Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Cucerirea Ierihonului

Din Omilii asupra cărții lui Iosue, de Origene, preot

(Omil. 6, 4: PG 12, 855-856)

Ierihonul este înconjurat, este necesar să fie cucerit. Cum are loc, așadar, cucerirea Ierihonului? Împotriva lui nu se folosește spada, nu este străpuns cu berbecul, nu sunt aruncate săgeți, ci se folosesc numai trâmbițele preoțești, și acestea fac să cadă zidurile Ierihonului.
În Sfânta Scriptură, întâlnim deseori Ierihonul ca figură a lumii. De exemplu, când în Evanghelie se spune că un om, coborând de la Ierusalim la Ierihon, a căzut în mâinile tâlharilor, fără îndoială, acest om era figura acelui Adam care a fost alungat din paradis și exilat în această lume. Dar și orbii din Ierihon, de care s-a apropiat Isus pentru a le da vederea, erau figura oamenilor acestei lumi, care erau loviți de orbirea ignoranței și pentru care a venit Fiul lui Dumnezeu. De aceea, acest Ierihon, adică lumea aceasta, urmează să se prăbușească. De fapt, sfârșitul lumii a fost deja revelat de mult în cărțile sfinte.
Cum se va sfârși lumea? Cu ce instrumente? Cu glasuri de trâmbițe, spune Scriptura. Care trâmbițe? Paul îți dezvăluie secretul acestui mister. Ascultă ce spune: Va suna trâmbița, exclamă el, și cei care au murit în Cristos vor învia neputreziți. Însuși Domnul, la porunca divină, la strigătul arhanghelului și în sunetul trâmbiței lui Dumnezeu, va coborî din cer (cf. 1Cor 15,52; 1Tes 4,16). Atunci, așadar, Isus, Domnul nostru, va învinge Ierihonul cu sunetul trâmbițelor și îl va culca la pământ, încât nu va scăpa din el decât femeia păcătoasă și toată familia ei. Va veni, spune el, Domnul nostru Isus, și va veni la sunetul trâmbiței.
O va salva numai pe aceea care i-a primit pe exploratorii săi, pe cea care i-a primit pe apostoli cu credință și supunere și i-a așezat în locurile de sus ale casei ei, și o va uni pe această femeie păcătoasă cu casa lui Israel. Dar să nu ne mai amintim și să n-o mai acuzăm de păcatul ei din vechime. Odinioară a fost păcătoasă, acum însă, ca o fecioară curată, a fost unită cu un singur bărbat curat, Cristos. Ascultă ce spune Apostolul despre ea: V-am logodit ca pe o fecioară neprihănită cu un singur mire, Cristos (cf. 2Cor 11,1). Din neamul ei venea și cel care spunea: Și noi eram odinioară niște nechibzuiți, neascultători, rătăciți, subjugați de pofte și plăceri de multe feluri (Tit 3,3).
Vrei să înveți mai pe larg cum de păcătoasa nu mai este păcătoasă? Atunci, ascultă-l pe Paul care spune: Așa erați unii dintre voi, dar ați fost spălați, ați fost sfințiți în numele Domnului nostru Isus Cristos și în Duhul Dumnezeului nostru (cf. 1Cor 6,11). Pentru a se putea salva și pentru a nu pieri împreună cu Ierihonul, ea a primit de la exploratori un semn eficace de mântuire: o sfoară de culoare roșie. Prin sângele lui Cristos, este mântuită întreaga Biserică, în același Isus Cristos, Domnul nostru, căruia îi aparțin mărirea și puterea în toți vecii vecilor. Amin.

Lasati un raspuns