Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Din invataturile Printelui Arsenie Boca: Extras din Subcapitolul – Spre rugăciunea neîncetată

“Prin urmare în vremea năvălirii patimilor, cel ce-şi închide vitejeşte simţurile şi leapădă cu totul mişcările naturale ale minţii îndreptate spre cercetarea celor din afară, acela a astupat asemenea lui Ezechia izvoarele de apă care sunt în afara cetăţii şi a oprit râul care trecea prin mijlocul cetăţii.
La aceasta l-au ajutat puterile amintite şi multul popor adunat, adică gândurile evlavioase ale fiecărei puteri. Sufletul făcând aşa a biruit şi a ruşinat, prin mâna lui Dumnezeu, puterea vicleană şi tirană, pornită împotriva lui, omorând la poruncă dumnezeiască, prin raţiunea destoinică să distrugă patimile, ca printr-un înger, o sută opt zeci şi cinci de mii din ostaşii ei. Iar acest număr indică deprinderea păcatului, care a pătruns în cele trei puteri ale sufletului prin chipurile sensibile, ca şi lucrarea simţurilor îndreptată spre ele. Prin urmare mintea, care vrea să risipească prin cunoştinţă ţesăturile nevăzute, nu trebuie să se ocupe nici cu contemplaţia naturală şi nici altceva să nu facă în vremea atacului dracilor vicleni, ci numai să se roage, să-şi îmblânzească trupul cu ostenele, să stingă cu toată sârguinţa cugetul pământesc şi să păzească zidurile cetăţii, virtuţile.”( Sf. Maxim Mărturisitorul, Răspunsuri către Talasie. Întrebarea 49, Filocalia. Sibiu, 1948. ed. 1. vol.3. pp. 182-184) Darurile Sf. Botez ne îmbie, lăuntric prin conştiinţă, şi din afară prin cuvântul Bisericii, la împlinirea poruncilor lui Dumnezeu. Lucrarea poruncilor, care păzesc viaţa curată şi dau viaţă celui ce le împlineşte (Neemia 9, 29.), tocmai slujba aceasta o are: dezgroparea comorii, sau deşteptarea puterilor sădite în noi la a doua naştere, trezirea la viaţa cea după Hristos şi Duhul Sfânt. Că Dumnezeu se găseşte în poruncile Sale şi prin porunci vine la noi şi pe noi ne strămută în Sine; precum şi întors; prin fărădelegi se strecoară vrăjmaşul şi ajungem de-o asemănare cu el. Deci, cei ce ajung hotarul morţii în nelucrarea poruncilor nu se vor mântui, ca unii ce n-au aliat comoara, ba şi talantul de negustorie l-au îngropat în pământ(Sf. Marcu Ascetul. Despre Botez, Filocalia, Sibiu. 1946, ed. l, voi. 1. p. 294; şi ed. II. voi. 1, Sibiu. 1947. p. 289).”
Sursa: Ieromonah Arsenie Boca, Cărarea Împărăţiei, Editura Sfintei Episcopii Ortodoxe Române a Aradului, Deva, 2006.

Lasati un raspuns