Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Măreţia Împărăţiei Eterne

Dar domnia, stăpânirea şi puterea tuturor împărăţiilor care sunt pretutindeni sub ceruri, se vor da poporului sfinţilor Celui Pre Înalt. Împărăţia Lui este o împărăţie veşnică, şi toate puterile îi vor sluji şi-L vor asculta.” (Dan. 7:27).
Cei care îmţeleg mesajul Domnului Isus transmis ucenicilor prin rugăciunea “Tatăl nostru”, “… vie împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ”, aşteaptă cu dorinţă arzătoare evenimentul cel mai grandios din istoria omenirii – stabilirea împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ.Toţi oamenii au nevoie de împărăţia lui Dumnezeu, chiar dacă unii nu-şi doresc aceasta. O planetă în care va domni pacea şi armonia, o societate în care nimeni nu va mai fi bolnav, în care oamenii vor trăi fericiţi, fără grija zilei de mâine, multora li se pare o utopie.Dar fie că crede cineva s-au nu crede, aceste lucruri vor fi o realitate în Împărăţia lui Dumnezeu. “Oricine se eschivează de lumină, prin aceasta nu poate să stingă soarele de pe cer.”Astăzi în jurul nostru vedem o lume sălbăticită. Războaiele, crimele şi violenţele sunt la tot pasul. Societăţile se degradează mereu, fiind extrem de libertine în ceea ce priveşte desfrâul şi drogurile. Toate aceste vicii care degradează fiinţa umană, arată cât de urgentă nevoie este de Împărăţia lui Dumnezeu.La timpul hotărât această împărăţie va fi stabilită pe pământ pentru a aduce pacea şi înfrăţirea tuturor oamenilor şi să prăpădească pe cei ce prăpădesc pământul.Acest lucru va fi executat de Domnul nostru Isus Cristos, care atunci când a fost pe pământ a reprezentat Împărăţia lui Dumnezeu. El va învia pe cei morţi, pe fiecare la rândul cetei lui pentru a fi regeneraţi, şi va nimici moartea pe vecie. Cu câtă dorinţă ar trbui să ne rugăm să vină Împărăţia lui Dumnezeu.Profetul Daniel ne spune că, împărăţia pe care o va aduce Dumnezeul cerurilor nu va fi nimicită niciodată. Ea va sfărma orice altă împărăţie şi ea însăşi va dăinui veşnic.Împărăţia lui Dumnezeu este o taină, care nu poate fi înţeleasă de către orice om, doar pentru că este curios cum se va întâmpla evenimentul. Domnul Isus a spus ucenicilor: “Vouă v-a fost dat să cunoaşteţi tainele Împărăţiei cerurilor, iar lor nu le-a fost dat.” (Mat. 13:11).Profeţii VT au văzut licărind raza acestei Împărăţii cu multe veacuri înainte, şi-au vorbit în mod sublim despre gloria şi armonia ei.Creştinul care umblă prin credinţă, în momentele lui de profundă meditaţie, ieşit din el însuşi, trece dincolo de hotarele minţii omeneşti şi vede ţara aceea frumoasă cu munţi înalţi şi izvoare de viaţă, ţara călătoriilor sfinte, unde peregrinii de pretutindeni şi din toate veacurile se vor întâlni şi se vor bucura pentru vecie de repausul binecuvântat al Tatălui ceresc.Dacă Împărăţia s-ar fi stabilit în vremea când Isus umbla pe străzile Ierusalimului, noi neamurile am fi fost frustaţi de acest Regat, pentrucă evreii nu şi-ar fi restignit Regele. Prin actul săvârşit, ei au pregătit drumul pentru îndeplinirea scopurilor lui Dumnezeu de a binecuvânta toate neamurile.Să ne amintim că Domnul, când a fost pe pământ, a încredinţat lui Petru cheile Împărăţiei cerurilor. El a fost împuternicit de Domnul să deschidă chemarea cerească, atât la evrei cât şi la neamuri.Folosind una dintre chei, Petru a deschis la Rusalii evreilor posibilitatea ajungerii la cere, iar mai târziu, folosind a doua cheie, a deschis această nădejde pentru neamuri, pe când se afla în casa lui Corneliu.De atunci taina a început să fie înţeleasă. Taina este Cristos şi Biserica Sa.Presbiterul Iacov clarifică acest lucru în F.A. cap. 15v 14-17.Ridicarea cortului căzut a lui David începe înainte de stabilirea Împărăţiei pe pământ. Restaurarea poporului evreu ne spune că se încheie o vârstă. Când Duhul lui Dumnezeu va intra în oasele uscate, descrise în Ezechiel cap. 37, toată casa lui Israel va învia. Din Sion, care reprezintă pe Domnul şi Biserica Sa, vor ieşi Legile ce vor fi predate omenirii prin Cuvântul ce va veni din Ierusalim. (Isaia 2:2).Scopul acestui modest mesaj este de a arăta că Împărăţia lui Dzmnezeu va fi singurul remediu al crizei de astăzi – atât economice cât mai ales morală. Ea va fi singura şansă pentru însănătoşirea Pământului. Va fi bucuria bucuriilor. Cimitirele vor deveni pustii, pentru că mormintele se vor goli.“… toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui, şi vor ieşi afară din ele…(Ioan 5:28,29).Când Domnul Isus şi-a început activitatea pământească, subiectul Său principal a fost stabilirea Împărăţiei lui Dumnezeu. Prin parabole şi descrieri alegorice, El a fixat în mintea ascultătorilor Săi, imagini ale Împărăţiei lui Dumnezeu. Adeseori se pune întrebarea: De ce a trebuit ca Fiul lui Dumnezeu să moară pentru păcatele noastre, nu putea stabili o împărăţie de dreptate fără să depună o jertfă? Ba da! Dumnezeu putea să-i dea lui Isus Împărăţia, pentru că El o dă cui vrea (Daniel 4:32), dar o astfel de împărăţie n-ar fi fost durabilă, pentru că omul era condamnat la moarte.Trebuia, deci, să vină Isus, să răscumpere omenirea de la moarte şi să dea Împărăţiei un caracter veşnic. Împărăţia lui Dumnezeu va fi compusă din două părţi. O parte cerească şi o parte pămâmtească. Dumnezeu va uni în Cristos toate lucrurile din cer şi cele de pe pământ. (Efes. 1:10).Deşi acum pe planeta noastră domneşte haosul instituit de “uzurpator”, avem făgăduinţa sigură că, “Întunericul nu va domni veşnic pe pământul în care acuma este necaz.” (Isaia 9:1). Profetul Isaia ne spune că Pământul, locul unde se odihnesc picioarele lui Dumnezeu va fi făcut glorios.În orice fază a împărăţiei se va cere integritate şi credincioşie perfectă faţă de Rege.Împărăţia este a lui Dumnezeu, dar a fost încredinţată pentru o mie de ani Prinţului păcii care, “nu va slăbi, nici nuse va lăsa până nu va aşeza dreptatea pe pământ.”Atunci rugăciunea, “Vie Împărăţia Ta; facă-se voia Ta precum în cer aşa şi pe pământ”, va deveni o realitate.Vie Doamne a Ta Împărăţie! Amin!

Lasati un raspuns