Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

ÎNSEMNĂTATEA NUMELUI ŞI A CIFREI 666 PENTRU UN CREŞTIN

A sosit momentul să explic ce însemnătate are pentru un creştin să aibă trecut pe buletinul /cartea de identitate numărul 666 şi ce semnificaţie are numele şi prenumele fiecărei persoane.
Fiecare ştie că buletinul şi orice alt act se eliberează doar în urma semnării lui de către posesor. Semnătura reprezintă acceptarea de către posesor a datelor înscrise despre el în documentul care i-a fost eliberat după ce a semnat (în cazul nostru – buletinul de identitate).
Deci, prin semnătura mea eu certific că datele înscrise în document mă reprezintă. Între care numele meu real şi codul numeric personal. Oare câţi dintre cei care intră în posesia buletinului (fie pentru prima oară, fie la preschimbare) îşi dau seama că prin semnătura lor certifică şi realul numelui?

Care nume are două componente ce se raportează la două mari structuri ale persoanei. Numele de familie reprezintă icoana identităţii trupeşti a individului. Adică arată originea, apartenenţa la un anumit arbore genealogic care se întinde pe parcursul a mai multor generaţii, reprezentată prin legătura de sânge.
Prenumele unui individ este dat la botez, în pruncie, şi este identitatea sa spirituală, îl reprezintă sufleteşte. Numele primit la botez îi pecetluieşte pruncului sufletul cu o identitate creştină, o identitate de sfânt. De aceea este greşit ca la botez să se dea nume inexistente în calendarul creştin ortodox. Deoarece numele sfântului pe care l-a primit pruncul reprezintă o legătură spirituală tainică, iar sfântul va fi protectorul pruncului de-a lungul vieţii.
Primind la botez un nume, pruncul se identifică cu calitatea de creştin. Ce înseamnă a fi creştin? „Înseamnă, aşa cum spune molifelnicul, a te lepăda de satana şi de toate lucrurile lui, trăind o viaţă în Hristos şi având ca scop final tocmai această veşnică unire cu Hristos. Pentru aceasta, ritualul Botezului prevede, înainte de primirea numelui, lepădarea conştientă de diavol şi acceptarea conştientă a lui Hristos ca Domn şi Stăpân al vieţii mele, eu devenin du-I supus şi,  prin urmare, purtându-I pecetea: crucea, Sfânta Mirungere, un nume creştin şi însuşi rânduirea mea în tagma creştinilor, a robilor lui Hristos” (1).
Aşadar, numele, în întregul său, are următoarele calităţi:
–  reprezintă identitatea sufletului meu (prenumele);
– îmi certifică apartenenţa la un arbore genealogic (numele de familie);
– mă introduce în Biserică, devenind membru deplin al categoriei creştinilor şi rob, de bună voie, al lui Hristos;
– îmi certifică lepădarea de diavol şi lucrările lui.
După cum se ştie, noile cartele de identitate nu vor purta numele scris în detalii, ci codificat sub forma unui număr  denumit Cod Numeric Matricol Unic (C.N.M.U.)  şi nu Cod Numeric Personal (CNP) – format din 13 cifre. Prima cifră reprezintă sexul, următoarele două – anul naşterii (spre exemplu 38=1938), celelalte două luna naşterii (spre exmplu 03=martie), următoarele două ziua naşterii şi…restul ghiciţi-le). Acest cod îmi este atribuit numai mie şi mă va însoţi toată viaţa. Are deci calitatea unui nume. Aşadar, oriunde în lume, în momentul folosirii cartelei, scannerul va afişa codul meu personal (adică numele meu codificat), identitatea codificată a sufletului meu) şi, comparând cu datele existente în memorie, mă va recunoaşte sub toate aspectele personalităţii mele. Însă acest cod numeric, C.N.M.U., pentru a putea fi uşor de citit de echipamentele electronice, este codificat în sistem bare code. Dintre toate tipurile de bar code, iniţiatorii programului de îndosariere au ales cel mai controversat, mai răspândit şi mai rău famat tip de codificare: EAN-13, cod care cuprinde invariabil în structura sa, indiferent de identitatea persoanei, numărul 666.
Aşadar, noul meu cod va fi alcătui din două părţi: una este codificarea identităţii mele, a numelui meu, deci a sufletului meu, iar cealaltă este codificarea 666. Deschizând însă Cartea Apocalipsei, vedem la capitolul 13 că 666 este „un număr de om”, deci codificarea unui nume de om – numele lui antihrist!
Totodată, Scriptura numeşte numărul 666 uneori „semnul fiarei”, alteori „numele fiarei”, iar alteori „numărul numelui fiarei”.
Deci lucrurile sunt limpezi: 666 are valoare de NUME: numele lui antihrist! Se referă oare la arborele său genealogic, fiind deci partea „trupească” a numelui? Nu, deoarece Scriptura spune că va fi din seminţia lui Dan (Fac. 49:16-17). Este oare un nume creştin? Fiind antihrist nu poate fi creştin, ci cu totul satanic. Aşadar, la identitatea sufletului meu (reprezentată de codul meu personal) este adăugată identitatea sufletească a unei fiinţe satanice, luptătoare împotriva Domnului şi a Stăpânului meu. Este „pecetluirea” sufletului meu cu o „pecete” străină de care mă lepădasem la botez, când primisem adevărata pecete: pecetea Duhului Sfânt.
Acum depinde de mine însumi ce pecete voi alege ca reprezentativă pentru sufletul meu. Că trebuie să aleg, nu există îndoială. Deci, dacă eu încă mă consider creştin şi doresc mântuirea, va trebui să aleg. Altfel, dacă voi semna noul buletin şi-l voi accepta, înseamnă că voi accepta în sufletul meu, în identitatea mea, numele lui antihrist, mă voi identifica cu el şi deci voi primi în sufletul meu duhul lui! Iar aceasta este lepădarea de Hristos!
Consecinţa? Îndată harul de la botez mă va părăsi, stingând în mine roadele Duhului Sfânt şi ştergându-mă automat din cartea vieţii veşnice. În schimb, voi putea „beneficia”, cu ajutorul cartelei de toate facilităţile vieţii trupeşti, devenind rob de bună voie al „stăpânitorului lumii acesteia”. De altfel lucrurile devin foarte clare dacă ne gândim că, într-o lume în care controlul identităţii va deveni regulă generală, singurul lucru pentru care nu voi putea întrebuinţa cartela este pomenirea mea de la Sfânta Liturghie.  Aşadar, Dumnezeu vrea să mă identific cu numele dăruit de El. În rest, diavolul mă vrea identificat cu însuşi ori de câte ori voi întrebuinţa vreun lucru material de pe lumea aceasta. În acest scop deja şi le-a ştampilat pe toate cu numele său (prin intermediul bar code), pentru a nu rămâne nimic material care să nu-i aparţină. Această identificare au făcut-o slujitorii săi din umbră, Elitele
lumii. Acum, prin eliberarea noilor buletine va deveni stăpân şi pe sufletele noastre, cu liberul nostru consimţământ, punându-şi pecetea pe suflet prin intermediul reprezentării materiale acestuia: numele, sau „numărul numelui” (codul matricol unic).
Sperăm din tot sufletul ca intervenţia din acest capitol să fie pe deplin înţeleasă de cititori, evitându-se erori grave de genul: „Eu voi primi buletinul cu 666, dar nu-mi pasă, ci fac o cruce pe el, merg la biserică şi-mi zic rugăciunea”. Nu-i atât de simplu, stimaţi cititori. Totul depinde de liberul nostru arbitru (1).

„VIAŢA FĂRĂ A FI ÎNSEMNAT”
În statul vecin ortodox, Serbia, în urma unei campanii pornite de o simplă organizaţie de creştini, introducerea cipurilor biometrice a fost blocată. Biserica Ortodoxă Sârbă a organizat o conferinţă ştiinţifică, la care au participat experţi în IT, profesori universitari şi personalităţi culturale, care au solicitat Guvernului, printr-un apel public, oprirea ştanţării electronice a oamenilor până la o dezbatere naţională pe această temă. După doi ani de lupte, şi sprijin din partea societăţii academice şi bisericeşti, victoria credincioşilor ortodocşi asupra autorităţilor a făcut ca biometrizarea cu fierul roşi al sîrbilor să fie respinsă.
Bineînţeles, asociaţia care a reuşit această perfoemanţă, „Dveri” – Porti, născută în 1999 la Faculatatea de Filologie  Universităţii din Belgrad, a fost catalogată imediat de „prietenii” Serbiei (aceiaşi cu cei ai României) drept fundamentalist-extremistă şi anti-mondializare, ca şi cum globalizarea ar fi un lucru bun. Avocatul Dragoljub Djordjevic, promotorul campanieie anti-biometrie „Viaţa fără a fi însemnat”, a mers mai departe, în 2008, contestând Legea abuzivă la Curtea Supremă  Serbiei ((2)
Ferice de neamul care are asemenea oameni, asemenea intelectuali. Oricine a urmărit evoluţia României din decembrie 1989 până în zilele noastre şi-a dat seama că, noi, românii, prin participarea la vot, am participat la nişte jocuri politice. În care partidele politice sunt faţa cinismului parveniţilor de partid şi de stat care ne-au minţit, ne-au furat şi ne-au batjocorit permanent. De la preşedinte până la ultimul birocrat – pus în faţa ghişeului pe criterii politice – toţi au lucrat şi lucrează împotriva noastră, împotriva siguranţei naţionale. Vă rog să recapitulaţi toate legile, ordonanţele şi hotărârile de guvern din ultimii 20 şi ceva de ani, în orice domeniu. Amintiţi-vă de toate circurile mediatice, de fumigenele lansate în presă şi la posturile TV.
Ce am dorit noi şi unde am ajuns? Suntem cobaii unui experiment informaţional. Care este premergător implantului uman. Nimeni nu s-a gândit că poporul este suveran asupra propriei identităţi, care nu poate fi furată, tranzacţionată şi amanetată.

Surse:
1. http://forum.softpedia.com;
2. http://www.mdn.md

Lasati un raspuns