Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Slujire arhierească la Paraclisul Mitropolitan din Chişinău

În Duminica a patra după Pogorârea Duhului Sfânt, la 10 iulie 2011, Înaltpreasfinţitul Petru, Arhiepiscop al Chişinăului, Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor, a oficiat, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi, Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie la Paraclisul Mitropolitan „Sfântul Ioan Teologul” din Chişinău, după cum ne informează Biroul de presă al Mitropoliei Basarabiei.
În cuvântul său, Înaltpreasfinţitul Mitropolit şi Exarh Petru a vorbit despre virtuţile sutaşului roman care era păgân, dar care „a arătat credinţă şi smerenie faţă de Mântuitorul şi dragoste faţă de servitorul său”. „Evanghelia ne spune că văzând credinţa sutaşului, Mântuitorul Iisus Hristos s-a minunat şi a zis: „Adevărat grăiesc vouă: Nici în Israel n-am găsit atâta credinţă. Şi zic vouă că mulţi de la răsărit şi de la apus vor veni şi vor sta la masă cu Avraam, cu Isaac şi cu Iacov în Împărăţia cerurilor. Iar fiii Împărăţiei vor fi aruncaţi în întunericul cel mai din afară; acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor”. Prin aceste cuvinte Mântuitorul anunţă că nu doar evreii sunt chemaţi la mântuire, ci toate neamurile. Toţi „de la răsărit şi de la apus” au şanse egale să intre în Împărăţia lui Dumnezeu. Şi aceasta se dobândeşte prin credinţă în Mântuitorul Iisus Hristos” a subliniat Întâistătătorul Mitropoliei Basarabiei.

„Să învăţăm de la sutaşul din Evanghelia de astăzi dragostea faţă de semenii noştri şi să nu fim indiferenţi când ei trec prin necazuri. Să avem credinţa că făcând bine aproapelui nostru ne apropiem de Dumnezeu, ne asemănăm cu El şi câştigăm Împărăţia Cerurilor”, a îndemnat Înaltpreasfinţitul Mitropolit şi Exarh Petru.

Lasati un raspuns