Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Din învăţăturile Părintelui Arsenie Boca: Extras din subcapitolul: “La îmbogăţirea în Duhul Sfânt”

“Unde eşti şi în ce te afli într-un moment dat? –  în Har sau sub judecată?
Că dacă “împărăţia lui Dumnezeu nu e numai un eveniment viitor ci o realitate prezentă, atunci scenariul slăvitei A Doua Veniri şi a Judecăţii de pe urmă, nu face decât să proiecteze în lumina lui Dumnezeu şi în simultaneitatea eternităţii ceea ce se împlineşte astăzi în taina şi în durata istoriei.
Căci în tot momentul omul îşi exprimă apartenenţa sa şi-şi precizează destinaţia sa; în tot momentul se verifică autenticitatea credinţei sale şi se împlineşte judecata sa; în jurul lui şi în el se exercită antagonismul ireductibil al idolatriei pământului şi al recunoaşterii singurului Hristos (ca sens al vieţii).
Cuvântul profetic invită pe credincios să aprecieze gravitatea eternă a fiecărei clipe; ea, gravitatea, nu îngăduie nici distracţia, nici uşurătatea, nici compromisurile, ci provoacă angajarea imediată şi integrală.” Situând existenţa prezentă în perspectiva Parusiei, Apocalipsa arată că Domnul Hristos este “Alfa şi Omega, începutul şi Sfârşitul” (Apocalipsă 1,8; 21,6; 22,13).”
Sursa: P.S. Daniil Stoenescu, Ieromonah Arsenie Boca, Părintele Arsenie – Omul îmbrăcat în haină de in şi îngerul cu cădelniţă de aur, Editura Charisma, Sinaia, 2009, ed. a II-a.

Lasati un raspuns