Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Patriarhul României la Mănăstirea Bârsana

Patriarhul României, în cadrul vizitei canonice pe care o face în Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, în perioada 29 iunie – 1 iulie, a ajuns în această seară la Mănăstirea Bârsana unde a fost întâmpinat de aproximativ 2 000 de maramureşeni.

Mai multe detalii a oferit reporterul Radio TRINITAS, Aurel Moisiuc: „La Mănăstirea Bârsana s-a săvârşit o slujbă de Polihroniu, la sosirea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, ca mulţumire pentru că vizitează încă o dată Ţara Maramureşului.  La sfârșitul acestei slujbe, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Justinian, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului a adresat un cuvântul de bun venit Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, iar Preafericirea Sa a mulţumit Înaltpreasfinţiei Sale pentru această invitaţie făcută la sfinţirea noii biserici a Mănăstirii Bârsana”.

În cuvântul său, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Justinian, Episcopul Ortodox Român al Maramureșului și Sătmarului a arătat dragostea și prețuirea pe care o poartă poporul maramureșan pentru valorile etnografice și religioase: ”Mântuitorul Iisus Hristos a spus la Cina cea de Taină: Cu dor am dorit să mănânc cu voi acest Paști. Acest cuvânt îl repet și eu. Cu dor am așteptat Preafericite Părinte Patriarh sosirea Preafericirii Voastre în mijlocul nostru. De 18 ani am așteptat clipa aceasta. Pentru noi și pentru toți maramureșenii, ziua de astăzi este Ziua Domnului, Ziua cea Mare. De 18 ani maicile de aici au trudit și au sacrificat pentru ca să facă acest miracol. Aici era un loc pustiu care a fost părăsit, iar reședința episcopală de aici a rămas pustie și pe urmă a fost mutată în altă parte. Însă, din darul lui Dumnezeu, după ce au fost redate libertățile în țara noastră, a dat poruncă Dumnezeu să fie reînviată această vatră episcopală a Maramureșului. Să ne rugăm din toată inima pentru liniștea și pacea acestui popor oropsit care a suferit foarte mult. Țara e bogată Preafericirea Voastră, însă suntem săraci noi oamenii. Ca să rodească țarinile nu este de ajuns să încălzească soarele și să cadă ploaia, căci pământul nu rodește până nu-l stropește poporul cu sudoarea lui de pe frunte”.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a vorbit în cuvântul Său despre bucuria comuniunii apostolilor care se revarsă peste toți cei care au păstrat, mărturisit și transmis credința apostolică: ”În seara aceasta binecuvântată de Dumnezeu, în amurg, când soarele este mai lin, noi dăm slavă lui Dumnezeu, că între două sărbători, am ajuns aici la o mănăstire înviată din morți. Aceste clădiri care însoțesc biserica sunt ca niște lumânări de Înviere în toamnă și în vară. Am vazut odată mănăstirea în toamnă, iar acum o vedem în vară. Este pentru noi o bucurie și o binecuvântare să vedem pe Dumnezeu care face minuni. Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Justinian a spus că aici era doar iarbă și iată cum, în 18 ani, s-au construit aceste minunate clădiri în frunte cu biserica, pe care, cu ajutorul lui Dumnezeu, o vom sfinți mâine. Astăzi, am serbat pomenirea Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Din seara aceasta am intrat în sărbătoarea Soborului Apostolilor celor 12, adică toți apostolii împreună. Această bucurie a comuniunii apostolilor între ei care se află în ceruri se revarsă acum peste toți cei care au păstrat, mărturisit și transmis credința apostolică. Noi am primit credința apostolică de la Sfântul Apostol Andrei, dar apostolii au în comun trei lucruri deosebite, trei mari virtuți. Toți au mărturisit dumnezeirea lui Hristos, că Iisus Hristos nu este fiul unui tâmplar din Nazaret, ci Fiul lui Dumnezeu cel Veșnic Viu care din iubire față de oameni și pentru mântuirea oamenilor S-a făcut Om. Deci, toți apostolii au mărturisit că Iisus Hristos este Fiul cel Veșnic al lui Dumnezeu. Toți apostolii au avut în comun și o dragoste nețărmurită pentru Hristos. Sfântul Apostol Pavel spune: Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos ? Nici înălțimea, nici adâncimea, nici viața, nici moartea, căci deși murim în fiecare zi, fiind persecutați, suntem mai mult decât biruitori prin Hristos Care ne-a iubit pe noi. Sfinții Apostoli Petru și Pavel și toți ceilalți apostoli au avut însă și o mare și nețărmurită dragoste pentru Biserica lui Hristos. Sfântul Apostol Pavel a înțeles că Biserica nu este o simplă instituție în lumea aceasta, ci este Trupul Tainic al lui Hristos. De unde a învățat el aceasta, căci în toate scrierile Noului Testament numai el dezvoltă această învățătură sfântă ? A învățat acest adevăr, că Biserica este Trupul lui Hristos, suferind. El a fost prigonitor al Bisericii. Lovea în creștinii care trebuiau să fie legați în lanțuri și puși apoi în închisoare.”.

În continuare, Patriarhul României a exprimat însemnătatea deosebită pe care o are construirea unei biserici: ”Vă felicităm că ați păstorit cu dragostea lui Hristos un popor credincios și jertfelnic. A construi o biserică este o jertfă mare. De aceea, la sfințirea bisericii, în piciorul Sfintei Mese la Sfântul Altar nu se pun moaștele altor sfinți decât cele ale mucenicilor sau martirilor. Ei sunt cei mai aproape de Crucea lui Hristos de pe Sfântul Altar, pentru că în ei s-a arătat în lume aceeași iubire jertfelnică, sfântă ca iubirea lui Hristos. Ctitorii, cei care zidesc biserici, sunt pomeniți ca fiind fericiții și pururea pomeniții ctitori. Este o mare binecuvântare să fii chemat, să devii mâinile lui Hristos, pentru că slujba de sfințire de mâine, după cum veți vedea, spune că această Casă, această biserică, Tatăl a zidit-o, Fiul a întărit-o, Duhul Sfânt a înnoit-o, a luminat-o, a sfințit-o și a sfințit sufletele noastre. Atunci cine a făcut biserica, Sfânta Treime sau noi oamenii ? Sfânta Treime prin mâinile oamenilor care au în ei iubirea lui Hristos. Aceasta iarăși confirmă că noi prin Trupul lui Hristos, plini de iubirea lui Hristos săvârșim lucrarea lui Hristos spre lauda și spre slava Preasfintei Treimi. Deci, aici, maicile sunt mâinile iubirii lui Hristos, mâinile jertfelnice împreună cu toți cei care au contribuit”.

La final, Preafericirea Sa a mulțumit pentru primirea călduroasă și frumoasă în Maramureș: ”Doresc în încheiere să mulțumesc în mod deosebit tuturor celor care ne-au primit cu multă bucurie, respect și dragoste fiiască și frățească, începând de la aeroport, ierarhii care au fost prezenți acolo în frunte cu Înaltpreasfințitul Mitropolit Andrei, Preasfințitul Iustin Sigheteanul și Preasfințitul Petroniu al Sălajului, și apoi la Poarta Maramureșului Voievodal ne-au întâmpinat copiii, corul de la Mara, autoritățile, dar și cei care cântă cu trâmbița, precum și călăreții foarte frumos împodobiți. Peste tot am simțit această primire călduroasă și frumoasă cu multă bucurie. Pe Valea Izei toată lumea era la poartă, de aceea trebuie să spunem că din punct de vedere al evlaviei și al tradițiilor creștinești și românești frumoase, Maramureșul este printre cele mai frumoase zone ale țării și printre cele mai luptătoare în a păstra credința apostolică”.

Vizita Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române se va încheia luni.

<B>FOTO: <I>ZIARUL LUMINA</I></B>
FOTO: ZIARUL LUMINA
<B>FOTO: <I>ZIARUL LUMINA</I></B>
FOTO: ZIARUL LUMINA

Lasati un raspuns