Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

BUCURIE PRIN CREDINTA IN TINE

Rugaciune inspirata din studiul cartii lui Habacuc 3

Dumnezeul nostru ceresc,

Chiar atunci când lucrurile se desfăşoară altfel decât am dori sau ne-am aştepta, Tu ne oferi o speranţă eternă, o temelie a nădejdii ce nu poate fi clătinată. Destinul acestei lumi eşti Tu, iar Împărăţia Ta va fi în cele din urmă pe pământ. De aceea, bucuria vine în inimile noastre.

Revarsă, Te rugăm, peste noi îndurarea Ta. Adu-Ţi aminte de făgăduinţele Tale făcute pentru o mie de generaţii ale celor ce Te iubesc. Însufleţeşte-ne prin Duhul Sfânt şi înviorează-ne prin prezenţa Ta. Fii Tu adăpostul şi puterea noastră indiferent de vreme.

Cu adorare ne plecăm înaintea Ta şi aşteptăm împlinirea judecăţilor Tale. Te aşteptăm cu dor pentru a veni şi a ne lua într-o ţară mai bună, în Canaanul ceresc. Prin puterea Ta deschizi o cale de scăpare celor credincioşi, celor ce îşi pun toată încrederea în Tine.

Tu eşti lumina noastră, Cel care ne călăuzeşte şi ne arată calea pe care trebuie să mergem. Mâna Ta cea dreaptă este înălţată aruncând săgeţile judecăţilor Tale. Nimeni nu se poate ascunde de Tine. Chiar şi noi cădem la picioarele Tale în faţa unei astfel de descoperiri implorând mila Ta.

Siguranţa noastră este numai la adăpostul numelui Tău Cel Sfânt. Tu eşti singur noastră speranţă, unica salvare în orice vreme. De aceea, Te rugăm să ne acoperi cu mantia harului Tău, pentru a fi salvaţi din mijlocul uni lumi care piere.

Înaintea Ta ne plecăm, Dumnezeul nostru, şi privim cu speranţă către venirea Ta ca Domn al acestui pământ. Tu eşti singurul care poţi să conduci această lume. Înaintea autorităţii Tale se pleacă toate lucrurile.

Cine poate sta înaintea Ta? Cine îşi poate măsura puterile cu Tine? Doar o singură privire a Ta şi toţi o iau la fugă. Groaza îi cuprinde pe toţi vrăjmaşii poporului Tău, pe toţi cei ce asupresc pe cei sfinţi, pe cei ce se încred în Tine. Tu eşti singura noastră nădejde.

Toate lucrurile din natură se dau înapoi înaintea Ta. Carul Tău de biruinţă trece peste orice obstacol. Nimic nu poate sta împotriva Ta. Naţiunile sunt strânse să se lupte cu Tine, dar la vederea Ta o iau la fugă pline de groază.

Tu eşti Cel Atotputernic. Nimic nu poate sta împotriva Cuvântului Tău. Cine se poate măsura cu puterea Ta manifestată prin Cuvânt? Tu eliberezi pe poporul Tău şi în conduci într-o ţară mai bună.

Înaintea Ta venim pentru a recunoaşte autoritatea Ta şi a ne pleca înaintea feţei Tale. Unde este acum mândria omului, trufia celui ce zicea că nu există Dumnezeu şi că judecata Sa este doar o vorbă în vânt?

Domnul este viteaz în luptă. Tu, Dumnezeul nostru, eşti Cel dintâi în toate lucrurile. Armatele cerurilor la comanda Ta înaintează din biruinţă în biruinţă.

Judecăţile Tale se împlinesc pe pământ. Toţi cei ce Te urăsc cad de loviturile Tale. Timpul în care râdeau de cei sfinţi a trecut. Tu vii în ajutorul celor ce se încred în tine.

Cei sfinţi se încred acum în Tine pe deplin. Tu vei salva şi pe ultimul dintre cei ce îşi pun nădejdea lor în Tine. Tu nu vei lăsa să piară nici unul dintre cei ce se încred în tine.

Când cei răi persecutau pe cei drepţi, Tu ai apărut urmărind pe cei ce asupreau pe poporul Tău. Cei ce se credeau puternici s-au văzut în luptă cu Cel Atotputernic.

Nimic nu poate opri înaintarea Ta. Nici chiar valurile mării nu sunt în stare să încetinească judecăţile Tale. Atotputernicia Ta este evidentă şi noi ne plecăm înaintea Ta şi ne bucurăm de venirea Ta.

Credinţa noastră se întăreşte privind către Tine. Dincolo de negură şi încercare există motive de speranţă, o bucurie negrăită. Groaza nu mai are ce căuta în inimile noastre.

Încercările pot să vină acum peste noi, fiindcă Te vedem doar pe Tine. O fericire ce merge dincolo de aparenţa lucrurilor ne inundă sufletele şi ne poartă înaintea Ta.

Cine poate să ne răpească această bucurie interioară prin care suntem mai mult decât biruitori asupra încercărilor şi problemelor de orice fel? Fiindcă la sfârşit, Tu ne vei da mântuirea şi nimic nu va putea opri acest lucru.

Asemenea cerbilor ce merg pe înălţimile munţilor, Tu ne conduci peste problemele ce apar din toate părţile, ca nişte colţi de stâncă împotriva noastră. Prezenţa Ta în noi ne conduce afară din mijlocul încercărilor şi strâmtorărilor. Pe munţii credinţei Tu ne ridici pentru a ne întâlni cu Tine şi pentru a ne lua în slavă.

A Ta să fie lauda şi mărirea în veci de veci,

Amin.

Preluare dupa http://confluente.ro

Lasati un raspuns