Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Misiune creṣtină umanitară din Belgia în România – 2011

elimbelgium1

(Patru din cele ṣase persoane din imagine sunt nevăzători, ei locuiesc la Vidra, 20 km de Bucureṣti).

După ce mai mulṭi ani la rând s-au alăturat Bisericii Române ELIM Bruxelles în acṭiunile de ajutorare frăṭească desfăṣurate în sudul României, fraṭii de la Biserica Evanghelică belgiană din Leuze ṣi fundaṭia condusă de fratele Philippe Vos au găsit de cuviinṭă ca anul acesta să organizeze pe cont propriu o misiune umanitară în ṭara noastră. Legăturile strânse cu câṭiva credincioṣi români penticostali care locuiesc în zona lor ṣi uneori frecventează serviciile divine la Biserica evanghelică belgiană au fost baza de pornire al acestei acṭiuni de binefacere. Pregătirile au intrat deja în linie dreaptă ṣi prin Harul Domnului au fost colectate o mare cantitate de alimente, dulciuri, jucării, obiecte de uz casnic, veselă, electro-menajere, veṣminte, încălṭăminte, rechizite ṣcolare. Nu s-au oferit fonduri băneṣti spre distribuire. Întreaga acṭiune se va desfăṣura pe bază de voluntariat, toate lucrurile pregătite au fost colecṭionate în ultima lună de zile din donaṭii, fie de la persoane fizice, dar mai ales din partea unor firme belgiene ṣi chiar a unor magazine comerciale, alimentele fiind oferite de supermarketuri.  Solicitarea pe care membrii misiunii au făcut-o prin mijloacele moderne de comunicare a avut un impact cu mult peste aṣteptări, spiritul de solidaritate, iubirea creṣtină ṣi interesul pentru România, de care mulṭi cetăṭeni belgieni au dat dovadă ne-a uimit pur ṣi simplu.

Tuturor sincere ṣi vii mulṭumiri în Numele Domnului, care ṣtie cum să răsplătească ostenelile voastre. Fie Domnul binecuvântat că ne-a făcut harul să vieṭuim ṣi să muncim o vreme pe acest pământ primitor într-o ṭară cu oameni generoṣi ṣi iubitori de Dumnezeu ṣi de aproapele lor, chiar dacă faṭă de unii dintre aceṣti apropiaṭi distanṭa ce ne desparte este de peste 2000 de km. Motivaṭia pe care noi am adus-o în pregătirea expediṭiei a fost aceea că românii – prin măsurile pe care guvernul Boc le-a luat – au fost poporul care a plătit cel mai greu tribut crizei economico-financiare mondiale încă neîncheiată.

peisajoltenia1

(Peisaj din Oltenia – Sudul României)

Nici o altă ṭară europeană nu a luat măsuri atât de drastice în ce priveṣte tăierile de salarii ṣi limitarea ajutoarelor sociale pe care statul le acordă persoanelor defavorizate. După reducerea cu 25 la sută a veniturilor tuturor persoanelor care lucrează în sectorul de stat s-a ajuns ca un medic, un profesor, un cadru militar sau un functionar public să câṣtige lunar sume cuprinse între 200 ṣi 500 de euro. Asistatii social din partea statului încasează lunar cel mult 150-200 de euro, alocaṭia lunară a unui copil este de 10-15 euro, iar pensia rar trece de 250 euro lunar. Asta în condiṭiile în care preṭurile sunt comparabile cu cele din occident, mai ales la alimente. O familie din Romania îṣi cheltuieṣte minimum trei sferturi din venituri pentru hrană, iar dacă socotim ṣi plata facturilor ṣi medicamentelor ṣi cheltuieli cu ṣcolarizarea ṣi atâtea altele, credem că  misiunea noastră va avea un binevenit impact ṣi că sărmanii pe care îi vom vizita ṣi ajuta, vor înălṭa glas de rugă către Părintele Ceresc, vor face să sporească mulṭumirea către Dumnezeul îndurărilor, care a pus în inima fraṭilor belgieni acest gând bun. De partea lor, colegii belgieni de misiune ṣi-au pus în slujba Domnului ṣi a românilor săraci, fiecare propria-i camionetă, precum ṣi o săptămână din odihna lor anuală, acceptând să petreacă printre ai noṣtri o parte din vacanṭa de vară, să viziteze, să cunoască oameni ṣi locuri pe care nu le-au cunoscut încă, dar nu cu gândul distracṭiei ṣi al odihnei, ci cu acela al slujirii aproapelui, a promovării idealului de apropiere, de ajutorare, de  iubire creṣtină.  Domnul Philippe Vos ne asigură că trei camionete, fiecare cu ṣoferul ṣi soṭia, ori copilul lui sunt gata pregătite de drum ṣi că până la data plecării, adică pe 14 august, speră să mai găsească încă pe atâṭia voluntari, deoarece marfa este depozitată la fundaṭie în cantitate îmbelṣugată ṣi îṣi aṣteaptă doar transportatorii. Tot fundaṭia respectivă se angajează să deconteze combustibilul ṣi un set de minime cheltuieli de călătorie.  Vă mulṭumim tuturor celor care în zilele ce urmează vă veṭi ruga Domnului pentru această misiune, iar cei care doriṭi să ne oferiṭi un sfat, o sugestie, ori să ne sugerati vreo adresă de trebuinṭă în vederea atingerii scopului propus vă oferim traseul pe care l-am convenit, o adresa de e-mail ṣi un nr de telefon spre contactare :  Vama Nadlac ¬¬– Arad – Timiṣoara – Turnu Severin (sau Valea Jiului) – Bucuresti – Vidra – Sibiu (sau Braṣov) – Copṣa Mică – Mediaṣ – Sighiṣoara – Nadlac… Bruxelles. (Locaṭiile scrise cu caractere italice sunt doar locuri de popas sau obiective turistice, iar în centrul atenṭiei avem ṣi comunităṭile de rromi din localităṭile unde vom distribui ajutoare.)
Din partea fundaṭiei mai avem sarcina de a vizita ṣi ajuta un orfelinat de handicapaṭi mintal, aflat pe traseul ce îl vom parcurge, obiectiv ce încă nu l-am identificat, deci aṣteptăm informaṭii, sugestii.
GSM : 0032498856919 ; e-mail : zahariabonte@yahoo.com
Fratele pastor al Bisericii Române Elim din Bruxelles, Dorin Albuṭ ne-a asigurat de tot sprijinul ṣi colaborarea bisericii româneṣti din Belgia în această misiune în care sperăm din tot sufletul să  Îl glorificăm pe Domnul ṣi să-i bucurăm pe copiii lui din Valea Plângerii. Amin

Preluare dupa http://www.bruxellesmission.org

Lasati un raspuns