Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Patriarhul Daniel a oficiat slujba sărbătorii Pogorârii Duhului Sfânt

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române (BOR), ÎPS Daniel, a afirmat, duminică, în predica rostită la Catedrala Patriarhală, la slujba oficiată de Sărbătoarea Pogorârii Duhului Sfânt, că rostul lucrării mântuitoare a Mântuitorului Iisus Hristos a fost ca după înălţarea Sa cu slavă la cer să ne trimită pe Duhul Sfânt, iar acesta să ne pregătească să ne ridicăm şi noi duhovniceşte acolo unde El se află întru slavă.
“Prin urmare, taina Bisericii aceasta este: viaţa lui Hristos Cel Răstignit, Înviat şi Înălţat la ceruri, adică în slava Preasfintei Treimi, se dăruieşte acum oamenilor, prin lucrarea Duhului Sfânt, ca oamenii să poată participa la viaţa şi bucuria veşnică din Împărăţia lui Dumnezeu”, a spus patriarhul, care a accentuat că Duhul Sfânt Mângâietorul şi Sfinţitorul vine în lume ca să constituie Biserica lui Hristos, întemeiată de El prin Întruparea şi lucrarea Sa mântuitoare şi să sfinţească pe cei care cred în Hristos şi-L iubesc pe El, ca să-i facă părtaşi ai vieţii Lui preaslăvite în iubirea Preasfintei Treimi.

Menţionând că sărbătoarea Cincizecimii este sărbătoarea principală a existenţei şi identităţii Bisericii, întâistătătorul BOR a desluşit înţelesurile din Apostolul zilei, o lectură din cartea Faptele Apostolilor, care descrie evenimentul Pogorârii Duhului Sfânt ca un vuiet de suflare de vânt peste ucenicii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, adunaţi laolaltă în Ierusalim (Fapte 2, 2).

“Duhul Sfânt nu anulează identitatea sau personalitatea omului, ci o luminează şi o îmbogăţeşte, astfel încât fiecare persoană umană, prin lucrarea Duhului Sfânt, se pune într-o legătură tainică de viaţă sfântă cu Persoanele divine ale Preasfintei Treimi şi cu persoanele umane care mărturisesc aceeaşi credinţă, formând astfel Biserica lui Hristos, plină de harul Preasfintei Treimi (cf. II Corinteni 13, 13)”, a spus patriarhul.

PF Daniel a evidenţiat astfel că Duhul Sfânt este Duhul comuniunii, deoarece adună laolaltă pe cei înstrăinaţi sau diferiţi unul de altul, cheamă la unitate sau comuniune, nu colectivizează, nu uniformizează, ci cultivă identitatea distinctă a oamenilor şi a popoarelor.

De asemenea, Duhul Sfânt confirmă şi cultivă viaţa adevărată a creştinului sau comuniunea lui de iubire cu Dumnezeu şi cu oamenii, a spus patriarhul Daniel care a desluşit faptul că Duhul Sfânt, vistierul tuturor bunătăţilor, cel din care izvorăsc izvoarele darurilor, a treia Persoană din Sfânta Treime, nu are chip, ci El nu se arată în formă de om, fie ca foc luminător, încălzitor şi curăţitor, fie ca apă vie care dă viaţă, ca râuri de har care coboară de sus din ceruri.

Întâistătătorul BOR s-a referit şi la faptul că în această zi se aduc în biserică pentru binecuvântare frunze de tei sau de nuc, întrucât ele ne amintesc simbolic de limbile ca de foc prin care s-a arătat harul Duhului Sfânt lucrător în ucenicii lui Hristos, trimişi de El să bine-vestească Evanghelia Sa în limbi diferite, adică la neamuri sau popoare diferite, până la marginile pământului, începând de la Ierusalim.

“Prezenţa acestor multe frunze la sărbătoarea Rusaliilor ne îndeamnă să ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos să păzească Biserica Sa cea una sfântă alcătuită din persoane şi popoare diferite şi să binecuvânteze cu harul Său întreaga natură sau creaţie, spre slava Preasfintei Treimi şi spre dobândirea vieţii veşnice.Amin!”, a mai spus patriarhul Daniel.

Credincioşii ortodocşi prăznuiesc, duminică, la 50 de zile după Înviere, Rusaliile, marcând ziua în care Duhul Sfânt a pogorât peste adunarea Apostolilor, în chip de limbi de foc, iar aceştia au început să propăvăduiască.

Deşi Duhul Sfânt a fost prezent în creaţie încă de la început, El a coborât în lume în mod deplin pentru a o sfinţi numai după biruirea morţii şi întoarcerea la Tatăl a lui Hristos. Numai atunci Dumnezeu Duhul Sfânt a putut coborî peste firea umană curăţită de păcate şi răscumpărată şi s-a sălăşluit în cei care l-au primit pe Hristos.

Rolul Duhului Sfânt este de a-l face activ pe Hristos în noi, prin har. El transformă creştinii din oameni trupeşti în oameni duhovniceşti, sfinţeşte şi dăruieşte comuniunea cu Dumnezeu. Astfel, se zideşte Biserica – Trupul mistic al lui Hristos. Împărtăşindu-se cu Tainele Bisericii, sfinţite de harul Duhului Sfânt, creştinii se constituie într-o comunitate prin comuniune – Biserica lui Hristos.

Preluare dupa http://www.e-politic.ro

Lasati un raspuns