Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Ctitoria boierilor Movilă de la sfârşitul secolului al XVI-lea, blindată cu senzori şi camere video Suceviţa, mănăstirea high tech

Superba Mănăstire SuceviŢa din Bucovina, ctitorită la sfârŞitul secolului al XVI-lea, a suferit, în ultimii doi ani, câteva transformări esenŢiale. Astfel, pereŢii au fost “împodobiŢi” cu senzori împotriva incendiilor Şi camere video, pe acoperiŞ sunt panouri solare Şi, ca măsură de precauŢie, sfântul lăcaŞ are sistem de alarmă.
Cele peste 70 de maici de la Mănăstirea SuceviŢa păzesc cu străŞnicie tezaurul lăcaŞului de cult Şi, de câteva luni, Şi-au instalat un sistem performant antiefracŢie pentru a fi sigure că-i Ţin pe hoŢi departe de comoara lor. Aceasta cuprinde, printre altele, broderii din vremea lui Ştefan cel Mare Şi a lui Ieremia Movilă, lucrate cu fir de aur, argint Şi mătase, epitaful cu perle, acoperămintele de mormânt ale voievozilor Ieremia Şi Simion Movilă, tetraevangheliarele miniate Şi ferecate în argint aurit sau chivotul donat de Mitropolitul Gheorghe Movilă. Două maici urmăresc non-stop monitoarele cu imaginile surprinse de camerele de luat vederi instalate în încăperile muzeului Şi ale expoziŢiei de icoane, unde a fost montat Şi un sistem împotriva incendiilor. Senzorii de miŞcare surprind orice intrus care încearcă să treacă de filtrul măicuŢelor Şi dă imediat alarma. Doar câteva maici Ştiu codul secret de dezarmare a alarmei în încăperile în care sunt Ţinute podoabele.
CălugăriŢele au schimbat sobele cu calorifere Şi au o centrală termică cu biomasă ce le asigură apă caldă non-stop Şi care funcŢionează Şi cu ajutorul celor 24 de panouri solare de pe clădirea centralei. În pauzele de rugăciune, maicile îŞi fac Şi timp să-i obiŞnuiască pe turiŞti cu sistemele de ghidare în format digital, cu care poŢi vizita mănăstirea prin touch-screen, lăcaŞul de cult fiind prezentat prin imagini 3D. Astfel se pot afla informaŢii despre mănăstire, picturi sau poŢi vizita virtual altarul, pronaosul Şi pridvorul. La SuceviŢa, maicile Ţin corespondenŢa doar pe e-mail. “Avem internet Şi intenŢionăm să facem Şi un site al mănăstirii”, mărturiseŞte stareŢa Mihaela Cozmei. Toată investiŢia de la mănăstire se ridică la 6,71 milioane de lei, din care circa 5,14 milioane reprezintă finanŢare nerambursabilă.

Lasati un raspuns