Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Parohia romana din Strasbourg nu este reprezentata la intalnirea cu DRP si institutiile din Romania

“Intre 27-29 iunie, la initiativa Departamentului pentru Românii de Pretutindeni al Guvernului României, are loc la Bucuresti Consfàtuirea cu liderii comunitàtilor române din Franta, la care Asociatia noastrà (ACOR) nu este reprezentatà, întrucât nu a fost invitatà” ne scrie Parintele Vasile Iorgulescu, Parohul Bisericii Ortodoxe romanesti din Strasbourg.
“Comunitatea româneascà din Strasbourg este asadar reprezentatà la Consfàtuire de Dl Gabriel Penciu, presedintele ACAR, iar studentii de Doamna Mihaela Dupret, presedinta Asociatiei Studentilor Români din Strasbourg, ADERS. De notat cà Doamna Dupret, care este si membrà în Consiliul parohial, nu a fost invitatà în aceastà calitate, ci în calitate de presedintà a ADERS, cum am mentionat. Pe site-ul oficial al Patriarhiei Române citim cà liderii românilor din Franta au fost primiti în cursul acestei dimineti la Resedinta Patriarhalà din Bucuresti de Prea Fericitul Pàrinte Patriarh Daniel (text si foto :

http://www.basilica.ro/ro/stiri/reprezentanti_ai_comunitatii_romanesti_din_franta_la_palatul_patriarhiei_6287.html), unde au prezentat Intâistàtàtorului nostre proiectele… parohiilor (?!).

Scopul acestor rânduri nu este numai de a và informa în legàturà cu un eveniment petrecut în sânul Bisericii, ci mai ales acela de a încadra lucrurile pe fàgasul lor normal spre a evita orice confuzie. Intr-adevàr, aflàm din textul stirii publicate pe site-ul Patriarhiei cà “domnul Eugen Tomac (Secretar de Stat DRP) a declarat la Radio Trinitas: „Au fost prezentate de către liderii prezenţi la această întâlnire, problemele cu care se confruntă parohiile româneşti, precum şi necesitatea de a continua proiectele Bisericii Ortodoxe Române, prin mitropolia pe care o avem la Paris, pentru că în Franţa există o comunitate compactă, tradiţională, dar există şi un număr foarte mare de cetăţeni români care au plecat în ultima perioadă. Ceea ce este mai important şi care ne preocupă în mod deosebit este grija de a le asigura copiilor ortodocşi români, posibilitatea de a învăţa dreapta credinţă, în parohiile care există în Franţa în momentul de faţă. De asemenea, ne interesează să putem interveni acolo unde este necesar să consolidăm activitatea parohiilor deja existente sau a celor viitoare care se vor înfiinţa în Franţa>.

Nu stiu dacà alte parohii au fost poftite la sfatul DRP, dar tin sà precizez cà parohia noastrà nu a fost invitatà, nu a fost consultatà în legàturà cu proiectele în curs sau cu dificultàtile pe care le traverseazà si nu l-a delegat pe presedintele ACAR sà o reprezinte la Bucuresti, asa cum s-ar putea deduce din afirmatia generalizantà a declaratiei mentionate. Datà fiind atitudinea d-sale fatà de problemele spirituale în general (amintim ca, în calitate de presedinte ACAR – deci implicând Asociatia pe care o prezideazà – îsi exprima cu câtiva ani în urmà pozitia negativa fatzà de Catedrala Mântuitrii Neamului), îmi este greu sà cred cà s-a transformat acum în apostol al activitàtii Bisericii Ortodoxe Române în câmpul diasporei. Nu ne îndoim, în schimb, cà Doamna Dupret va fi fost mesagerul de bunà credintà al Comunitàtii noastre pe tot parcursul evenimentului, dar, repet, nu a fost învitatà la Bucuresti ca sà reprezinte parohia, ci doar  ca presedintà a Asociatiei studentilor (nu cred cà organizatorii cunosteau calitatea ei de membru al Consiliuluil parohial).

In sfârsit, în ce priveste Scoala de românà din Strabourg, care functioneazà în sàlile parohiale de patru ani fàrà întrerupere, în mod cu totul gratuit – iar activitatea de predare nu a fost si nu este remuneratà de nimeni – aceasta nu a beneficiat niciodatà de sprinin financiar din partea DRP. Si nici de vreo altà atentie sau mentiune în comunicatele oficiale. La sugestia acestui organism am prezentat totusi, în fiecare an – în asociatie cu Centrul Român din Strasbourg – o documentatie amplà si cerere de finantare – cel putin pentru a cumpàra inventarul scolar de strictà necesitate si mobilierul adaptat pentru copii (folosim scaune fabricate în … 1935) – însà am primit în mod invariabil acelasi ràspuns negativ.

Sunt recunoscàtor DRP pentru grija pe care promite cà o va acorda pe viitor parohiilor, dar pentru moment mi se pare urgent sà se restabileascà adevàrul: parohia noastrà nu a beneficiat de nici un fel de ajutor în ultimii trei ani (cu exceptia sprijinului primit în 2006 pentru reparatii în bisericà) si nu este reprezentatà la Consfàtuire. Singura grijà realà, adicà duhovniceascà, afectivà si tradusà prin donatii generoase de carte si obiecte de cult am avut-o pânà acum din partea Prea Fericitului Pàrinte Patriarh Daniel, fatà de care exprim aici întreaga recunostintà a Comunitàtii române din Strasbourg”.

In unitate, Pr. V. Iorgulescu, Strasbourg, Franta, 27 iunie 2011

Lasati un raspuns