Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

“Darul” lui Dumnezeu

“Fiindcă plata păcatului este moartea: dar ~ darul~ fără plată al lui Dumnezeu este viaţă veşnică în Isus Cristos, Domnul nostru.”(Rom. 6:23).
Cuvântul “dar” este traducerea în romaneşte a cuvântului “charisma”, din limba greacă, care în esenţă înseamnă “un dar”. “Charisma” este un cuvânt specific ap. Pavel, care îl foloseşte de patrusprezece ori în epistolele sale. În traducerile romaneşti, “charisma” este redat şi prin “har”. Totuşi este o deosebire între “dar” şi “har.” Darul este un cadou pe care cineva îl primeşte din partea lui Dumnezeu; o aptitudine, o vocaţie, un talent. Harul este egal cu mila lui Dumnezeu; un favor de care cineva beneficiază în mod nemeritat. Dumnezeu, în bunătatea Lui, a dat multe daruri oamenilor. Dar omul nu ia seama. Cel mai mare dar pe care ni l-a făcut tuturora este Domnul nostru Isus Cristos, iar prin El ne-a dat darul fără plată, care este viaţă veşnică.

Datorită harului, creştinii primesc daruri speciale. Corintenilor nu le lipsea charisma, (1Cor. 1:7). Cuvântul charisma este folosit şi în legătură cu iertarea. “Dar cu darul fără plată nu este ca şi cu greşala; căci dacă prin greşala unui singur, cei mulţi au fost loviţi cu moartea, apoi cu mult mai mult harul lui Dumnezeu şi darul, pe care ni l-a făcut harul acesta într-un singur om, adică îm Isus Cristos, s-au dat din belşug celor mulţi.” (Rom. 5:15).

Darul lui Dumnezeu poate ajunge la oameni şi prin mâinile oamenilor. Timotei nu trebuie să uite niciodată darul care i-a fost dat, prin punerea mâinilor de către ceata presbiterilor. (1Tim. 4:14; 2Tim. 1:6).

În mod special, charisma este folosit pentru toate darurile speciale care se exercită în serviciul Eclesiei. La fel ca harul, darul este ceva gratuit ce se dă creştinului fără ca acesta să merite, ceva ce vine din harul lui Dumnezeu şi care niciodată n-ar fi putut fi posedat prin efortul cuiva.

Romani 6:23, pe care l-am redat iniţial este versetul care dă înţelesul esenţial al cuvântului. Aici două cuvinte sunt în antiteză unul faţă de celălalt.

1) „Plata” păcatului este moartea – aici este folosit cuvântul grec – apsonia – însemnând salariul unui soldat.

2) „Darul” lui Dumnezeu este viaţă veşnică. Cuvântul pentru dar este charisma.

Prin urmare, ceea ce putem noi câştiga de pe urma păcatului, plata s-au apsonia noastră este moartea. Dar ceea ce avem este charisma, darul gratuit al lui Dumnezeu. Totul este de la Dumnezeu prin Isus Cristos. „Din El, prin El, şi pentru El sunt toate lucrurile.” (Rom. 11:36). Harul care ne împodobeşte viaţa noastră, care ne acopere orice păcat fiecare înzestrare pe care o avem, toate talentele pe care le punem în slujba Domnului şi fraţilor sunt – CHARISMA lui Dumnezeu. Lăudat să fie în veci. Amin.

Prelucrare după William Barclay.

Lasati un raspuns