Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Omul Foaia Romaneasca: Patriarhul Miron Cristea

Primul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române s-a stins din viatã cu 73 de ani în urmã, pe 6 martie 1939, la Cannes (Franta). Este înmormântat în Catedrala Patriarhalã din Bucuresti. A fost un publicist, filolog, politician si teolog. Între 1 februarie 1938 si 6 martie 1939 a fost prim-ministru al României. Miron Cristea (pe numele de mirean Elie Cristea) s-a nãscut pe 18 iulie 1868, în Toplita, jud. Harghita.
A studiat la Gimnaziul sãsesc din Bistrita (1879–1883), apoi la Liceul grãniceresc din Nãsãud (1883–1887), la Institutul teologic-pedagogic din Sibiu (1897–1890) si la Facultatea de Litere si Filosofie a Universitãtii din Budapesta (1891 –1895), unde obtine doctoratul cu o tezã despre Viata si opera lui Eminescu (tipãritã în limba maghiarã, 1895). A fost învãtãtor-director la Scoala confesionalã româneascã din Orãstie (1890–1891), secretar (1895–1902), apoi consilier (asesor, 1902–1909) la Arhiepiscopia Sibiului. S-a cãlugãrit la mãnãstirea Hodos-Bodrog de lângã Arad (1902), sub numele Miron. La 21 noiembrie 1909 a fostales episcop al Caransebesului; în aceastã calitate a apãrat scolile confesionale românesti din Banat în fata încercãrilor guvernului din Budapesta de a le desfiinta. A participat la Marea Adunare Nationalã de la Alba lulia din 1 Decembrie 1918, fiind membru al delegatiei românilor transilvãneni care a prezentat actul unirii la Bucuresti. Pe 18 decemebrie 1919 a fost ales mitropolit primat al României întregite, iar în ziua urmãtoare învestit si înscãunat. În ziua de 4 februarie 1925 devine primul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, fiind instalat în noua demnitate la 1 noiembrie 1925. Sub el s-a fãcut unificarea bisericeascã din noul stat român unitar, s-a organizat Biserica noastrã ca Patriarhie, s-a votat Statutul de organizare si functionare al Bisericii Ortodoxe Române din 1925, în timpul pãstoririi lui, a reapãrut revista „Biserica Ortodoxã Românã” (1921), a initiat aparitia revistei „Apostolul”, organ de publicitate al Arhiepiscopiei Bucurestilor (1924), s-a îngrijit de traducerea si tipãrirea Bibliei sinodale din 1936, precum si a unor editii din Noul Testament, a sprijinit tipãrirea de cãrti teologice în Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, a înfiintat Seminarul teologic „Miron Patriarhul” din Câmpulung (1922) pentru orfanii de rãzboi si Academia deMuzicã religioasã din Bucuresti (1927), a sprijinit o serie de tineri teologi la studii peste hotare, sub el s-a ridicat actualul palat patriarhal si a fost repictatã catedrala patriarhalã.

Lasati un raspuns