Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

40 de ani de slujire neîntreruptă la Stockholm

Preasfinţitul Episcop Macarie al Europei de Nord, a săvârşit Sfânta Liturghie în Parohia Ortodoxă Română „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”din Stockholm, cu prilejul aniversării anul acesta a 40 de ani de la întemeierea primei parohii româneşti din Peninsula Scandinavă. “Nicolae Milescu Spătarul este precursorul misiunii ortodoxe a românilor din ţinuturile scandinave, se arata intr-o corespondenta primita la redactie.
Aşadar, acest cărturar român, trimis de voievodul Gheorghe Ştefan al Moldovei la Stockholm, la curtea regelui Suediei Carol al XI-lea, alcătuia în anul 1667 una dintre cele mai importante lucrări dogmatico-apologetice din acea vreme: Enchiridion sive Stella Orientalis Occidentali splendens…, mărturisind aici credinţa ortodoxă cu specificul său românesc. Probabil că, în secolul al XVII-lea, acest cărturar peregrin era singurul român din Veneţia Nordului şi nu bănuia că peste trei veacuri compatrioţii săi vor veni în căutarea unei vieţi mai bune şi se vor stabili aici, formând în anul 1971 o primă parohie românească, sub oblăduirea Bisericii noastre mame, iar în anul 2007, o episcopie, cuprinzând parohiile care adună în jurul Sfântului Altar pe fraţii noştri români răspândiţi în aceste întinse şi umbroase ţinuturi nordice. Citind mesajul adresat de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, ne-am întărit duhovniceşte din bogatele învăţături şi din binecuvântarea părintească, simţind cu toţii şi de această dată purtarea de grijă a Preafericirii Sale faţă de noi. Am adus slavă şi mulţumire Milostivului Dumnezeu, împreună cu părintele paroh Toader Doroftei şi cu bunii credincioşi din această comunitate euharistică, şi i-am pomenit pe toţi ctitorii acestei parohii, pe vrednicul de pomenire patriarh Justinian, care în vremurile grele ale dictaturii comuniste l-a trimis în misiune pe aceste meleaguri pe părintele Alexandru Ciurea, i-am pomenit pe  regretatul părinte Anton Poşircă şi pe toţi binefăcătorii şi enoriaşii acestei prime parohii ortodoxe române din Scandinavia”, a declarat Preasfinţitul Episcop Macarie.
„Vreau să adresez în primul rând mulțumiri Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, pentru mesajul pe care ni l-a trimis cu prilejul aniversării a 40 de ani de când se săvârșește neîntrerupt Sfânta Liturghie și toate celelalte slujbe ale cultului ortodox în aceste locuri.
În decursul acestei perioade s-au săvârșit peste 12.000 de servicii religioase publice, la care au participat aproximativ 360.000 de credincioși.  Noi am aniversat în mai multe duminici jubileul acesta de patruzeci de ani, însă ziua de astăzi a fost o încununare a tuturor, deoarece ne-am bucurat să avem în mijlocul nostru pe Preasfințitul Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord. De asemenea, la acest ceas aniversar ne-am bucurat și de prezența unui număr foarte mare de credincioși, slujba în sine fiind ca de obicei, aici, la parohia noastră o mângâiere fără egal”, a declarat părintele paroh Toader Doroftei.
Patru decenii de rugăciune ortodoxă românească la Stockholm Patru decenii de rugăciune ortodoxă românnească la Stockholm Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la împlinirea a 40 de ani de la înfiinţarea Parohiei Ortodoxe Române „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Stockholm, Suedia, 18 decembrie 2011:
Cu multă bucurie, ne adresăm tuturor credincioşilor ortodocşi români din Stockholm, la împlinirea a 40 de ani de la înfiinţarea primei parohii ortodoxe româneşti în capitala Suediei, avându-l ca ocrotitor pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe.
Prin purtarea de grijă a vrednicului de pomenire Patriarh Justinian, părintele Alexandru Ciurea, profesor de Istoria Bisericii Ortodoxe Române la Institutul teologic universitar din Bucureşti, a fost trimis la Stockholm să pună bazele primei parohii ortodoxe române în Peninsula Scandinavă, parohia fiind întemeiată la 1 noiembrie 1971. Misiunea şi râvna părintelui Alexandru Ciurea au rodit mult, sfinţia sa desfăşurând o lucrare pastorală de excepţie în oraşele suedeze în care vieţuiau români ortodocşi, ajungând până şi în ţările vecine, un exemplu în acest sens fiind misiunea din Helsinki în Finlanda. Preoţii care au succedat părintelui Alexandru Ciurea, părintele Ştefan Sandu, părintele Mihai Radu, regretatul părinte Anton Poşircă, precum şi părintele Toader Doroftei, parohul actual al acestei parohii, au lucrat şi au slujit cu deosebită râvnă şi credinţă Biserica Mamă şi neamul românesc.
După anul 1990, ţinând seamă de nevoile pastorale şi misionare din această parte a Europei, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, luând în considerare argumentele prezentate de parohiile ortodoxe române din Scandinavia, a hotărât înfiinţarea şi organizarea Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord, pentru care a fost ales ca episcop în 5 martie 2008, eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca, Preacuviosul Părinte Arhim. Macarie Drăgoi. Prin noua Episcopie Ortodoxă Română a Europei de Nord, comunitatea românească de aici a crescut în demnitate și a sporit în activitate, spre bucuria Bisericii noastre și a poporului român drept-credincios.
În această nouă organizare bisericească este necesar ca toate parohiile acestei nou înfiinţate eparhii să se implice activ în lucrarea misionară a Bisericii, să păstreze identitatea creştin-ortodoxă şi românească, să promoveze valorile credinţei şi culturii noastre strămoşeşti, pentru ca în duhul păcii şi al dragostei de semeni, lucrarea pastorală, cooperarea cu autorităţile de stat şi bisericeşti suedeze să fie spre binele comun al tuturor credincioşilor.
Întrucât anul 2011 a fost dedicat de Sfântul Sinod al Bisericii noastre Sfintelor Taine ale Botezului şi Cununiei, vă îndemnăm pe toţi românii, aflaţi departe de locurile natale, să nu fiţi nepăsători faţă de harul pe care l-aţi primit la Botez. Credinţa statornică şi familia creştină, întemeiată pe această credinţă, reprezintă astăzi adevăratul reper pentru o normalitate religioasă şi socială.
Momentul acesta aniversar constituie un bun prilej de a mulţumi lui Dumnezeu pentru darurile făcute fiilor neamului nostru mai ales prin lucrarea misionară din ţinuturile scandinave, dar şi ocazia de a aduce un pios omagiu ctitorilor, slujitorilor, binefăcătorilor şi enoriaşilor, din trecut şi de acum, care prin multă râvnă, dragoste, hărnicie şi sfântă slujire aduc laudă lui Dumnezeu.
La acest ceas aniversar, felicităm pe Preasfinţitul Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord, pe preoţii slujitori şi pe credincioşii noştri care îl înconjoară în lucrarea sa misionară din ţinuturile scandinave, rugând pe Atotmilostivul Dumnezeu să dăruiască tuturor celor care participă la această sărbătoare, pace şi sănătate, bucurie şi ajutor în sporirea duhovnicească, spre binele comunităţii noastre româneşti din Europa de Nord şi spre bucuria noastră a tuturor.
Întru mulţi şi fericiţi ani!
†DANIEL,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Lasati un raspuns