Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Patriarhul a resfinţit biserica Mănăstirii Stavropoleos

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a târnosit ieri, 4 iunie, biserica Mănăstirii Stavropoleos. După slujba de resfinţire a urmat Sfânta Liturghie de mulţumire, săvârşită de Preafericirea Sa, înconjurat de un ales sobor de preoţi şi diaconi, pe o scenă amplasată lângă mănăstire.

După slujba de resfinţire a bisericii cu hramurile Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, Sfântul Ierarh Atanasie cel Mare şi Sfinţii Mucenici Haralambie şi Iustin Martirul şi Filosoful, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a vorbit despre tradiţia Bisericii Ortodoxe Române, potrivit căreia fiecare credincios ortodox, bărbat sau femeie, poate intra pe uşa dinspre miazănoapte a Sfântului Altar pentru a se închina şi a săruta Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce şi Sfânta Masă. De asemenea, Patriarhul României a amintit celor prezenţi perioada din secolul al XIX-lea, pe la 1850, când Bucureştiul adăpostea nu mai puţin de 64 de mănăstiri. Înainte de a începe slujba Sfintei Liturghii, arhim. Timotei Aioanei, exarh cultural, a citit Actul de sfinţire a bisericii Mănăstirii Stavropoleos, emis de Arhiepiscopia Bucureştilor.

După pericopa evanghelică, Preafericirea Sa a vorbit despre dogma ortodoxă a Sfintei Treimi: “Persoanele Sfintei Treimi nu sunt despărţite, ci doar distincte. Nu e vorba de trei dumnezei, ci de Unul Singur, Care trăieşte într-o comuniune eternă, nu într-o singurătate eternă. Tatăl naşte pe Fiul şi purcede pe Duhul Sfânt, iar Fiul şi Duhul Sfânt răspund Tatălui cu iubire. Prin aceasta, Sfânta Treime este o comuniune veşnică de persoane distincte, dar nedespărţite. Persoanele Sfintei Treimi nu stau una lângă alta, ci locuiesc una în cealaltă. Ele Se conţin reciproc şi Se dăruiesc reciproc. Tatăl este întreg prezent în Fiul şi în Duhul Sfânt şi Fiul este prezent întreg în Tatăl şi Duhul Sfânt este prezent în Tatăl. Nu există relaţie de exterioritate în Sfânta Treime, ci de interioritate reciprocă. De aceea, Sfânta Treime este nedespărţită, de viaţă făcătoare, pentru că este comuniune veşnică şi ea este temelia întregii existenţe create”.

După Sfânta Liturghie, au fost evidenţiaţi slujitorii aşezământului monahal şi colaboratorii care au contribuit mai mult la consolidarea, restaurarea şi împodobirea locaşului de cult. Protos. Iustin Marchiş, duhovnicul mănăstirii, a fost distins cu Crucea patriarhală pentru clerici, iar maica stareţă, stavrofora Mihaela Luchian, a primit Ordinul “Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”. De asemenea, pr. Marian Fârtat, coslujitor al bisericii, a fost hirotesit iconom stavrofor, iar arhid. Gabriel Oprea, slujitor la acelaşi altar, a primit diploma de onoare “Sfântul Apostol Andrei”. Ordinul “Sanctus Stephanus Magnus” pentru mireni a fost acordat prof. univ. dr. Dan Mohanu, restauratorul picturii murale a bisericii, pictorului Paul Gherasim şi prof. univ. dr. Aurelian Trişcu. Au mai fost oferite diplome de onoare “Sfântul Apostol Andrei”, distincţii de vrednicie cu chipul Maicii Domnului şi Distincţii de vrednicie cu chipul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oferit obştii Mănăstirii Stavropoleos o cruce nouă de binecuvântare, confecţionată în Atelierele Sfintei Patriarhii, o ediţie a Sfintei Evanghelii cu icoane policolor şi o serie de tipărituri ale editurilor Patriarhiei.

Maica stareţă, monahia stavroforă Mihaela, a mulţumit Patriarhului României pentru bucuria săvârşirii slujbei de resfinţire şi pentru darurile oferite mănăstirii. Deoarece ctitorul mănăstirii a lăsat poruncă testamentară de a se dărui un bănuţ din aur arhiereului care va săvârşi Sfânta Liturghie în biserica mănăstirii, maica stareţă a oferit Preafericirii Sale o monedă, pe care Patriarhul României a mărturisit că o va returna obştii, pentru a fi folosită la aurirea Sfintelor Vase. De asemenea, Preafericirea Sa a primit medalia gravată cu imaginea Mănăstirii Stavropoleos, iar pe revers icoana Sfântului Iustin Martirul şi Filosoful şi primul CD înregistrat de maicile mănăstirii.

Lasati un raspuns