Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Mănăstirea Brâncoveni

La Brâncoveni, primul aşezământ monahal datează din secolul al XVI-lea. În 1640, Matei Basarab reface mănăstirea; din această epocă se mai păstrează turnul-clopotniţă, stăreţia şi o parte din zidul din incintă.
Actuala biserică, cu hramul „Sfântul Nicolae”, a fost construită în locul celei vechi de Constantin Brâncoveanu, în anul 1699; tot el va ctitori, un an mai târziu, şi biserica-bolniţă.
În timpul războiul turco-austriac din 1716-1718 a fost parţial arsă; cutremurul din 1838 a avariat-o grav; secularizarea din timpul lui Cuza a transformat-o într-un modest aşezământ, al cărui curator  a fost Popa Şapcă, apoi au venit anii de ruină.

Mănăstirea a fost refăcută parţial de episcopul Vartolomei Stănescu, dar prin decretul 410/1959 a fost desfiinţată şi s-a făcut aici un azil de bătrâni, apoi a rămas pustie 20 de ani. Abia după 1980 au fost aduse aici câteva maici de la Mănăstirea Clocociov şi au început primele reparaţii. Ierarhii Gherasim Cristea şi Calinic Argatu s-au străduit mult pentru ca acest aşezământ să-şi recapete strălucirea de odinioară, angajând lucrări capitale de renovare. Cele două biserici au fost subzidite, consolidate şi reacoperite cu tablă zincată.

S-au deschis drumuri de acces, s-a recuperat o parte din terenul agricol ce aparţinuse mănăstirii, lacurile au fost drenate, dealurile acoperite cu livezi.

În beciul cel mare de sub stăreţie s-a amenajat un lapidariu model, unde au fost adăpostite vremelnic şi sculpturi de la bisericile demolate din Bucureşti. În muzeul mănăstirii se păstreaza coloanele mănăstirii Văcăreşti, icoane din secolul al XVIII-lea, pietrele funerare ale lui Ghica Vodă, Barbu Văcărescu şi ale postelnicului Dumitrescu.

În biserica mănăstirii este înmormântat Papa Brâncoveanu, tatăl lui Constantin Brâncoveanu.

Sursa: „Drumuri spre mănăstiri” – Ed. Sophia

Preluare dupa http://ortodox.ro

Lasati un raspuns