Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Schimbarea la Faţă a Domnului nostru Iisus Hristos în Ortodoxia Românească [partea a II-a]

De la palamism la comunism

În afara publicisticii susţinute şi a unei celebre în epocă polemici (în anii 1940 şi 1942) cu filozoful Lucian Blaga – ale cărui metafizică gnostică şi filozofie a religiei de tip estetico-agnostic au dus la scindarea grupării revistei Gândirea, în primii ani ai războiului părintele Dumitru Stăniloae şi-a consacrat eforturile principale redactării unei hristologii ortodoxe moderne. Concepută ca un amplu dialog cu tradiţia patristică, filozofia existenţialist-personalistă, teologia dialectică protestantă şi sofiologia bulgakoviană, monumentala lucrare apărea la Sibiu în primăvara anului 1943, în momentele de maximă intensitate ale conflagraţiei dezlănţuită de nazismul hitlerist şi care însângera întreaga Europă. Pentru a-şi putea recupera nordul Transilvaniei cedate Ungariei hortiste în 30 august 1940 prin dictatul de la Viena — ceea ce a făcut, de exemplu, ca între anii 1940-1945 Universitatea de la Cluj să funcţioneze la Sibiu, şi Basarabia invadată în luna iunie anul 1940 de Uniunea Sovietică în urma pactului Ribbentrop-Molotov, România condusă de generalul Ion Antonescu intrase alături de Germania nazistă în războiul atroce împotriva Uniunii Sovietice. În luna februarie anul 1943 armatele germane şi române încercuite la Stalingrad capitulau, iar forţele sovietice îşi începeau contraofensiva irezistibilă spre vest, care le va conduce în primăvara anului 1945 victorioase în Berlin. Pe 23 august 1944 tânărul rege Mihai I îl arestează pe mareşalul Antonescu şi întoarce armele împotriva Germaniei hitleriste, armatele române luptând alături de cele sovietice pentru eliberarea Ungariei şi Cehoslovaciei. României i se va retroceda în schimb nordul Transilvaniei, dar i s-a impus în luna martie anul 1945 un guvern controlat prin comunişti de sovietici, care până pe 30 decembrie 1947, când regele Mihai va abdica, a declanşat sovietizarea României devenită „republică populară” stalinistă, însoţită de teroare şi de reprimarea dură a burgheziei şi intelectualităţii liberale şi naţionaliste. Soarta multor oameni politici şi de cultură, ca şi clerici şi monahi, a fost sumbră; au fost închişi cu zecile de mii în închisori şi lagăre de muncă forţată din care foarte mulţi nu s-au mai întors niciodată. Acuzat pentru naţionalism şi antisovietism ca „trădător” şi „criminal de război” şi condamnat în contumacie la închisoare pe viaţă, profesorul Nichifor Crainic, exclus din Academie şi din Societatea Scriitorilor, se refugiază din luna august anul 1944 şi până în luna mai anul 1947 ascunzându-se prin diverse sate din Transilvania. În acest timp, în luna mai anul 1946, soţia sa, Dr. Aglae Crainic, moare fără să-l mai poată vedea. Pe 24 mai 1947 Nichifor Crainic se predă autorităţilor şi este aruncat timp de 15 ani în cumplita închisoare de la Aiud, unde este deţinut în condiţii dramatice, fiind eliberat abia în luna aprilie anul 1962. Şi-a câştigat apoi existenţa lucrând umilit ca redactor în diverse publicaţii pentru uzul exilului românesc, în speranţa deşartă de a mai putea publica; speranţa nu s-a împlinit nici după anul 1965 în primii ani de relativă liberalizare ai regimului lui Nicolae Ceauşescu, Nichifor Crainic stingându-se din viaţă pe 20 august 1972, cenzurat şi reprimat, uitat de toţi afară de cercul foştilor deţinuţi politici .

Regimul „popular” condus de dr. Petru Groza, marioneta sovieticilor, nu l-a cruţat nici pe părintele Dumitru Stăniloae. În luna mai anul 1945 a fost înlocuit din funcţia de redactor al Telegrafului Român, iar în luna ianuarie anul 1946 Dr. Petru Groza a cerut expres înlocuirea sa şi din funcţia de rector al Facultăţii de Teologie din Sibiu. Pe 7 februarie 1946, Părintele Dumitru Stăniloae şi-a prezentat mitropolitului Nicolae Bălan scrisoarea de demisie. A rămas la catedra de dogmatică până în luna decembrie anul 1946, când în climatul de ostilitate creat în jurul său şi de doi colegi s-a transferat la Facultatea de Teologie din Bucureşti. Cursul de ascetică şi mistică, rămas vacant în urma neprezentării profesorului titular Nichifor Crainic, fusese suplinit între anii 1945–1946 de profesorul de apologetică Ioan Gh. Savin (1885–1973). Acesta a compilat pentru uzul studenţilor două cursuri — unul de mistică ortodoxă (prolegomene şi autori principali de la Clement la Grigorie Palama) şi altul de mistică apuseană (Eriugena, Francisc din Assisi, Eckhart), publicate abia în anul 1996. Tratarea este însă istoricizantă şi intelectualizantă — mistica fiind văzută ca o problemă de natură epistemologică, deformaţie profesională a apologetului filozof.

Despre Filocalie şi Mistică Ortodoxă în spiritualitatea românească, sub regimul comunist

Începând cu data de 1 ianuarie 1947, cursul de ascetică şi mistică creştină de la Facultatea de Teologie din Bucureşti a fost predat — doar un an academic — întrucât noul regim comunist, pentru care „mistică” echivala cu „obscurantism” şi „reacţionarism”, a suprimat-o la sfârşitul aceluiaşi an, când a şi scos facultatea de teologie din Universitate (În noul Institut Teologic din Bucureşti organizat separat din anul 1948 Părintele profesor Dumitru Stăniloae va preda din nou dogmatica, dar numai la cursurile superioare cu doctoranzii). Părintele Dumitru Stăniloae era într-un fel cel mai abilitat să ocupe catedra de ascetică şi mistică, nu numai în virtutea studiilor şi traducerilor sale palamite din anii ’30, ci şi dintr-un alt motiv. În anii de marginalizare sibiană 1945–1946, la îndemnul Părintelui Arsenie Boca (1910-1989), faimosul duhovnic de la Mănăstirea „Constantin Brâncoveanu” din localitatea Sâmbăta de Sus, judeţul Braşov, reînfiinţată de Mitropolitul Nicolae Bălan, Părintele Dumitru Stăniloae demarase traducerea Filocaliei greceşti. În intervalul anilor 1946–1948 a reuşit să publice în Editura Arhiepiscopiei Ortodoxe din Sibiu sub titlul „Filocalia sfintelor nevoinţe ale desăvârşirii” primele patru volume, cuprinzând scrierile lui Antonie cel Mare, Evagrie, Ioan Cassian, Marcu Ascetul şi Diadoh, Maxim Mărturisitorul: Cuvântul ascetic, Capitolele despre iubire şi cele teologice şi economie, şi comentariul la „Tatăl nostru” şi Răspunsurile către Talasie; şi Talasie, Isihie, Filotei, Teodor, Teognost, Ilie Ecdicul, Teofan. Volumele publicate acopereau jumătate din conţinutul Filocaliei din anul 1782, continuarea publicării celorlalte devenind însă imposibilă din anul 1948 în condiţiile sovietizării intensive a întregii ţări. Pe această extinsă bază, Părintele Dumitru Stăniloae a redactat şi susţinut la Facultatea de Teologie din Bucureşti în cursul anului 1947 — ultimul an de relativă libertate în România, înainte de transformarea ei pe 30 decembrie 1947 în „republică populară” de tip sovietic, o excepţională sinteză de spiritualitate ortodoxă filocalică. Prelegerile au fost dactilografiate şi multiplicate de Asociaţia studenţilor teologi sub titlul Curs de Ascetică şi Mistică creştină, Bucureşti, 1947. În versiunea aceasta el a fost publicat abia în anul 1993, după ce în deceniile comuniste circulase în multe copii dactilografiate, confecţionate şi distribuite clandestin. Profitând de liberalizarea relativă din anii ’70 — care i-au permis tipărirea în editura Patriarhiei Române, condusă pe atunci de Scriitorul Arhimandrit Bartolomeu Valeriu Anania, a restului volumelor Filocaliei româneşti, ca şi publicarea în anul 1978 a celor trei volume ale unui monumental tratat de dogmatică, Părintele Dumitru Stăniloae a reuşit să înşele vigilenţa cenzurii şi să publice în anul 1981 o versiune uşor revizuită şi completată a cursului de ascetică şi mistică din anul 1947 ca al treilea volum al unui manual colectiv de morală ortodoxă. Cele două versiuni coincid literal în proporţie de 95%. Modificările introduse în anul 1981 de Părintele Profesor Dumitru Stăniloae se referă la omiterea din motive de prudenţă a trimiterilor la Nichifor Crainic, I.G. Savin ori a numelui lui Nicolae Berdiaev, teologi ostili comunismului, la care se adaugă evitarea din aceleaşi raţiuni a termenului „mistică”, înlocuit peste tot cu „spiritualitate” sau renunţarea la discuţia „omfalopsihiei” isihaste. Partea modificată şi amplificată considerabil este introducerea, în care sunt intercalate largi dezvoltări privitoare la fundamentul trinitar şi la caracterul hristologic-pnevmatologic şi bisericesc al spiritualităţii ortodoxe; la acestea se adaugă alte câteva pagini în partea a III-a despre „vederea luminii dumnezeieşti ca stare de supremă spiritualitate” pe baza Sfântului Simeon Noul Teolog şi un final modificat, cum vom vedea, într-un mod semnificativ.

Despre Mistica Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae şi interpretarea experienţei luminii taborice

După o amplă introducere (în versiunea revizuită), cursul-tratat urmează structura tripticului clasic al spiritualităţii răsăritene: purificarea , iluminarea şi desăvârşirea sau unirea cu Dumnezeu prin îndumnezeire. Noutatea faţă de cursurile anterioare ale lui Nichifor Crainic sau I.G.  Savin este însă nu atât una de structură, cât de conţinut. Spre deosebire de cei doi predecesori ai săi, Părintele Dumitru Stăniloae, acum în vârstă de 44 de ani, era un elenist consumat şi un teolog nu doar de o erudiţie patristică incomparabilă, dar şi cu un amplu interes şi orizont teologic şi filozofic contemporan. Aşa se face că pe lângă autorii duhovniceşti bizantin clasici citaţi după original (Marcu, Diadoh, Maxim, Ioan Scărarul, Grigorie Palama după manuscrise, să nu uităm), părintele Stăniloae discută şi invocă pe larg, în strictă sincronicitate, operele fundamentale ale unor filozofi decisivi ai primei jumătăţi a secolului XX, cum sunt Heidegger, Binswanger, Hartmann, Berdiaev ori Blondel, dar şi recent apărutul şi deja faimosul Essai de théologie mystique de l’Église d’Orient publicat în anul 1944 la Paris de contemporanul său strict, Vladimir Lossky (1903–1958). Bogăţia de nuanţe a interpretărilor date atât textelor patristice, cât şi celor filozofice contemporane desfide orice prezentare rezumativă.

Consideraţiile cele mai profunde se cuprind însă în discuţia implicaţiilor iluminării/cunoaşterii şi a unirii mistice cu Dumnezeu prin îndumnezeire. Semnalăm aici doar principalele noutăţi interpretative. În primul rând, o subtilă dezvoltare a temei cunoaşterii lui Dumnezeu în dialog critic cu Berdiaev (menţionat în anul 1981 doar ca B.) şi vladimir Lossky. Părintele Dumitru Stăniloae refuza un raport dialectic, de opoziţie între teologia negativă şi cea pozitivă; în viziunea sa, ele nu se exclud, ambele sunt egal de legitime şi necesare, pe toate treptele fiind vorba de o împletire inextricabilă a apofaticului cu catafaticul. Apofatismul, la rândul său, este o realitate complexă şi graduală, Părintele Profesor Dumitru Stăniloae distingând pe urmele Sfântului Grigorie Palama trei trepte de apofatism: 1) teologia negativă intelectuală, inferioară; 2) tăcerea şi încetarea oricărei gândiri la Dumnezeu de la capătul rugăciunii curate (în care lumea nu mai e negată, ci uitată) şi inima simte pe întuneric oglindindu-se în adâncul ei nedefinit infinitul subiectului divin; şi 3) vederea luminii dumnezeieşti iradiind din întunericul cel supraluminos al tainei Persoanei lui Dumnezeu. „Din întunericul apofatic al subiectului divin transcendent ţâşnesc mereu luminile energiilor Lui necreate, care-L fac prezent şi-L revelează ca iubire structurată, cu un contur”. Energia necreată îndumnezeitoare principală, cea care creează unirea dintre Dumnezeu şi om este forţa extatică a iubirii de har a Duhului Sfânt; iubirea duhovnicească îl face atât pe Dumnezeu, cât şi pe mistic să iasă din ei înşişi şi să se arunce unul spre celălalt într-o unire paradoxală, care realizează între Dumnezeu şi om şi între oameni o substituire de „euri”, fără desfiinţarea lor ca subiecte libere, într-un ,„noi” comun .

În acest punct, Părintele Dumitru Stăniloae propune, plecând de la interpretarea unui text al Sfântului Ioan Scărarul , o interpretare de tip personalist a experienţei mistice a vederii lui Dumnezeu în Ortodoxie: faptul că aici „iubirea de Dumnezeu, cunoaşterea şi lumina ne sunt prezentate întotdeauna într-o strânsă legătură” sugerează că „lumina dumnezeiască este iradierea zâmbitoare a dragostei divine” , „e un reflex al feţei iubitoare a lui Dumnezeu sau al feţelor care se iubesc şi ne iubesc ale Sfintei Treimi”. Lumina de pe faţă este un semn de deschidere şi iubire extatică, în timp ce lipsa luminii de pe faţă este un semn al închiderii şi egoismului. Aşa cum în experienţa iubirii umane „lumina de pe faţa celui iubit se întinde şi pe faţa celui ce iubeşte, umplându-i şi învăluindu-i pe amândoi într-o lumină şi bucurie comună care, cu timpul, imprimându-se în priviri şi trăsături, îi face asemenea”, tot aşa şi în extazul supraconceptual al unirii mistice „zâmbetul lui Dumnezeu şi al omului întâlniţi în extazul dragostei umple toate de lumină. De aceea întâlnirea cu Dumnezeu este experiată ca lumină”. Aici Părintele Profesor Dumitru Stăniloae angajează o a treia interpretare, profund originală, a experienţei mistice ortodoxe, explicând Viaţa lui Moise a Sfântului Grigorie al Nyssei prin fenomenologia iubirii dezvoltată de L. Binswanger: lumina orbitoare care ţâşneşte din întunericul divin „este experiată nu ca uniformitate plată sau ca un haos luminos”. Intrat în întunericul supraluminos de pe vârful muntelui Sinai, Moise a văzut cortul/templul imaterial, prototipul cortului/templului pământesc. În orbitoarea lumină dumnezeiască misticul distinge aşadar „structurile” ideale ale creaţiei; mai mult, experienţa luminii şi iubirii divine însăşi are o „structură” (Gestalt), „nu e simţirea unui gol sau a unui val fără formă”. Lumina iubirii dumnezeieşti este experiată „ca un vast, infinit şi sfânt adăpost al iubirii, care-l acoperă şi primeşte în interiorul lui, cuprinzând în acelaşi timp în iubirea lui toate”. Lumina e acel „noi” comun, un „templu”, o „casă” comună a lui Dumnezeu şi a omului. „Prin intrarea noastră în lumină se desăvârşeşte opera începută prin creaţie, fapt ce începe prin coborârea «Luminii» în lume, unde luminează ca într-un întuneric care încă n-o cuprinde. Scopul «Luminii», al cortului de sus, este să-i pătrundă şi să-i adune iarăşi în sine pe cei ce au ieşit afară din el. Opera aceasta începe prin coborârea Luminii pe pământ, la Întrupare, continuă prin Înviere şi se încheie pentru fiecare când se ridică la vederea ei, când intră în cortul de sus, la sfârşitul purificării”. Este vorba de o experienţă transfiguratoare a întregii fiinţe a celui ce vede astfel lumina dumnezeiască şi în lumină intră într-o „stare de supremă spiritualizare” şi „transparenţă” reciprocă: „Trupul şi lumea nu se desfiinţează, dar ele devin mediul prin care se manifestă lumina interioară.” Aceasta este „starea de îndumnezeire, de asemănare cu Spiritul dumnezeiesc”, în care energiile umane nu sunt desfiinţate, ci copleşite de energiile divine, ceea ce exclude orice identificare panteistă.

În finalul cursului din anul 1947, Părintele Dumitru Stăniloae era de părere că „poate termenul de sofianizare” — preluat de la Serghei Bulgakov sau Lucian Blaga — „ar reda mai precis decât termenul de îndumnezeire trecerea omului de la lucrările create la cele necreate, adică ar specifica sensul îndumnezeirii. Căci Sofia exprimă lumea energiilor divine. Iar omul de acestea se împărtăşeşte, nu de fiinţa dumnezeiască. […] Omul se sofianizează etern asimilând tot mai mult din energiile divine, fără ca această asimilare să se termine vreodată. […] Sofia este Împărăţia cerurilor, este mediul divin care ne uneşte, dar în acelaşi timp ne şi distinge de Dumnezeu. Este o lume infinită de infinite trepte şi reliefuri, de viaţă spirituală nesfârşită. […] Aşa vom fi toţi în Dumnezeu şi vom vedea pe Dumnezeu, sau Dumnezeu va fi în toate şi-L vom vedea în toate… Aceasta este perspectiva eternă a îndumnezeirii. Dar problema e prea importantă, ca să nu ne ispitească de a reveni asupra ei cu altă ocazie mai pe larg”. În ediţia revăzută din anul 1981, Părintele Dumitru Stăniloae a eliminat însă din acest pasaj orice referire la Sofia ca entitate intermediară, recentrând riguros trinitar şi hristocentric perspectiva eshatologică a îndumnezeirii nesfârşite prin asimilarea energiilor necreate; perspectiva eternă a îndumnezeirii se transformă într-o experienţă a misterului Schimbării la Faţă permanentizate eshatologic: „Energiile divine nu sunt decât razele fiinţei divine strălucind din cele trei Persoane divine. Iar de când Cuvântul lui Dumnezeu S-a întrupat, razele acesteia iradiază din faţa Lui umană. […] Întruparea Cuvântului i-a dat omului posibilitatea să vadă în faţa de om a Logosului concentrate din nou toate raţiunile şi energiile divine. Astfel îndumnezeirea finală va consta într-o privire şi trăire a tuturor valorilor şi energiilor divine iradiate pe măsura supremă a omului în faţa lui Hristos. Dar prin aceasta în faţa fiecărui om se vor reflecta luminos prin raţiunile şi energiile adunate în el raţiunile şi energiile Logosului. De aceea fericirea veşnică va consta în contemplarea feţei lui iisus Hristos”.

Despre Filocalie şi Mistică sub regimul comunist şi după; între reprimare şi reînviere

Contrastul dintre această viziune a unei eshatologii mistice isihaste şi utopia sau eshatologia secularizată marxist-leninistă, al cărei experiment de inginerie socială începea să fie aplicat prin teroare în România stalinistă, chiar în anii în care Părintele Profesor Dumitru Stăniloae reuşea să-şi publice primele „Filocalii” şi să-şi ţină ultimul curs de mistică ortodoxă din secolul XX, era prea izbitor pentru a nu intra în conflict. Dacă din anul 1948 „mistica” va fi desfiinţată din programa de studii a noilor „institute teologice” ale Bisericii Ortodoxe, tolerate doar ca şcoli profesionale, „pentru pregătirea supravegheată a personalului de cult”, părintele Stăniloae fiind nevoit să revină la dogmatică, peste zece ani regimul comunist va încerca chiar suprimarea lui fizică. Arestat pe 5 septembrie 1958, el a fost judecat pe 8–9 noiembrie într-un grup de şaisprezece intelectuali şi clerici participanţi la cercul isihast-cultural „Rugul Aprins” de la Mănăstirea Antim din Bucureşti, animat şi însufleţit de Părintele Daniil Sandu Tudor (1896–1960), şi despre care mişcare spiritual – duhovnicească vom vorbi mai pe larg, în rândurile care urmează. Condamnat fiind la douăzeci şi cinci de ani de închisoare, Părintele Daniil sandu Tudor a murit în anul 1960 în temniţa de la Aiud; condamnat la cinci ani, Părintele profesor Dumitru Stăniloae a intrat şi el în carcerele Aiudului, de unde a fost eliberat în luna ianuarie anul 1963.

Prin urmare, ani îndelungaţi în România comunistă Lumina taborică s-a ascuns în inimile oamenilor, spaţiul exterior fiind măturat de luminile reci şi impersonale ale reflectoarelor birourilor de anchetă şi ale unei societăţi a supravegherii totale, devenite un imens lagăr de concentrare. Dar lumina întunecoasă a utopiei comuniste n-a reuşit să stingă razele întunericului supraluminos al iubirii revărsate pe faţa lui Iisus Hristos. Ieşită din lanţuri şi temniţă, Lumina taborică a erupt din nou în teologia ortodoxă românească a anilor ’70–’80. Părintele Profesor Dumitru Stăniloae şi-a ţinut promisiunea din finalul cursului de mistică din anul 1947, nu numai prin publicarea restului volumelor Filocaliei româneşti, dar şi printr-o formidabilă sinteză dogmatică. Apărută în anul 1978, ea rescrie întreaga teologie ortodoxă în lumina Schimbării la Faţă. Acum însă, inspiraţia fundamentală a fascinantelor dezvoltări şi interpretări nu este atât cea a Filocaliei şi a Sfântului Grigorie Palama, ci viziunea ameţitoare a Sfântului Maxim Mărturisitorul din celebrele sale Ambigua (publicate în traducere cu vaste comentarii în anul 1983) . Nu dogmatica avea să fie punctul final pentru Părintele Dumitru Stăniloae. În ultimii ani de viaţă, în atmosfera de euforie a libertăţii recâştigate după căderea comunismului în luna decembrie anul 1989, şi călăuzit de data asta de Imnele Sfântului Simeon Noul Teolog (publicate cu comentarii în anul 1991), Părintele Profesor Dumitru Stăniloae a reluat încă o dată în stil meditativ toate temele teologiei ortodoxe sub arcul Luminii lui Iisus Hristos. Ultima carte publicată de nonagenarul teolog – glasul cel mai profund al Ortodoxiei româneşti – cu doar câteva luni înainte de mutarea sa la Domnul pe 5 octombrie anul 1993, poartă titlul: Iisus Hristos Lumina lumii şi îndumnezeitorul omului şi e o suită de avântate meditaţii şi imne în cinstea Luminii-Iubire şi a Iubirii-Lumină concentrate pe faţa transfigurată a lui Iisus Hristos. Discuţia acestor ultime interpretări cere însă o tratare aparte…

Despre etimologia numelui sau a denumirii „Rugul Aprins” şi despre mişcarea cu acelaşi nume de la Mănăstirea Antim din Bucureşti, din perioada postbelică

Plecând de la evenimentul şi momentul Schimbării la Faţă a Domnului nostru Iisus Hristos şi de la episodul vederii şi cunoaşterii luminii dumnezeieşti, a lunminii taborice, ne întoarcem puţin în timp la un alt mare eveniment, episod şi loc din spiritualitatea noastră biblică şi scripturistică – acela al „Rugului Aprins”, fiindcă, fără doar şi poate, este o strânsă legătură întree ele, inclusiv între personajele sau protagoniştii evenimentelor, referindu-ne aici, în mod deosebit, la Proorocul Moise. Aşadar, din punct de vedere etimologic, denumirea de “Rugul Aprins” este inspirată dintr-un pasaj biblic şi scripturistic veterotestamentar, anume din Ieşirea (cap. 3,1-4) unde se relatează momentul chemării lui Moise de către Dumnezeu şi consacrarea lui ca eliberator al poporului ales din robia egipteană. Aici, autorul inspirat spune că Moise l-a văzut pe “îngerul Domnului într-o pară de foc ce ieşea dintr-un rug; şi… rugul ardea, dar nu se mistuia” (3,2). Exegeza creştină tradiţională a interpretat acest rug, care “ardea, dar nu se mistuia”, drept o preînchipuire iconică a pururea-fecioriei Maicii Domnului şi un simbol clasic al rugăciunii desăvârşite şi neîncetate, “ca loc de reunire în Duh – după cum ne învaţă Părintele Ioan Kulighin – a tuturor celor care au fost binecuvântaţi cu darul trăirii şi cunoaşterii isihaste”. Numele de “Rugul Aprins” conţine, vedem bine, sugestii importante referitoare la aspiraţiile celor care se întruneau aici şi la programul grupării. O privire mai atentă asupra pasajului biblic menţionat poate oferi informaţii importante în acest sens. Aici, avem de-a face cu un personaj – Moise, împovarat de un trecut destul de agitat şi tulburat, care doreşte să-şi construiască o identitate nouă, îşi caută salvarea într-o viaţă cât mai banală cu putinţă. Anonimii, se spune adeseori şi pe bună dreptate, sunt cei mai fericiţi dintre oameni. Dar iată că Dumnezeu contrazice dorinţa de anonimat a lui Moise, revelându-i-se chiar în timp ce omul îşi îndeplinea datoria, munca şi rutina zilnică şi, mai mult decât atât, propunându-i un destin complet diferit şi deosebit în comparaţie cu orice şi-ar fi putut imagina el: să devină nici mai mult, nici mai puţin decât salvatorul propriului său popor. Om cu bun-simt, Moise refuză o asemenea provocare, chemare şi vocaţie aducând şi invocând chiar argumente în favoarea hotărârii şi deciziei sale, întemeiate pe incompatibilitatea evidentă dintre el, ca persoană, şi cerinţele pe care ar fi trebuit să le satisfacă pentru a avea şanse de reuşită într-o astfel de misiune. Dialogul dintre Moise şi Dumnezeu este, de altfel, prototipul rugăciunii şi al spovedaniei adevărate. Odată angajat într-o asemenea “dispută”, omul face primii paşi strict necesari în afara spaţiului securizant, îndărătul căruia caută să-şi şteargă identitatea şi se apropie de focul revelaţiei, care îl va ajuta să-şi preschimbe destinul, urmându-şi vocaţia primordială şi înălţându-se, în acest fel, la stadiul de persoană. Deloc întâmplător, în acest caz, Moise este înzestrat cu virtuţi imperiale, sacerdotale şi învăţătoreşti sau profetice. Învăţător, Preot şi Împărat va urma să fie şi nimeni altul decât Mesia – Iisus Hristos – Fiul lui Dumnezeu, a doua Persoană a Sfintei Treimi. Prin demnităţile primite, Moise dobândeşte asemănarea dumnezeiască şi, în acest fel înzestrat, pune început salvării şi izbăvirii Poprului Israel din robie, dar şi salvării, răscumpărării şi mântuirii neamului omenesc.

Mişcarea spirituală propriu-zisă „Rugul Aprins” de la Mănăstirea Antim din Bucureşti, cu rolul şi cu mesajul ei

Asemenea lui Moise, arată exegeza tradiţională şi autentică, creştinul trebuie să descopere încă de pe acum chipul lui Iisus Hristos din sine şi să-şi lucreze asemănarea, pentru a-L putea recunoaşte şi mărturisi pe El în lume. Fiecare este chemat să fie, în felul său şi la locul lui, împărat, preot şi învăţător, misionar sau apostol. Şi devenim astfel în măsura în care acceptăm, asemenea lui Moise, dialogul cu Dumnezeu. El ne cheamă să ieşim din circularitatea fadă, stearpă şi uscată a cotidianului, să fim pricină, pentru cei din jurul nostru, de întoarcere a inimii către Dumnezeu, şi să-i învăţăm cele bune, învăţându-ne pe noi înşine, spre a deprinde laolaltă toate cele de folos izbăvirii şi mântuirii noastre din “Egiptul păcatului”. Omul, vulnerabil, circumspect şi înfricoşat, călătoreşte către centrul tainic al fiinţei lui şi îşi dă pe faţă neputinţele. Astfel, introspecţia sa devine prilej de cunoaştere a puterii Celui Preaînalt.

După cum corect remarca Părintele Andre Scrima, icoana Rugului Aprins este pentru intelectualii de la Mănăstirea Antim “literă”, “scriptură”, vector al epifaniei originare, oferind posibilitatea deschiderii unor căi nebănuite pentru interogaţiile cardinale ale spiritului. Iar doctrina teologică desprinsă din acest fragment scripturistic constituie, de fapt, liniile de forţă ale isihasmului: nevoindu-se întru dobândirea rugăciunii curate, omul îşi descoperă neputinţele şi dobândeşte totodată, puterea de a le declara şi mărturisi în faţa lui Dumnezeu, Care, odată scoase la iveală, le preschimbă şi transformă în virtuţi. În felul acesta, rugătorul cunoaşte treptat puterea dumnezeirii şi se apropie, aşa după cum va face chiar Moise pe Muntele Sinai, de pe culmile luminii. În marea lor majoritate, cei ce se întruneau la Mănăstirea Antim erau intelectuali cu un destin similar celui iudaic şi mozaic. Cu alte cuvinte, se găseau cu toţii împovăraţi de un trecut erodant, au gustat şi cunoscut falimentul unor ideologii seculare şi aveau motive să anticipeze deja prăbuşirea altora. Chiar Monahul Daniil – Sandu Tudor, de pildă, întemeietorul grupului, creditase în anii 1930 sistemul de valori al dreptei, apoi pe cel al stângii, pentru ca până la urmă să le abandoneze pe amândouă exact în momentul în care le vede ajunse la putere. Experienţe asemănătoare ori similare au cunoscut majoritatea cărturarilor din nucleul grupării, cum ar fi: Benedict Ghiuş, Dumitru Stăniloae, Alexandru (“Codin”) Mironescu, Paul Sterian, Vasile Voiculescu, Nichifor Crainic, Paul Constantinescu, Constantin Joja, Alexandru Elian, Antonie Plămădeală, Nicolae Bordaşiu, Petroniu Tănase, Vasile Vasilache, Adrian Făgeţeanu, Grigorie Băbuş, Bartolomeu Valeriu Anania, Sofian Boghiu, Arsenie Papacioc, Roman Braga, Felix Dubneac, Andre Scrima, Ion Marin Sadoveanu, Anton Dumitriu, Gheorghe Dabija şi mulţi alţii. Nu este aşadar deloc întâmplător dacă Mitropolitul de pie memorie Antonie Plămădeală compara Antimul cu rolul jucat în Rusia de Mănăstirea Optina, unde şi-au făcut ucenicia duhovnicească personalităţi de talia lui Dostoievski, Leontiev sau Gogol.

Din şi despre activităţile grupului spiritual-duhovnicesc „Rugul Aprins”

Întâlnirile de la Mănăstirea Antim aveau loc în mod obişnuit joi seara, fie în bibliotecă, fie în pridvorul mănăstirii, şi erau prezidate de către stareţul de atunci al mănăstirii, în persoana Preacuviosului Părinte Arhimandrit Vasile Vasilache. Se citeau piese literare (comentate apoi dintr-o perspectivă teologică), texte scripturistice, patristice şi filosofice, sau erau dezbătute chestiuni diverse din actualitatea imediată, culturală, economică şi socială. Ceva mai târziu, grupul s-a îmbogăţit cu câţiva artişti plastici cum ar fi: Eremia Profeta, Marc Constantinescu, Olga Greceanu, precum şi cu muzicieni ca Paul Constantinescu sau Protosinghelul Veniamin Gavrilovici, dirijorul şi conducătorul corului mănăstirii. În plus, Antimul devenise un loc unde se puteau susţine conferinţe pe subiecte variate şi teme diverse, în special de apologetică, ascetică şi mistică ortodoxă, în cadrul cărora se urmărea în principal evaluarea, dintr-un punct de vedere creştin a mai multor segmente ale vieţii, căutându-se soluţii de trăire în mijlocul lumii, însă la nivelul exigenţelor unei ortodoxii autentice. Câteva dintre subiectele abordate cu predilecţie erau: Isihasmul, Iisus-Logosul întrupat, Păcatul originar, Scena şi altarul, Rugăciunea Inimii, Exegeza smochinului neroditor şi blestemat. Totodată, participanţii mai meditau şi asupra unor medalioane ale marilor mistici ai Filocaliei. După sosirea ieromonahului Ioan Kulighin, întâlnirile au câştigat în profunzime şi în ceea ce ţine de implicarea spirituală ori duhovnicească. Părinte – Duhovnic format la schitul Optina-Pustina, de lângă Moscova, Părintele Ioan Kulighin se stabileşte la Mănăstirea Antim în anul 1945, atras aici de ştirile pe care le-a primit cu referire la preocupările grupului de intelectuali. Nu va rămâne acolo decât până în anul 1947, când este deportat în Rusia. În cadrul “Rugului Aprins” el a avut rolul unui ferment – după cum arată Părintele Arhimandrit Roman Braga. El a adus aici, pe lângă cele două manuscrise deja menţionate, o icoană a Rugului Aprins, salvată din Rusia. Pe lângă aceasta, prin experienţa sa de duhovnic încercat, el a reuşit să le dezvăluie intelectualilor din grup tainele rugăciunii isihaste a inimii şi chiar să le îndrume primii paşi în însuşirea, practicarea, cultivarea şi trăirea acesteia. Mulţi dintre foştii membri ai “Rugului Aprins” (dintre cei care încă mai trăiesc) îşi amintesc că, vreme de doi ani, Părintele Ioan a fost axul moral şi spiritual, duhovnic şi părinte duhovnicesc în adevăratul sens al cuvântului, pentru toţi nou-născuţii întru Rugăciunea lui Iisus. În ajunul plecării sale, el i-a încredinţat lui Sandu Tudor misiunea de a continua lucrarea călăuzitoare. Însă deceniul următor nu anunţa nimic bun. Anii 1950 au însemnat, pentru Romania comunistă, o perioadă de prigoană dusă cu metodă împotriva a tot ceea ce ar fi ţinut de o credinţă spirituală şi religioasă. Preoţii, clericii şi cărturarii de la Mănăstirea Antim vor fi nevoiţi să-şi schimbe reşedinţa, mutându-se la Mănăstirea Plumbuita, iar numărul membrilor va scădea substanţial până în anul 1958 – anul desfiinţării grupului.

Despre gruparea spirituală “Rugul Aprins” şi autorităţile comuniste

Serviciile secrete comuniste, proaspăt constituite în Romania, au început să se preocupe de activitatea religioasă încă din anul 1948. Astfel, în 10 noiembrie 1948 se finalizează un material informativ ce conţinea inventarul aşezămintelor monahale şi un recensământ al călugărilor vieţuitori şi trăitori pe teritoriul Romaniei. Raportul nu este decât un act preliminar al unei operaţiuni mai ample de monitorizare, supraveghere şi obstrucţionare a activităţii tuturor organizaţiilor religioase din ţară, dar mai ales a mănăstirilor, considerate de către autorităţi “fie locuri de găzduire ale elementelor legionare sau din rezistenţă, fie depozite clandestine de muniţii”. Într-adevăr, în anii 1947-1948, unele organizaţii anticomuniste şi-au găsit suport şi sprijin în biserici, mănăstiri ori schituri, ceea ce ne face să credem că, cel puţin într-o fază iniţială, acţiunea represivă nu lovea decât indirect aşezămintele respective. De pildă, stareţa Veronica Gurău şi duhovnicul Ioan Iovan, de la Mănăstirea Vladimireşti, judeţul Galati, au fost arestaţi în anul 1955 tocmai pentru vina de a fi oferit sprijin unor luptători din rezistenţa anticomunistă. Datorită sprijinului pe care populaţia din zonă l-a acordat obştii monahale, această acţiune represivă nu a putut fi încheiată decât abia în luna februarie anul 1956, prin evacuarea forţată a aşezământului, cu ajutorul a nu mai puţin de 220 de ofiţeri M.A.I. înarmaţi până-n dinţi cu pistoale-mitralieră. Faptul că în această dispută locuitorii satelor din jurul mănăstirii au pactizat şi fraternizat fără rezerve cu monahii, a atras atenţia autorităţilor asupra influenţei pe care o putea exercita Biserica asupra maselor şi asupra faptului că, în pofida propagandei ateiste, numărul oamenilor dispuşi să urmeze o viaţă monahală era mare. Propaganda nu putea pătrunde în mănăstiri şi în instituţiile de învătământ bisericeşti şi ecleziastice, motiv pentru care, treptat, acestea au început să fie privite şi tratate ca “puncte de rezistenţă ideologică a religiei” şi, de asemenea, instituţii unde se întreţinea şi cultiva o atmosferă anticomunistă . În consecinţă, este modificat Regulamentul şcolilor de cântăreţi şi al seminariilor, astfel încât acestea să poată fi mai uşor aservite puterii, iar în anul 1956 se închide secţia monahală a seminarului de pe lângă Mănaătirea Neamţ, fără ca patriarhul de atunci, PFP Justinian Marina, să dea curs ori aprobare, într-un fel sau altul memoriului de protest semnat de către 19 monahi, între care Benedict Ghius şi Sofian Boghiu. Atmosfera devine din ce în ce mai tensionată prin intensificarea supravegherii mănăstirilor; în unele cazuri au loc chiar percheziţii şi arestări de persoane care frecventau locaşurile şi aşezamintele mănăstireşti mai des, sau de călugări care predicau prin parohii.  La începutul anului 1958, Ministrul de Interne Alexandru Drăghici propune desfiinţarea seminariilor monahale, interzicerea accesului călugărilor în Institutele de Teologie de grad universitar şi superior precum şi înfiinţarea de noi mănăstiri, ca şi limitarea accesului în cinul monahal. Majoritatea prevederilor cuprinse în proiectul lui Alexandru Drăghici se regăsesc şi în Decretul nr. 410/28 octombrie 1959, care prevedea desfiinţarea unor mănăstiri şi a asociaţiilor religioase, precum şi scoaterea din monahism a mai multor călugări. Până în anul 1960 vor fi desfiinţate, demolate, dezafectate, transformate în C.A.P. – uri şi G.A.C.-uri, 62 de aşezăminte monahale ortodoxe de pe întreg cuprinsul ţării.

Antimul şi “Rugul Aprins” au intrat în atenţia Securităţii încă din anul 1947, pentru atitudinea protectoare şi ocrotitoare manifestată faţă de refugiaţii ruşi în general şi faţă de Părintele Ioan Kulighin în special, dar şi din cauza temerii organelor represive legate de apropierea dintre Biserică şi intelectuali”. Primul arestat va fi chiar Sandu Tudor. Condamnat la muncă silnică, el îşi va executa pedeapsa vreme de trei ani, la Canalul Dunăre-Marea Neagră. În anul 1952 este eliberat din detenţie; în cursul aceluiaşi an, IPS Părinte Firmilian Marin – Mitropolitul Olteniei îl hirotoneşte preot şi îl călugăreşte la Mănăstirea Crasna din judeţul Gorj. De acum, Sandu Tudor primeşte numele de Agaton. Curând, la Mănăstirea Neamţ, este înălţat în treapta de ieroschimonah, cu numele Daniil, cu aprobarea şi binecuvântarea IPS Părinte Sebastian Rusan – Mitropolitul Moldovei şi Sucevei, şi se retrage la Schitul Rarău. După mărturia Părintelui Roman Braga, a adunat aici vreo doisprezece vieţuitori proveniţi din toate straturile sociale (inclusiv bucătari, chelneri, militari, vagabonzi), pe care îi iniţia în tainele Rugăciunii lui Iisus şi într-ale teologiei. Cum aşezăâantul era folosit ca adăpost de către foşti legionari, autorităţile comuniste au considerat că trebuie să fie o legătură între proaspătul ieroschimonah şi mişcarea de rezistenţă armată, care continua să activeze în munţi. Pentru moment, totuşi, nu vor întreprinde nimic, astfel încât întâlnirile membrilor “Rugului Aprins” vor putea avea loc pentru încă o perioadă de timp, pricinuite cel mai adesea de vizitele Părintelui Daniil. El cobora periodic de pe Rarău, atât pentru a se aproviziona cu căţti, cât şi tocmai pentru a participa la aceste întruniri. Întrunirile se desfăşurau în case particulare; cel mai adesea se pare că au avut loc în casa savantului şi scriitorului Alexandru Mironescu (1903-1973). Potrivit mărturiei Părintelui Roman Braga, Securitatea a devenit mai atentă la mişcările intelectualilor de la Mănăstirea Antim, de-abia dupa apariţia în Franţa a unui articol semnat de către teologul Olivier Clement, cu titlul L’Eglise Roumaine et le Buisson Ardent, text care se referea tocmai la “Rugul Aprins”, discutând, între altele, importanţa apropierii intelectualilor de Biserică şi probând faptul că Ortodoxia şi creştinismul în general nu reprezintă un simplu refugiu compensator al unor oameni needucaţi. Însă acţiunile organelor represive vor fi întârziate de manifestările religioase pe care le-a organizat Patriarhia Româna cu prilejul canonizării oficiale Sfinţilor Români, şi, pe de altă parte, de consecinţele Conferinţei de la Geneva, resimţite şi în România comunistă. Situaţia se va agrava şi înăspri însa după anul 1954, culminând cu noul val de arestări din anul 1956 şi cu o campanie anti-religioasă organizată după modelul celei din URSS, în perioada anilor 1958-1959.

Despre desfiinţarea mişcării spirituale a “Rugului Aprins”

Represiunea împotriva “Rugului Aprins” va fi declanşată în noaptea de 13 spre 14 iunie anul 1958, când ieroschimonahul Daniil – Sandu Tudor este arestat din nou, împreuna cu Alexandru Mironescu şi cu fiul acestuia, Şerban. Tot atunci sunt arestaţi şi majoritatea celorlalţi foşti membri ai “Rugului Aprins”, între care teologul Dumitru Stăniloae, arhimandriţii Sofian Boghiu, Roman Braga, Benedict Ghius, Felix Dubneac, ieromonahul Adrian Fageteanu, doctorul Gheorghe Dabija, poetul Vasile Voiculescu şi mulţi alţii. Aceştia vor fi incluşi în ceea ce în arhivele Securităţii a rămas sub numele de “Lotul Teodorescu Alexandru şi alţii” (Alexandru Teodorescu era numele de buletin al lui Sandu Tudor), urmărirea penală efectuaâdu-se conform articolului 196 CPP, pentru infracţiunea de “uneltire contra ordinii sociale”. Vor fi judecaţi cu toţii într-un proces absolut formal, desfăşurat cu uşile închise. Chiar dacă iniţial toţi membrii grupului au fost acuzati de “uneltire contra ordinii sociale”, monoahii Daniil – Sandu Tudor, Adrian Făgeţeanu şi Arsenie Papacioc au fost condamnaţi pentru “înaltă trădare”, pe baza art. 193/1 din Codul Penal. Ceilalţi au fost condamnaţi conform art. 209 pct. 1 din Codul Penal, pentru “activitate criminală împotriva clasei muncitoare şi a reformelor sociale”, articol pe baza căruia au fost condamnaţi deja zeci de mii de oameni. Ieroschimonahul Daniil – Sandu Tudor a murit în temniţă. Ultima oară a fost văzut prin anul 1960 în penitenciarul de la Aiud, grav bolnav. Nu se cunosc cu precizie nici data morţii (ce va fi survenit, cel mai probabil, prin noiembrie 1962), nici locul unde va fi fost înmormântat. În orice caz, majoritatea cunoscuţilor săi susţin şi afirmă că a avut parte de o moarte mucenicească şi martirică. Membrii “Rugului Aprins” au fost eliberaţi în anul 1964, prin decretul 411 – un act pur conjunctural, cum s-a observat, determinat mai degrabă de preocupările regimului de la Bucureşti de a-şi asigura colaborări economice cu Occidentul, iar nici pe departe un gest de achitare, care să denote o eventuală tendinţă de revenire la normalitate a Justiţiei din Romania comunistă.

Aşadar, comunismul, ca încercare la care a fost supus creştinismul, a demonstrat că omul nu se poate salva altfel decât prin credinţă. Cu alte cuvinte, fără rugăciune, fără milă şi dragoste faţă de celălalt, fără efortul permanent de a intra în legătură cu Dumnezeu, omul supus experienţei comuniste şi, îndeosebi, celei din închisoarea comunistă, riscă să se dezintegreze ca persoană umană. A vorbi despre dimnsiunea spirituală a universului carceral al României comuniste este o necesitate morală. Mărturisitorii, martirii şi mucenicii temniţelor comuniste trebuie să funţioneze pentru noi, cei de astăzi ca modele, ca repere morale, în caz contrar cunoşterea experienţei lor ar rămâne doar la nivel raţional şi atât. Este necesar să ne-o asumăm efectiv înţelegând că ancorarea în Dumnezeu a fost singura soluţie viabilă atunci şi ea este şi astăzi o salvare autentică a unităţii noastre fiinţiale ca persoane şi ca neam. Soluţie unică, veşnică, imbatabilă, ancorarea noastră în Dumnezeu, respectarea grilei morale creştine a fost şi este barca de salvare din marasmul comunist, dar şi din nebunia disonantă şi grăbită a lumii noastre, postmoderne, contemporane…

Preluare dupa http://foaienationala.ro

Cititi si: Schimbarea la Faţă a Domnului nostru Iisus Hristos în Ortodoxia Românească [partea I]

Lasati un raspuns