Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Omul are o valoare infinită în faţa lui Dumnezeu

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în cuvântul de învăţătură rostit pe 8 iulie 2012 la paraclisul de vară al Reşedinţei Patriarhale, a explicat semnificaţiile pericopei evanghelice a Duminicii a V-a după Rusalii, de la Sfântul Evanghelist Matei, capitolul al VIII-lea, versetele de la 28 la 34 şi capitolul al IX-lea, versetul 1, care face referire la Vindecarea celor doi demonizaţi din ţinutul Gadarei.

Îndepărtarea de Dumnezeu dezumanizează firea omului asemenea celor doi demonizaţi din ţinutul Gadarenilor, a arătat Preafericirea Sa, după cum ne informează Radio TRINITAS.

„Demonii, când pun stăpânire pe om, îi folosesc facultăţile mintale şi simţirile, voinţa şi toată forţa fizică în aşa mod încât oamenii demonizaţi nu mai sunt ei înşişi, ci sunt înstrăinaţi, sunt folosiţi de demoni. Iar Mântuitorul Iisus Hristos vrea prin prezenţa Sa vindecătoare, milostivă, să readucă omul la starea lui de fiinţă liberă care îşi foloseşte propriile facultăţi mintale şi simţiri şi propria voinţă spre a realiza comuniunea cu Dumnezeu şi cu semenii. Această iubire milostivă şi smerită a lui Hristos chinuieşte într-un fel răutatea, violenţa şi mândria demonilor, pentru că în general demonii sunt răi şi mândri”, a mai arătat Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române.

Patriarhul României a mai subliniat că omul are o valoare infinită în faţa lui Dumnezeu.

„De ce le-a permis Iisus acestor demoni să se mute din cei doi oameni chinuiţi în turma de porci? În primul rând pentru a arăta că fiinţa umană este mai de preţ decât toate bogăţiile animale, vegetale şi minerale ale lumii acesteia, că un om are o valoare infinită în faţa lui Dumnezeu şi paguba cea mai mare nu este pierderea unei turme de porci, ci pierderea unui suflet de om pentru că sufletul omului este făcut sau creat după chipul lui Dumnezeu cel veşnic Viu. Vedem că în raport cu turma mare de porci, Sfântul Marcu ne spune ca la două mii de porci, cei doi oameni valorează mult mai mult şi anume, ei au un preţ pe care nimeni nu-l poate preţui sau echivala. Paguba materială prin înecarea a două mii de porci este una infinit mai mică decât paguba suferinţei acestor doi oameni chinuiţi de demoni în ţinutul Gadarei. În al doilea rând, vedem însă că Mântuitorul Iisus Hristos vrea să arate că puterea aceasta răutăcioasă, violentă a demonilor totuşi are limite şi anume, ea nu poate să facă orice dacă nu i se îngăduie de Dumnezeu şi însuşi faptul că aceşti demoni cer de la Iisus permisiunea să intre în turma de porci ne arată că ei Îl recunosc în Iisus Hristos pe Stăpânul Universului, pe Dumnezeu Creatorul, izvorul vieţii şi pe Cel Care este Judecătorul lumii”.

Prin minunea săvârşită de Mântuitorul Iisus Hristos se văd deja semnele venirii în lume a Împărăţiei lui Dumnezeu, a mai precizat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

„Evanghelia scoate în evidenţă grija Mântuitorului Iisus Hristos faţă de oameni şi anume, El cunoaşte suferinţa fiecărui om. Ştie care este limita răbdării, ştie care este puterea demonilor şi vrea să arate că niciodată demonii nu au putere mai mare decât Dumnezeu şi că ei vor fi judecaţi şi pedepsiţi pentru toată răutatea pe care o săvârşesc chinuind pe oameni, învrăjbind pe oameni. Deci, Evanghelia este deodată o Evanghelie a milostivirii lui Dumnezeu faţă de oameni, dar şi o Evanghelie a judecăţii demonilor rău-făcători, o judecată înainte de Judecata de Apoi. Prin minunea săvârşită de Mântuitorul Iisus Hristos de vindecare a demonizaţilor din ţinutul Gadarei se văd deja semnele venirii în lume a Împărăţiei lui Dumnezeu, ca semne de vindecare de boli şi de eliberare a oamenilor de sub stăpânirea diavolului. Această lucrare a Mântuitorului de propovăduire a Evangheliei iubirii Sale veşnice pentru oameni este nu doar o predică, ci şi o lucrare cu fapta care ne îndeamnă să unim la cuvântul nostru bun şi fapta noastră cea bună. Să unim la cuvântul nostru duhovnicesc şi fapta milosteniei, fapta ajutorării oamenilor chinuiţi, suferinzi, însinguraţi, rătăciţi, dezumanizaţi”.

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a mai arătat că în viaţa noastră ceea ce contează cel mai mult este legătura noastră cu Dumnezeu.

„Sfinţii Părinţi recomandă ca să avem pururi în minte numele lui Iisus, să ne rugăm neîncetat şi, aşa cum spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, să nu ne temem de demoni dacă ne unim permanent prin rugăciune, prin fapte bune, prin împărtăşirea cu Sfintele Taine cu Hristos, Judecătorul viilor şi al morţilor, Biruitorul iadului şi Biruitorul tuturor duhurilor celor rele. Oamenii din ţinutul Gadarei au ajuns în starea aceasta de a fi demonizaţi pentru că viaţa duhovnicească din cetate a scăzut foarte mult. Oamenii au devenit cu totul trupeşti, materiali, obsedaţi de câştigul material şi lipsa vieţii lor spirituale, răcirea lor spirituală a îngăduit ca unii dintre ei să fie stăpâniţi de demoni. Vedem cum în viaţa noastră ceea ce contează în modul cel mai urgent şi mai important este legătura noastră cu Dumnezeu. Dacă omul este unit cu Dumnezeu prin Duhul Sfânt el devine biruitor asupra duhurilor rele. Duhurile rele nu se tem de cuvinte frumoase, ci numai de prezenţa Duhului Sfânt în viaţa omului. De aceea, fiecare rugăciune, fiecare slujbă a noastră începe cu rugăciunea Împărate Ceresc Mângâietorule, Duhul Adevărului Care pretutindenea eşti şi pe toate le împlineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte Bunule sufletele noastre. Sălăşluirea Duhului Sfânt care ne curăţeşte de toată întinăciunea şi ne aduce bunătatea lui Dumnezeu în suflet este esenţială pentru viaţa creştină”.

Lasati un raspuns