Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

“Apa Vieţii”

Apa este un element indispensabil vieţii. Reînoirea celulelor trupului vremelnic nu este posibilă fără apă. Unde există apă, există viaţă. Aşa cum apa fizică este esenţială vieţii fizice, tot aşa viaţa spirituală are nevoie de apă spirituală, “apa vie”. Despre această “apă vie”, Domnul Isus a vorbit femeii din Samaria, la fântâna lui Iacov. Vorbea despre Spiritul Sfânt. “Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Spunea cuvintele acestea despre Duhul, pe care aveau să-l primească cei ce cred în El…” (Ioan 7:38,39).

Apa naturală nu este întrebuinţată numai pentru întreţinerea vieţii fizice, ci şi ca simbol al Botezului, al naşterii din nou. De asemenea simbolizează şi apele adevărului care, ne curăţă de noroiul tradiţiilor şi deşertăciunilor acestui veac. Apostolul Pavel spune bărbaţilor din Efes: “…iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi s-a dat pe Sine pentru ea, ca s-o sfinţească, după ce a curăţit-o prin botezul cu apă prin Cuvânt.” (Efeseni 5:25,26).

Ceea ce este astăzi simbolizat prin apă, în Împărăţia lui Dumnezeu va fi împlinit. “Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete; nu-i va mai dogori nici soarele, nici vreo altă arşiţă. Căci Mielul, care stă în mijlocul scaunului de domnie, va fi Păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor vieţii, şi Dumnezeu va şterge orice lacrimă din ochii lor.” (Apoc. 7:16,17). În Noul Ierusalim v-a exista apă, citim în Apocalipsa 22 v 1. “Şi mi-a arătat un râu cu apa vieţii, limpede ca cristalul, care ieşea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi al Mielului.” Aceasta este apa vieţii promisă de Isus femeii din Samaria. Este apa despre care a amintit Isus evreilor, în ziua cea mare a praznicului când a strigat: “Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea.” (Ioan 7:37).

Din această apă va bea şi poporul Israel, când Domnul se va întoarce şi va ridica din nou cortul lui David. “În ziua aceea, se va deschide casei lui David şi locuitorilor Ierusalimului un izvor, pentru păcat şi necurăţie.” (Zaharia 13:1).

În profeţia lui Ezechiel cap. 47, sunt arătate binefacerile iubirii lui Dumnezeu, care se vor revărsa spre mântuirea şi binecuvântarea omenirii ce va vrea să asculte. Aceste binecuvântări sunt zugrăvite prin râul limpede al vieţii. Oricine se va scufunda în deplinătatea iubirii lui Dumnezeu, va câştiga viaţă.

Astăzi mai este valabilă, încă, invitaţia lansată de Dumnezeu prin profet: “Voi toţi cei însetaţi, veniţi la ape, chiar şi cel ce n-are bani! Veniţi şi cumpăraţi bucate, veniţi şi cumpăraţi vin şi lapte, fără bani şi fără plată.” (Isaia 55:1). Amin.

Lasati un raspuns