Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Iubirea mea a fost răstignită

Din Scrisoarea către romani a sfântului Ignațiu de Antiohia, episcop martir

(6, 1 – 9, 3: Funk 1, 219-223)

La nimic nu-mi vor folosi plăcerile lumii, nici împărățiile veacului acestuia. Mai bine îmi este să mor în Cristos Isus, decât să împărățesc marginile pământului. Pe acela îl caut, care a murit pentru noi; pe acela îl vreau, care a înviat pentru noi. Nașterea îmi este aproape. Iertați-mă, fraților! Să nu mă împiedicați să trăiesc, să nu voiți să mor! Nu-l dați lumii pe cel care voiește să fie al lui Dumnezeu, nici nu-l amăgiți cu materia! Lăsați- mă să primesc lumină curată! Ajungând acolo voi fi om! Îngăduiți-mi să fiu imitator al patimilor Dumnezeului meu! Dacă-l are cineva în el, să se gândească ce vreau și să aibă milă de mine, pentru că știe ce mă apasă.
Stăpânitorul veacului acestuia vrea să mă răpească și să strice gândurile mele despre Dumnezeu. Nimeni, așadar, dintre voi, care sunteți acolo, să nu-l ajute! Mai bine fiți cu mine, adică cu Dumnezeu! Să nu vorbiți de Isus Cristos, în timp ce doriți lumea. În voi să nu locuiască invidia. Nici dacă v-aș ruga, când aș fi lângă voi, să nu mă ascultați, ci ascultați cele ce vă scriu. Vă scriu fiind viu și dorind să mor. Dorința mea a fost răstignită și nu este în mine foc care să iubească materia, ci apă vie, care vorbește în mine și-mi spune dinăuntrul meu: „Vino la Tatăl!” Nu mă bucur de hrana cea pieritoare, nici de plăcerile vieții acesteia. Vreau pâinea lui Dumnezeu, care este trupul lui Isus Cristos, cel din sămânța lui David, iar băutură vreau sângele lui, care este iubire nepieritoare.
Nu vreau să mai trăiesc după oameni. ªi va fi aceasta, dacă voi o voiți. Vă rog să o voiți, ca și voi să aflați bunăvoința lui Dumnezeu. Vă cer aceasta în puține cuvinte. Credeți-mă! Isus Cristos vă va arăta că spun adevărul. El este gura nemincinoasă prin care Tatăl a vorbit cu adevărat. Rugați-vă pentru mine, ca să câștig. Nu v-am scris după trup, ci după gândul lui Dumnezeu. Dacă voi pătimi, mi-ați arătat bunăvoință; dacă voi fi respins, m-ați urât.
Amintiți în rugăciunile voastre Biserica din Siria, care îl are păstor pe Dumnezeu în locul meu. Numai Isus Cristos îi va fi episcop și iubirea voastră. Eu mă rușinez să spun că sunt dintre ei, căci nici nu sunt vrednic, fiind cel din urmă dintre ei și născut înainte de vreme. Totuși, am dobândit prin milostivire să fiu cineva, dacă îl dobândesc pe Dumnezeu. Vă îmbrățișează duhul meu și iubirea Bisericilor care m-au primit în numele lui Isus Cristos, nu ca pe un călător. Căci Bisericile, care nu se aflau în calea mea cea după trup, mergeau înaintea mea din cetate în cetate.

Lasati un raspuns