Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

TEMATICA LUPTEI ÎN CUPRINSUL SCRIPTURII ŞI ÎN VIAŢA TA

Adevărata închinare şi apariţia idolatriei

Îţi este poate greu să înţelegi ce înseamnă idolatria în clipa de faţă, dar acest lucru ar fi mai clar dacă te-ai gândi la acest termen ca fiind definit de orice fel de concepţie despre lume şi viaţă care îl ignoră pe Dumnezeu în persoana Fiului Său, Isus Hristos. Crezi că este o afirmaţie exagerată? Consideri că şi alte religii au dreptul să se pretindă ca fiind de la Dumnezeu? Este interesantă o astfel de abordare, însă din perspectiva biblică şi istorică – din păcate nu totdeauna consemnarea istorică surprinde cu adevărat ce a fost – religia autentică întotdeauna a fost axată pe închinarea la Isus Hristos, chiar dacă imaginea Sa a fost „ascunsă” prin chipuri şi simboluri, cum citim în Vechiul Testament. Creştinismul autentic manifestat prin închinarea la Dumnezeul Cel Viu, Creatorul cerului şi al pământului, reprezintă prima şi ultima religie a umanităţii. Vrei să afli argumente? Atunci ascultă mesajul audio din acest material.

Unirea credinţei şi cunoştinţei

Pare greu de înţeles cum de s-a ajuns la o asemenea fragmentare a creştinismului în zeci, poate chiar sute, de denominaţiuni religioase, însă nu ar trebui să te mire acest lucru. Chiar de la începuturi, nu a existat o autoritate centrală în afara lui Hristos şi a Duhului Sfânt. Bineînţeles că au existat forme de organizare regională, care aveau un caracter teritorial, iar în plus, au fost numeroase curente şi mişcări în interiorul creştinismului, conducând la o diversitate impresionantă. Tocmai din această cauză, nu trebuie să fii îngrijorat de fenomenul diversităţii, ci mai degrabă de cel al lipsei de unitate în ce priveşte cunoaşterea lui Hristos. Acest lucru reprezintă o provocare permanentă pentru generaţia prezentă a celor ce cred în Dumnezeu, fiind de asemenea, o provocare şi pentru tine.

Izolaţionsimul religios

Nimic nu este mai revoltător decât închistarea religioasă şi spirituală, spiritul de enclavă ce se concretizează prin ridicarea de ziduri înalte dintre „cei aleşi” şi restul lumii. Dintr-o astfel de perspectivă realitatea apare răsturnată fiind centrată pe egoismul denominaţional, sau de confesiune religioasă, care neagă altor oameni dreptul de a avea acces la mântuire. Dacă eşti victima unui astfel de abuz spiritual, atunci este cazul să te gândeşti dacă nu cumva „enclava” din care faci parte a contribuit la o astfel de situaţie, impunându-ţi o falsă identitate, un „eu” dependent de un cler ce profită din plin de pe urma ta. Însă indiferent de situaţie, Scriptura nu autorizează astfel de practici şi o astfel de religie.

Lupte istorice şi lupte spirituale

Luptele sunt la fel indiferent de natura lor şi de aceea, este util să dobândeşti o cunoaştere practică asupra bătăliilor istorice din cuprinsul Bibliei pentru a determina acele principii ce te vor ajuta în dobândirea biruinţei în viaţa de zi cu zi. Există trei categorii de lupte menţionate în Scriptură: istorice, spirituale şi profetice. Primele două te pregătesc pentru cea de a treia categorie menţionată. Sunt multe persoane care îţi vorbesc despre iminenţa celei de-a doua veniri a lui Hristos fără însă a-ţi furniza acele elemente care să te conducă la biruinţă. Înţelegând luptele istorice poţi trece la cele spirituale. Înţelegându-le pe acestea din urmă, poţi trece la cele profetice, inclusiv la pregătirea pentru finalul istoriei.

Avram şi Chedorlaomer

În situaţii critice se poate vedea curajul tău, precum şi capacitatea ta de a uita de sine în favoarea semenului tău. De aceea, exemplul lui Avram te uimeşte, fiindcă de regulă ţi l-ai imaginat doar ca pe un om evlavios şi muncitor, dar niciodată ca un luptător ce nu cunoaşte ce înseamnă teama. Această luptă în care intervenţia supranaturală este evidentă, reprezintă prima dintr-o serie menţionată în cuprinsul Vechiului Testament, reliefând adevărul fundamental că „biruinţa este a Domnului”, indiferent cât de puternic sau de slab eşti în raport cu adversarul.

Debora şi Barak

Exemplele din Vechiul Testament din cartea Judecătorilor îţi oferă posibilitatea de a înţelege că întotdeauna cheia succesului decurge din fidelitatea pe care o dovedeşti faţă de Dumnezeu în raport cu principiile, sau Legea, pe care El ţi-a încredinţat-o. Nu există prosperitate autentică decât în condiţiile respectării Cuvântului Său şi supunerii faţă de autoritatea Sa. În plus, în condiţiile de criză rezultate în urma neascultării, soluţia nu se află decât în intervenţia supranaturală în favoarea ta, fapt pentru care orice bătălie istorică sau spirituală menţionată în Scriptură îşi regăseşte conotaţia sa specifică în viaţa ta.

Preluare dupa http://confluente.ro

Lasati un raspuns