Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Să răbdăm toate pentru Dumnezeu, ca şi el să ne rabde pe noi

Începutul Scrisorii către Policarp a sfântului Ignaţiu de Antiohia, episcop martir

(Salutul; nr. 1, 1 – 4, 3: Funk 1, 247-249)

Ignaţiu, numit şi Teoforul, lui Policarp, episcopul Bisericii smirnenilor, dar, mai bine spus, celui care îl are ca episcop pe Dumnezeu Tatăl şi pe Domnul Isus Cristos, multă bucurie.

Lăudând gândul tău cel în Dumnezeu, întemeiat ca pe o piatră neclintită, îl preamăresc pe Dumnezeu că am fost învrednicit de chipul tău cel neprihănit, de care mă bucur în Dumnezeu. Te rog, în numele harului cu care eşti investit, să-ţi urmezi calea şi să-i îndemni pe toţi să se mântuiască. Apără-ţi locul pe care-l ocupi, cu toată grija trupească şi duhovnicească. Ai grijă de unire, decât care nimic nu-i mai bun. Poartă-i pe toţi, precum şi Domnul te poartă pe tine. Rabdă-i pe toţi în iubire, aşa cum şi faci. Îndeletniceşte-te cu rugăciuni neîncetate. Cere pricepere mai multă decât ai. Priveghează, având duh neadormit. Vorbeşte cu fiecare după asemănarea lui Dumnezeu. Poartă bolile tuturor ca un atlet desăvârşit. Unde-i mai mare osteneala, acolo-i mai mult câştig.

Dacă-i iubeşti numai pe ucenicii cei buni, n-ai nici un merit; mai mult, supune-ţi-i cu blândeţe pe cei mai molipsiţi. Nu orice rană se vindecă cu acelaşi plasture. Potoleşte neînţelegerile cu scandal. Fii înţelept în toate ca şarpele şi simplu ca porumbelul (cf. Mt 10,16). De aceea, eşti şi trupesc, şi duhovnicesc, ca să mângâi pe cei ce se arată în faţa ta; cât priveşte pe cele nevăzute, cere să-ţi fie descoperite, ca să nu-ţi lipsească nimic şi să ai cu prisosinţă orice carismă. Timpul îţi cere să dobândeşti pe Dumnezeu, după cum căpitanii corăbiilor cer vânturi bune, iar naufragiaţii cer porturi. Fii treaz, ca un atlet al lui Dumnezeu. Premiul? Nestricăciune şi viaţă veşnică, de care şi tu eşti convins. Pentru toate sufletul meu ţi-l dau şi lanţurile mele, pe care le-ai iubit.

Să nu te sperie cei care par vrednici de credinţă, dar învaţă învăţături străine. Stai tare ca o nicovală în care se loveşte. Acela-i mare atlet, care învinge, deşi-i lovit. Trebuie, mai cu seamă, noi să răbdăm toate pentru Dumnezeu, ca şi el să ne rabde pe noi. Fii mai zelos decât eşti! Citeşte vremurile! Aşteaptă-l pe cel mai presus de timp, pe cel fără de ani, pe cel nevăzut, pentru noi însă văzut, pe cel nepipăit, pe cel nepătimitor, pentru noi însă pătimitor, pe cel care pentru noi a răbdat în tot chipul.

Să nu fie neglijate văduvele! După Domnul, fii tu îngrijitorul lor! Nimic să nu facă fără aprobarea ta şi nici tu fără Dumnezeu să nu faci ceva. Aşa ceva să nu faci! Fii hotărât! Adunările să fie cât mai dese. Cheamă-i pe toţi după nume. Nu-i dispreţui pe sclavi şi pe sclave, dar nici ei să nu se mândrească, ci să slujească mai mult spre slava lui Dumnezeu, ca să dobândească de la Dumnezeu o mai bună libertate. Să nu dorească să fie eliberaţi cu cheltuielile comunităţii credincioşilor, ca să nu fie găsiţi sclavi ai poftei.

Lasati un raspuns