Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Calea pentru a ajunge la viaţa cea adevărată

Sâmbătă, 9 iunie 2012

Din Comentariul asupra Evangheliei după Ioan, de sfântul Toma de Aquino, preot

(Cap. 14, lect. 2)

Calea este Cristos însuşi şi, de aceea, spune: Eu sunt calea (In 14,6). Acest lucru este pe deplin justificat, deoarece prin el, avem intrare deschisă la Tatăl (Ef 2,18).
Şi deoarece această cale nu este departe de scop, ci este unită de el, adaugă: Eu sunt adevărul şi viaţa. În felul acesta, el este în acelaşi timp cale şi scop. Este cale prin umanitatea sa, este scop prin dumnezeirea sa. Aşadar, ca om, el spune: Eu sunt calea; dar ca Dumnezeu, adaugă: adevărul şi viaţa. Cu aceste două cuvinte se arată foarte bine scopul acestei căi.
Punctul de sosire al acestei căi este scopul dorinţei umane. Omul însă doreşte mai ales două lucruri: în primul rând, acea cunoaştere a adevărului, care este specifică naturii sale. În al doilea rând, să rămână în existenţă, ceea ce este comun tuturor lucrurilor. Însă Cristos este calea pentru a ajunge la cunoaşterea adevărului, ba, mai mult, el este însuşi adevărul: Călăuzeşte-mă, Doamne, în adevărul tău şi voi umbla pe calea ta (cf. Ps 85,11). De asemenea, Cristos este calea pentru a ajunge la viaţă, ba, mai mult, el este viaţa: Mi-ai făcut cunoscute căile vieţii (Ps 15,11 Vg).
De aceea, el a desemnat scopul acestei căi prin adevăr şi viaţă. Ambele i-au fost atribuite, mai sus, lui Cristos. Înainte de toate, el însuşi este viaţa; de fapt, se spune în el era viaţa şi, apoi, că el este adevărul, pentru că el era lumina oamenilor (In 1,4). Lumina este adevărul.
Aşadar, dacă tu vrei să ştii pe unde să treci, primeşte-l pe Cristos pentru că el este calea: Aceasta este calea, mergeţi pe ea (Is 30,21). Augustin spune: Mergi pe calea omului şi vei ajunge la Dumnezeu. Este mai bine să mergi şchiopătând pe cale, decât să mergi cu paşi hotărâţi în afara drumului. Căci cel care şchiopătează pe cale, chiar dacă înaintează puţin se apropie totuşi de scop. În schimb, cel care merge în afara drumului, cu cât aleargă mai repede, cu atât se îndepărtează de scop.
Dacă vrei să ştii încotro să mergi, urmează-l pe Cristos, pentru că el este adevărul la care dorim să ajungem: Gura mea proclamă adevărul (Prov 8,7). Dacă vrei să ştii unde să te opreşti, urmează-l pe Cristos, pentru că el este viaţa: Cine mă găseşte pe mine, găseşte viaţa şi va dobândi mântuirea de la Domnul (Prov 8,35).
Aşadar, dacă vrei să fii sigur, urmează-l pe Cristos. Nu vei putea să te rătăceşti, pentru că el este calea. De aceea, cei care îl urmează pe el nu umblă pe căi neumblate, ci pe calea cea dreaptă. De asemenea, Cristos nu poate să înşele, pentru că el este adevărul şi învaţă tot adevărul. El spune: Eu pentru aceasta m-am născut şi pentru aceasta am venit în lume, ca să dau mărturie despre adevăr (In 18,37). În sfârşit, el nu poate să eşueze, pentru că el este viaţa şi cel care dă viaţa, aşa cum spune: Eu am venit ca să aibă viaţă şi s-o aibă din belşug (In 10,10).

Lasati un raspuns