Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Scrisoarea Pastorală de Crăciun a P.S. Siluan, Episcopul romanilor din Italia

Ca în fiecare an, PS Episcop Siluan a transmis un mesaj credincioşilor ortodocsi din Italia. Scrisoarea Pastorală cuprinde şi un bilanţ al activităţii Episcopiei Ortodoxe pe anul 2011. La nivelul episcopiei a fost, astfel, intensificată, activitatea socială fiind acordate 150 de burse de ajutor lunar, de care au beneficiat “copiii din familii lipsite de posibilităţi materiale sau bătrânii rămasi singuri si neajutoraţi”.
Cel mai important eveniment din 2011 a fost “Recunoaşterea Juridică a Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei de către Statul Italian, prin Decretul Prezidenţial din 12 septembrie, prin care Biserica noastră, clerul si credinciosii ei, cele 6 vetre călugăreşti si cele peste 190 de unităţi (parohii si paraclise si filii) din Italia, au primit încununarea jertfelniciei cu care au slujit, slujesc si trăiesc creştineşte pe aceste meleaguri, de mai bine de 35 de ani”.

Iată mesajul PS Episcop Siluan:

Har vouă si pace de la Dumnezeu, iar de la noi arhiereşti si părinteşti binecuvântări!

Preacuvioase Părinte,
Preacucernice Părinte,
Preacuviosi Părinţi si Preacuvioase Maici, Stareţi si Egumeni,
Iubiți Credinciosi,
Astăzi Hristos se naşte si prunc se face pentru noi! Să-L slăvim si noi, împreună cu magii si cu păstorii, daruri duhovnicești aducându-i! Astăzi Domnul vine la noi din ceruri, născându-Se din Fecioara Curată! Să-L întâmpinăm si noi cu sufletul gătit de sărbătoare! Astăzi Dumnezeu se pogoară la noi, pe pământ, făcându-Se unul dintre noi, ca noi să ne înălţăm inima la cele de sus!
Vine Hristos întru cele sărace si neînsemnate, vine Cel Care este Împăratul împăraţilor si Domnul domnilor, pentru a ne reda conştiinţa de ”fii ai Celui Preaînalt”. Gustă lepădare si lipsuri, pentru a ne îmbogăți cu adevărată bogăţie; suferă frigul, pentru a aduce tuturor celor înfriguraţi căldură, mângâiere si încurajare; vine să ne înveţe adevărata fericire si împlinire.
Vine Domnul în întunericul peşterii Betleemului, fiind Lumina cea Adevărată, pentru a aduce lumina cunoaşterii adevăratului ROST pentru care am venit pe lume si pentru care petrecem această viaţă.
Vine Dumnezeu, Cel înconjurat si pururea slăvit de nenumăratele cete îngereşti, si gustă anonimatul si neluarea în seamă, pentru a ne spune că, pentru El, fiecare dintre noi este ”cineva”.
El este Cel care ne cunoaşte pe fiecare din însăsi clipa zămislirii în pântecele maicii noastre si ne iubeşte cu acea iubire care ne doreşte nu ”bani”, nu ”masină”, ”serviciu” sau… ”noroc”, ci care doreşte să împărtăşească si să împartă cu noi TOT ce are, adică ce Este El: Viața cea fără de sfârsit, Fericirea cea netrecătoare, Bucuria cea neschimbătoare, Bogăţia cea nepreţuită, Pacea cea netulburată, TOT ce este mai frumos si mai sfânt, dincolo de toate numirile si cuvintele noastre omeneşti.
Astăzi vine Mesia – Hristos – să ne deschidă ochii si mintea, precum odinioară apostolilor (cf. Lc. 24, 45), pentru a pricepe că, dacă ne punem pe noi însine si unul pe altul si toată viața noastră – cu toate ale ei – în mâinile Lui, zi de zi si ceas de ceas, atunci, TOT ce ne este dat să trăim se va preface: sărăcia în bogăţie duhovnicească, tulburarea în pace, întristarea în bucurie, nepriceperea în înţelepciune, răutatea în bunătate, întunericul din noi în lumină, batjocura în slavă, slăbiciunea în tărie, suferinţa în mângâiere, iar moartea în înviere… Si, la acestea, ”toate celelalte ”necesare vieţii ”se vor adăuga nouă”, aşa cum ne-a făgăduit Însusi Adevărul (cf. Mt. 6, 33). Că ştie Tatăl nostru cel din ceruri că avem nevoie de ”toate acestea”: serviciu, bani pentru mâncare, pentru haine, pentru plata facturilor (bolletelor), pentru trimis acasă, la copii, la soţ sau soţie, la mamă sau la tată, sau la cei lipsiţi…

Lasati un raspuns