Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Patriarhul României a sfinţit o biserică în Ploieşti

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a sfinţit duminică, 27 mai 2012, biserica cu hramurile ‘Adormirea Maicii Domnului’ şi ‘Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil’ din Ploieşti. După Sfânta Liturghie, Patriarhul României a primit titlul de ‘Cetăţean de onoare’ al municipiului Ploieşti şi Cheia oraşului.
Biserica ‘Adormirea Maicii Domnului’ şi ‘Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil’ a fost construită între anii 2006 şi 2008 şi pictată între anii 2008 şi 2011. După Sfânta Liturghie au fost evidenţiate persoanele care au ajutat mai mult la zidirea şi împodobirea acestei biserici aşezate într-un cartier mărginaş al municipiului Ploieşti.
‘Anticamera Împărăţiei cerurilor’

După sărvârşirea slujbei de sfinţire, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a arătat că atunci ‘când se sfinţeşte o biserică, noi oferim lui Dumnezeu daruri pământeşti: cărămidă, beton, lemn, pictură, culori, sticlă, iar biserica este darul nostru pentru Dumnezeu. După sfinţire însă, ea devine darul lui Dumnezeu pentru oameni. Ea se umple de harul Preasfintei Treimi prin care se dăruieşte iertarea păcatelor şi arvuna vieţii veşnice. De aceea, a mai fost numită biserica ‘anticamera Împărăţiei cerurilor’ şi ‘laboratorul Învierii’. Aici ne pregătim pentru Învierea cea de obşte. Aici trăim taina învierii sufletelor noastre din moartea păcatului. Aici ne întâlnim cu sfinţii din toate timpurile şi din toate locurile. Aici botezăm copiii, aici ne cununăm, aici ne pregătim pentru viaţa de dincolo. Aici, în biserică, ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, aici învăţăm comuniunea de iubire prin rugăciune şi prin fapte bune şi pomenim pe cei care au trecut înaintea noastră la Domnul, la viaţa cea veşnică. Biserica leagă oamenii din toate timpurile şi din toate locurile şi devine o icoană a Împărăţiei cerurilor’.

După citirea pericopei evanghelice rânduite a se citi în Duminica a VII-a de la Învierea Domnului, Preafericirea Sa a evidenţiat importanţa cinstirii Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I Ecumenic, arătând că ‘dreapta credinţă este temelia unităţii Bisericii. Acolo unde se mărturiseşte dreapta credinţă, începând cu Dumnezeirea Fiului – Dumnezeirea lui Iisus Hristos, acolo Biserica stă, acolo Biserica rămâne neclintită’.

Totodată, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a tâlcuit cuvintele rugăciunii Mântuitorului pentru ucenicii Săi: ‘Mântuitorul Iisus Hristos arată că i-a păzit pe ucenici şi în acelaşi timp roagă pe Dumnezeu Tatăl să-i păzească în unitate, ‘ca toţi să fie una’. Prin aceasta vedem cât de mult doreşte Hristos Domnul unitatea Bisericii şi această unitate se menţine în primul rând prin lucrarea Duhului Sfânt, pentru că numai Duhul Sfânt, Care este Duhul adevărului şi al comuniunii de iubire, poate menţine laolaltă oameni diferiţi ca temperament, ca vârstă, ca profesie, ca etnie. Biserica lui Hristos din toate neamurile, din toate locurile se păstrează în unitate în primul rând prin lucrarea Duhului Sfânt. Dar, din cauza păcatului, Biserica este permanent într-o primejdie, şi anume primejdia dezbinării. Păcatul mândriei mai ales face ca oamenii să gândească nu împreună, ci unii împotriva altora, şi aşa s-au produs dezbinările de-a lungul veacurilor. Numai Duhul Sfânt poate birui păcatul mândriei oamenilor, le poate înnoi şi schimba gândirea, spre a gândi în unitate, în comuniune şi spre a se ruga împreună şi a făptui împreună lucruri bune spre slava lui Dumnezeu’.

Distincţii şi daruri

După Sfânta Liturghie, părintele Ştefan Muşat, protoiereu de Ploieşti, a citit Actul de sfinţire a Bisericii ‘Adormirea Maicii Domnului’ şi ‘Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil’ din Ploieşti. Părintele consilier patriarhal Mihai Hau a făcut cunoscută credincioşilor decizia Permanenţei Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor din 20 martie 2012 de acordare a celui de-al doilea hram bisericii, precum şi de acordare a unor ranguri şi distincţii bisericeşti celor ce s-au ostenit cu ridicarea lăcaşului de cult din Protoieria Ploieşti. Astfel, părintele paroh Duţu Stan a fost hirotesit iconom stavrofor, iar credincioşii ce au contribuit mai mult la ridicarea bisericii au primit Ordinul ‘Sanctus Stephanus Magnus’ pentru mireni sau Diploma de onoare ‘Sfântul Apostol Andrei’. De asemenea, a fost acordată Distincţia de vrednicie cu chipul Sfântului Dimitrie cel Nou Consiliului parohial de la Parohia ‘Adormirea Maicii Domnului’ şi ‘Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil’ din Ploieşti.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oferit parohiei o cruce de binecuvântare confecţionată la Atelierele Sfintei Patriarhii, noua ediţie a Sfintei Evanghelii cu icoane color, noul Liturghier tipărit în acest an, Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, Liturghia Sfântului Vasile cel Mare şi Liturghia Darurilor înainte sfinţite, format portabil, precum şi Slujba Sfântului Maslu şi Rugăciuni pentru bolnavi, în contextul consacrării anului 2012 drept An omagial al Tainei Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor.

După tradiţionala trecere prin Sfântul Altar pentru sărutarea Sfintei Evanghelii, a Sfintei Cruci şi a Sfintei Mese, credincioşii prezenţi la slujba de sfinţire a bisericii au primit câte o iconiţă a hramului Adormirii Maicii Domnului.

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a primit titlul de ‘Cetăţean de onoare’ al municipiului Ploieşti, Cheia oraşului şi lucrarea ‘Marea carte a Ploieştiului’, potrivit Ziarul Lumina.

În încheiere, părintele paroh Duţu Stan a mulţumit tuturor colaboratorilor care s-au ostenit cu ridicarea lăcaşului de cult şi a anunţat că, pe viitor, în curtea bisericii se va ridica un aşezământ social. Părintele paroh a oferit Preafericirii Sale o icoană cu chipul Maicii Domnului, ocrotitoarea bisericii sfinţite.

Lasati un raspuns