Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Demnitatea se câștigă prin hărnicie și dărnicie

Cuvântul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu prilejul sfinţirii noii catedrale ortodoxe, cu hramul Duminica Tuturor Sfinţilor din Negreşti Oaş, duminică, 1 iulie 2012:

Trăim astăzi bucuria întâlnirii şi a comuniunii cu toţi clericii şi credincioşii ortodocşi români, mai ales oşeni şi maramureşeni, care ne-au întâmpinat aici, în Ţara Oaşului, la Catedrala Ortodoxă Duminica Tuturor Sfinţilor din Negreşti Oaş, cu ocazia sfinţirii bisericii.

Piatra de temelie a Catedralei Ortodoxe din Negreşti Oaş a fost sfinţită în Duminica Tuturor Sfinţilor, prima duminică după sărbătoarea Pogorârii Sfântului Duh, în anul 1990, de către vrednicul de pomenire Preasfinţitul Părinte Ioan Mihălţan, Episcopul de atunci al Oradiei, trecut la cele veşnice în anul 2008. Hramul acestei biserici Duminica Tuturor Sfinţilor ne arată în acelaşi timp rodul lucrării Duhului Sfânt în lume şi comuniunea veşnică a Sfinților din Împărăţia lui Dumnezeu.

Ca spaţiu sacru de rugăciune, biserica sfințită este în același timp darul oamenilor adus lui Dumnezeu şi darul lui Dumnezeu pentru oameni, deoarece aceasta a devenit Casa Preasfintei Treimi care adună pe oamenii credincioși în iubirea milostivă a Preasfintei Treimi.

Prin urmare, o biserică în care se săvârșesc Sfintele Taine ale iubirii eterne a lui Dumnezeu pentru oameni este un semn de binecuvântare asupra comunităţii credincioşilor şi asupra oraşului în care a fost sfințită această biserică.

Biserica nouă pe care credincioșii o oferă Mântuitorului Iisus Hristos ca dar sau ca ofrandă a credinţei, a hărniciei, a înţelepciunii, a priceperii şi a dărniciei lor devine, prin sfințire, “Poartă a cerului și Casă a lui Dumnezeu” (Facere 28, 17), aşa cum auzim în rugăciunile de sfinţire a noii bisericii.

Prin această “poartă a cerului” intră Hristos – Împăratul Slavei, Care, după Învierea Sa din morți, S-a înălţat întru slavă de la cer şi a aşezat umanitatea Sa pe tronul slavei Preasfintei Treimi. Prin sfințirea bisericii noi, Hristos intră în mod tainic în această biserică și rămâne mereu prezent în ea prin Sfintele Taine săvârşite aici, dăruind celor ce se roagă darurile Sale cereşti: iertarea păcatelor și arvuna vieții veșnice din Împărăția lui Dumnezeu. Astfel, biserica nou sfinţită devine casa lui Dumnezeu sau casa Preasfintei Treimi.

Dumnezeu este pretutindeni prezent, dar în modul cel mai direct și receptiv este prezent în biserică, în Casa Lui, în care vede, ascultă și binecuvintează pe cei care Îl cheamă în rugăciune şi împlinesc voia Lui în viața lor. Biserica este „templul lui Dumnezeu, locaşul sfânt, casă a rugăciunii (…) cerul pe pământ, în care locuieşte Dumnezeul Cel ceresc”, cum spunea Patriarhul Gherman al Constantinopolului (PG 98, 384; citat de P. Stăniloae, în Spiritualitate şi comuniune în Liturghia ortodoxă, ed. IBMBOR, 2004, p. 56). Noi cinstim biserica locaș de cult şi ne închinăm în faţa Sfântului Altar pentru că în biserică este prezent şi lucrător prin harul Său Însuşi Hristos Domnul, Care sfinţeşte obștea credincioșilor „ca s-o înfăţişeze Sieşi, Biserică slăvită, neavând pată sau zbârcitură, ori altceva de acest fel, ci ca să fie sfântă şi fără de prihană” (cf. Efeseni 5, 23).

Prin intrarea în biserica sfințită, prin închinarea la sfintele icoane, prin participarea la sfintele slujbe, cu multă credință și evlavie, credinciosul se sfinţeşte şi se luminează, pentru a sfinții apoi locul în care trăiește și muncește. De aceea, se spune că „omul sfințește locul” dacă se sfințește mai întâi pe sine în biserica lui Dumnezeu prin rugăciune și împărtășire cu Hristos Cel Unul Sfânt.

După cuvintele Sfântului Irineu de Lyon, Biserica a fost „sădită în lume ca un paradis” fiind centrul liturgic al creaţiei, deoarece creaţia întreagă, universul sau cosmosul, se sfinţeşte prin Biserică. Duhul Sfânt – Sfinţitorul, este Cel ce transformă creaţia în Biserică, întregul univers participând, prin Biserică, la pelerinajul sau trecerea umanităţii „de la moarte la viaţă şi de pe pământ la cer” (Canonul Învierii). Biserica integrează deci întreaga diversitate a frumuseţii lumii create în vocaţia de sfințire și de îndumnezeire a omului prin harul Preasfintei Treimi.

Astfel, ca „poartă a cerului” biserica în sensul de locaş de închinare exprimă vocația lumii, de a participa la slava cerească și bucuria eternă a Preasfintei Treimi. Iar Sfintele Taine săvârșite în biserica sfințită sunt arvună a vieții și bucuriei veșnice din Împărăția lui Dumnezeu.

Această bogăţie de sensuri spirituale a sfinţirii unei biserici ortodoxe ne invită la un pelerinaj duhovnicesc către Împărăţia cerurilor simbolizată de Sfântul Altar cu porţile lui împărăteşti şi catapeteasma lui simbol al venirii în slavă a lui Hristos la sfârşitul veacurilor, înconjurat de Sfinţii Apostoli şi Sfinţii Îngeri (Cf. Matei 25, 31). Sfinţirea bisericii ne invită, de asemenea, la sfințirea vieții noastre, ca înnoire a omului după chipul lui Hristos sau ca sălășluire a vieţii lui Hristos în viaţa noastră (Cf. Galateni, 2, 20). Din acest motiv, după sfinţirea noii bisericii, toţi credincioşii ortodocşi prezenţi la acest eveniment primesc binecuvântarea să intre în Sfântul Altar pentru a săruta Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce şi Sfânta Masă din Altar rugându-se lui Dumnezeu să sfințească viața lor așa cum a fost sfințită biserica aceasta.

Într-o lume din ce în ce mai secularizată, semnificaţiile teologice şi duhovniceşti ale sfinţirii bisericii, precum şi întreaga bogăţie a spiritualităţii creştine ne cheamă azi să redescoperim adevărul că omul este chemat la sfinţire în relaţie cu Dumnezeu Cel Sfânt, deoarece omul nu este făcut să sfârșească în mormânt, ci să trăiască veșnic în iubirea cerească a lui Dumnezeu.

Multe probleme grave de astăzi precum înstrăinarea, omului de Dumnezeu, individualismul, consumul de droguri, violența, instabilitatea familiei, criza economică şi financiară sunt în mare măsură semnele unei profunde crize spirituale, o slăbire a comuniunii în iubire a oamenilor faţă de Dumnezeu-Creatorul și faţă de semeni. Însă dacă raţiunea umană lucrează împreună cu Raţiunea divină prin harul Duhului Sfânt, toate valorile materiale pot deveni mijloc de comuniune în iubire sfântă. Iar dacă raţiunea este robită de patimile egoiste ale mândriei și lăcomiei materiale, viaţa umană se desfigurează sau se degradează până la ură şi violenţă. Din acest motiv Sfântul Grigore Sinaitul afirmă: “Cu adevărat – dintre oameni – raţionali s-au dovedit a fi numai sfinţii”. De ce? Pentru că ei şi-au cultivat şi sfinţit raţiunea prin rugăciune și fapte bune, prin iubire faţă de Dumnezeu şi de semeni. Toţi oamenii sunt chemaţi să devină sfinţi, dar devin sfinţi numai cei care cultivă comuniunea lor de iubire cu Dumnezeu, Cel Unul Sfânt, prin rugăciune, cu semenii lor prin fapte bune de ajutorare a acestora.

În acest sens, viața spirituală sau religioasă este o necesitate permanentă pentru lume. Întrucât omenirea are mereu nevoie de iubire sau comuniune, nici ştiinţa şi nici tehnica nu pot să înlocuiască viaţa spirituală sau duhovnicească, ca izvor de iubire curată și sfântă, smerită și milostivă, dezinteresată, ca bunătate arătată către ceilalţi oameni, în familie şi în societate.

Cu ocazia sfințirii acestei biserici, felicităm pe Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Justinian şi pe Preasfinţitul Părinte Arhiereu Vicar Iustin Sigheteanul, ierarhi întelepți și harnici.

Totodată felicităm pe părintele paroh Mihai Feher dimpreună cu toţi credincioşii acestei parohii, darnici şi dinamici, luminaţi de evlavie creştină şi simţire românească. Felicităm pe toţi ctitorii, ajutătorii și binefăcătorii acestui sfânt locaş, precum şi pe toţi ierarhii, clericii şi credincioşii prezenţi la acest eveniment sfânt şi solemn de spiritualitate creștin-ortodoxă şi demnitate românească.

Ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos, Cel minunat întru sfinţii Săi, să ocrotească această biserică şi pe toţi închinătorii şi binefăcătorii ei, dăruindu-le pace şi bucurie, sănătate şi mântuire.

Cu multă preţuire şi părintească binecuvântare,

† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Lasati un raspuns