utilă, pe atât de necesară.

15. Grigore Maerean, Chemări la Domnul , vol.VII(format A5, 206 pag., coperta policromă, hârtie offset, 12 lei).

Părintele Grigore Maerean vieţuia până de curând la Mânăstirea Lainici din jud. Gorj.   Până în urmă cu câţiva ani nu publicase nici o carte. Scrisese însă mai multe, le copiase în singurătatea chiliei sale şi le dăruise apoi celor ce socotea dânsul că le sunt de folos. Tiparul a început să-l fascineze încă de la apariţia primului volum. A adunat cum a putut ceea ce risipise prin vreme şi iată ca azi oferă cititorului cel de-al şaselea volum tipărit şi încă tot pe atâtea îşi aşteaptă rândul la tipar. Părintele Grigore Maerean abordează un stil de predică mai puţin uzitat în ultimii ani. Este stilul de predică al lui Ioan Botezătorul, stilul de predică folosit de majoritatea profeţilor Vechiului Testament. Din predica lui Ioan Botezătorul cunoaştem doar câteva fragmente din Noul Testament, dar acestea sunt suficiente, ca să ne uimească prin francheţea, curajul şi forţa cu care sunt rostite. Acelaşi lucru se petrece şi cu predica părintelui Grigore Maerean. Predicile lui nu sunt făcute spre a   fi scrise, ci vorbite. De fapt, aceasta se va surprinde din însuşi conţinutul lor. Se adresează direct   interlocutorului, fără menajamente, fără   ocolişuri diplomatice, fără teama că l-ar putea supăra. Este conştient că are o misiune sacră, aceea de a lupta contra răului moral din lume şi pentru acesta nu se sfieşte să ia securea şi să taie păcatul de la rădăcină. Predica părintelui Grigore Maerean necesită nu numai   cunoaşterea realităţilor lumii contemporane sub aspect religios-moral, ci şi o îndelungată experienţa de viaţă personală. Acestea se coroborează armonios cu o credinţă puternică şi cu o bună cunoaştere a psihologiei umane, atât individuale, cât şi colective. Întrebarea firească ce se poate pune este aceea dacă poate fi actual un asemenea gen de predici. Ca preot, cu o experienţă de predicator de peste treizeci de ani, consider că este foarte necesară. Această convingere se bazează şi pe faptul că primele cinci volume ale părintelui Grigore Maerean s-au bucurat de un succes surprinzător la cititori. Tirajele au fost repede epuizate şi, ceea ce consider mai   important, este faptul că fragmente din aceste volume au fost preluate de către numeroase reviste şi chiar ziare din ţară şi străinătate şi oferite ca hrană spirituală cititorilor lor. Tocmai aceasta ne determină să scoatem şi prezentul volum, convinşi fiind că el va contribui din plin la asanarea religios – morală a societăţii româneşti contemporane, va contribui la întărirea credinţei creştine ortodoxe. Primim şi înscrieri pentru primele şase volume, în vederea unei apropiate reeditări, cât şi pentru vol. VIII-X, care sunt în curs de apariţie.

16. Nifon Criveanu, Cugetări şi maxime pentru viaţă (format A5, 432 pag., copertă policromă, 20 lei).

Întotdeauna mi-au plăcut maximele şi cugetările. Am parcurs multe lucrări de acest gen, mi-am cumpărat astfel de cărţi de câte ori le-am aflat prin librării, am alcătuit eu însumi mai multe culegeri. Şi, totuşi, cartea aceasta alcătuită de fostul mitropolit al Olteniei, Nifon Criveanu, mi s-a părut a fi altceva decât cele ce am întâlnit. Am citit-o cu mulţi ani în urmă, dar nu m-am putut despărţi de amintirea ei. Multe cugetări din ea mi-au rămas în memorie şi le-am citat cu plăcere ori de câte ori s-a ivit prilejul, ca pe nişte jaloane orientative pe drumul vieţii. M-am întrebat chiar de unde vine acest interes, această ataşare de cartea ierarhului oltean. Cred că am găsit până la urmă răspunsul: este alcătuită de un om cu multă ştiinţă de carte, care şi-a selectat cu grijă lecturile, convins   fiind de efemeritatea vieţii pământeşti şi de importanţa fiecărei clipe ce ne este dată; este alcătuită de un om cu un bogat fond de cultură teologică, care a filtrat cu grijă orice citat ce l-a înscris în agenda sa de lucru; este alcătuită de un om, care a vrut ca prin această carte să facă o lucrare de apostolat în lume, o prelungire a misiunii sale pastoral-misionare. Am socotit ca o datorie de conştiinţă reeditarea acestei lucrări. Ea este în primul rând ziditoare şi de suflet şi abia în al doilea   rând delectează mintea. Fiecare capitol al cărţii este ca o mică şedinţă sinodală, în care îşi spune fiecare participant părerea despre tema dată, dorind să fie cât mai convingător. Unii autori citaţi sunt din literatura patristică veche şi nouă; alţii sunt din cultura română şi universală. Întâlnim uneori chiar nume necunoscute nouă, generaţiilor de azi. Autorii respectivi erau publicişti de renume la începutul veacului trecut.   Cred că mitropolitul Nifon Criveanu a urmărit în primul rând încărcătura ideatică, frumuseţea cugetării şi doar în ultimul rând a fost interesat de numele autorului. El a socotit, fără îndoială, că aceşti sâmburi de înţelepciune sunt picături de cugetare divină risipite pe pământ şi tocmai    de aceea pentru el a contat mai puţin dacă acele cugetări au răsărit pe drum, pe teren pietros, în mărăcini sau în pământ bun. Important a fost pentru el că sunt de origine divină şi trebuie adunate cu grijă, făcute snop şi oferite cititorului ca hrană, ca medicament, ca izvor de fericire spirituală.

*

Acestea sunt, deocamdată, cele disponibile.

În   următoarele săptămâni urmează să apară:

1. Bibliografia Revistei ,,Studii Teologice”(1929-2008)

2. Viețile Sfinților, vol. I

3. Proloage, vol. III

4. Scrisoare pastorală, vol. IV;

5. Chemări la Domnul, vol. VIII;

6. Colinde din Transilvania, vol. IV;

7. Nunta din Transilvania;

8. Sf. Irineu al Lyonului;

9. Amintiri despre N. Iorga;

10. Anton Pann;

11. Predici;

12. Bibliografia Revistei ,,Ortodoxia”(1949-2008)

Așteptăm înscrieri și la aceste viitoare apariții.

Sănătate, pace şi bucurii să vă dea Dumnezeu!

Lasati un raspuns