Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

ÎPS Teofan: “Să nu fim doar credincioşi de duminică”

“Cum poate omul să-şi arate, în faţa Lui Dumnezeu şi în faţa conştiinţei sale, în primul rând, starea sa de creştin? Prin rugăciunea permanentă, prin participarea la Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, prin împărtăşirea în cuvânt şi cu Sfintele Taine, prin modul armonios în care trăim în familie, prin modul conştiincios în care ne ducem la îndeplinire îndatoririle la locul de muncă şi prin toate lucrurile, mai mari sau mai mici din viaţa noastră de zi cu zi, pe care trebuie să le transformăm în mărturii ale vieţuirii noastre în credinţă”, a subliniat ÎPS Teofan.
Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, se află, începând de vineri, în judeţul Piatra Neamţ, unde efectuează o serie de vizite pastorale la mai multe mănăstiri şi biserici din această zonă. Vineri, 23 martie, ÎPS Teofan a fost prezent în mijlocul credincioşilor parohiei “Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din cartierul Ciritei al Municipiului Piatra Neamţ, iar astăzi (sâmbătă), mitropolitul Moldovei şi Bucovinei va oferi sfintele antimise bisericilor din parohiile Dăneşti, Ştefan cel Mare I, Cârligi, Duşeşti, Borniş, Unghi, Hlăpeşti  şi parohia Talpa. Duminică, de sărbătoarea Bunei Vestiri, Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan va săvârşi Sfânta Liturghie la Mănăstirea Bisericani din judeţul Neamţ, care îşi serbează hramul.

“Cât aveţi Lumina, credeţi în Lumină, ca să fiţi fii ai Luminii”

Vineri, în Biserica “Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din cartierul Ciritei al Municipiului Piatra Neamţ, sute de credincioşi au fost prezenţi la Sfânta Liturghie a Darurilor mai înainte sfinţite, oficiată de Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. Alături de preot paroh Bogdan Constantin, din soborul de slujitori au mai făcut parte pr. prof. Tofan Valentin, protopop al Protopopiatului Piatra Neamţ, şi preoţi de la parohiile vecine, în timp ce răspunsurile liturgice au fost date de Corul “Glasul Bisericii” al preoţilor din Protopopiatul Piatra Neamţ. După săvârşirea Sfintei Liturghii a Darurilor mai înainte sfinţite, preoţii şi credincioşii s-au împărtăşit cu Sfintele Daruri mai înainte sfinţite, iar la finalul slujbei, ÎPS Teofan a citit credincioşilor o rugăciune de dezlegare. Tot cu această ocazie, Dimitriu Sârghie Daniel a fost hirotonit diacon onorific pe seama Protopopiatului Paşcani.

La finalul Sfintei Liturghii, pr. protop. Vasile Tofan şi preot paroh Bogdan Constantin au mulţumit ÎPS Teofan pentru slujba arhierească săvârşită în parohia Ciritei, la împlinirea a 32 de ani de când vrednicul de pomenire patriarh Teoctist sfinţea biserica parohiei. “Sfânta Liturghie, în esenţa ei, este o uşă deschisă către negrăita frumuseţe a Împărăţiei Lui Dumnezeu, o pregustare a bucuriei veşnice şi mulţumim Înalt Preasfinţiei voastre pentru că ne-aţi oferit, în după-amiaza acestei zile, o astfel de bucurie. Vă mulţumim din inimă pentru că poposiţi la noi, pentru că ne cercetaţi, de fiecare dată, cu dragoste şi pentru că aveţi întotdeauna un gând bun şi frumos pentru noi toţi, preoţi şi credincioşi”, a spus pr. protop. Valentin Tofan.

“Înalt Preasfinţia vaostră, prin ritualul luminii, pe care l-am săvârşit în rânduiala Liturghiei Darurilor, ne-aţi adus aminte şi de cuvintele Evangheliei Sfântului Ioan: <<Încă puţină vreme Lumina este cu voi. Umblaţi cât aveţi Lumina, ca să nu vă prindă întunericul. Căci cel ce umblă în întuneric nu ştie unde merge. Cât aveţi Lumina, credeţi în Lumină, ca să fiţi fii ai Luminii (Ioan 12, 19-36)>>. Cu toţii ne dorim să devenim fii ai Luminii şi vă mulţumim pentru rugăciunea permanentă pe care o faceţi pentru toţi păstoriţii Înalt Preasfinţiei voastre şi, mai ales, pentru cea săvârşită astăzi, chiar în mijlocul nostru, la 32 de ani de când vrednicul de pomenire patriarh Teoctist a sfinţit biserica acestei parohii”, a spus pr. paroh Bogdan Constantin.

“A fi creştin înseamnă a face parte dintr-o familie binecuvântată”

În cuvântul adresat după slujba Sfintei Liturghii, Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan a mulţumit preoţilor şi credincioşilor pentru primirea caldă şi pentru frumoasa trăire duhovnicească, accentuând importanţa mărturisirii zilnice, prin faptă şi prin gând, a iubirii pentru Hristos. “Să nu fim creştini doar de duminecă şi de sărbătoare, pentru că haina de creştin nu este una care se pune şi se lasă, ci un veşmânt pe care, odată primint prin taina sfântului botez, rămâne deasupra sufletului nostru în eternitate. Cum poate omul să-şi arate, în faţa Lui Dumnezeu şi în faţa conştiinţei sale, în primul rând, starea sa de creştin? Prin rugăciunea permanentă, prin participarea la Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, prin împărtăşirea în cuvânt şi cu Sfintele Taine, prin modul armonios în care trăim în familie, prin modul conştiincios în care ne ducem la îndeplinire îndatoririle la locul de muncă şi prin toate lucrurile, mai mari sau mai mici din viaţa noastră de zi cu zi, pe care trebuie să le transformăm în mărturii ale vieţuirii noastre în credinţă. E adevărat că în fiecare zi avem ispite de la cel viclean, împotriva căruia suntem chemaţi să luptăm, dar la fel de adăvărat este şi faptul că, tot în fiecare zi, avem posibilitatea, în gândul, în sufletul, în cugetul nostru, să ne unim cu Hristos Domnul prin rugăciune, prin milostenie, printr-o viaţă de familie curată, prin îndeplinirea cum se cuvine a tot ceea ce avem de îndeplinit la locul unde ne câştigăm pâinea. Iată modalităţi prin care omul se uneşte cu Domnul Hristos în orice clipă, într-o mare, sfântă şi unică familie”, a subliniat, în mesajul adresat credincioşilor, Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan.

Preluare dupa http://www.doxologia.ro

Lasati un raspuns