Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Toate să se facă spre cinstea lui Dumnezeu

Din Scrisoarea către Policarp a sfântului Ignaţiu de Antiohia, episcop martir
(Nr. 5, 1 – 8, 1.3: Funk 1, 249-253)

Fugi de meseriile rele; dar, mai bine spus, vorbeşte despre ele în faţa poporului. Spune-le surorilor mele să-l iubească pe Domnul şi să se mulţumească, trupeşte şi sufleteşte, cu soţii lor. La fel, şi fraţilor mei porunceşte-le, în numele lui Isus Cristos, să-şi iubească soţiile aşa cum Domnul îşi iubeşte Biserica. Dacă cineva poate să rămână în curăţie, în cinstea trupului Domnului, să rămână fără a se lăuda. Dacă se va lăuda, s-a pierdut; iar dacă ştie cineva aceasta în afară de episcop, s-a stricat. Trebuie ca cei care se însoară şi cele care se mărită să facă unirea lor cu aprobarea episcopului, ca să fie căsătoria lor după Domnul, şi nu după poftă. Toate să se facă spre cinstea lui Dumnezeu.

Ascultaţi pe episcop, ca şi Dumnezeu să vă asculte pe voi. Sunt pregătit să-mi pun sufletul pentru cei care se supun episcopului, preoţilor, diaconilor. Şi facă Dumnezeu ca, împreună cu ei, să am şi eu parte de Dumnezeu. Colaboraţi unii cu alţii, luptaţi împreună, alergaţi împreună, suferiţi împreună, dormiţi împreună, treziţi-vă împreună, ca economi, ca stăpâni şi slujitori ai lui Dumnezeu. Căutaţi să plăceţi celui în a cărui armată sunteţi, de la care primiţi şi plata. Să nu fie găsit cineva dezertor. Botezul vostru să vă rămână armă, credinţa coif, iubirea suliţă, iar răbdarea armură; faptele bune să fie depozitele voastre, ca să vă primiţi, după vrednicie, plata voastră. Fiţi îndelung răbdători, cu bunătate unii cu alţii, precum este şi Dumnezeu cu voi. Facă Dumnezeu să mă bucur pururea de voi.

Pentru că, după cum mi s-a vestit, Biserica din Antiohia Siriei a dobândit pace prin rugăciunile voastre, de aceea, şi eu am ajuns mai vesel, pentru că Dumnezeu mi-a luat de pe suflet grija, mai ales dacă prin suferinţele mele îl voi dobândi pe Dumnezeu spre a fi găsit, la înviere, ucenic al vostru. Se cuvine ca tu, cel fericit de Dumnezeu, Policarp, să ţii o adunare vrednică de Dumnezeu şi să alegi pe cineva, pe care-l aveţi foarte drag şi harnic, care va putea să fie numit curier al lui Dumnezeu; acesta să fie învrednicit să se ducă în Siria ca să preamărească, spre slava lui Dumnezeu, iubirea voastră cea neobosită.

Creştinul nu are stăpânire asupra lui însuşi, dar are timp liber pentru Dumnezeu. Aceasta este o lucrare a lui Dumnezeu şi a voastră, când o împliniţi. Cred în harul lui Dumnezeu, că voi sunteţi gata spre o facere de bine plăcută lui Dumnezeu. Ştiindu-vă tăria voastră pentru adevăr, v-am sfătuit în puţine cuvinte.

Pentru că n-am putut să scriu tuturor Bisericilor, trebuind să plec pe neaşteptate cu corabia de la Troas la Neapole, precum porunceşte voinţa lui Dumnezeu, vei scrie tu Bisericilor, care sunt mai înainte, ca unul ce ştii gândul lui Dumnezeu, ca şi ele să facă acelaşi lucru: cele care pot, să trimită delegaţi pe jos, iar altele, epistole prin cei trimişi de tine, ca să fiţi slăviţi printr-o faptă veşnică, precum şi eşti vrednic.

Vă doresc sănătate de-a pururi în Dumnezeul nostru Isus Cristos, în care facă Dumnezeu să rămâneţi în unirea şi purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Fiţi sănătoşi în Domnul.

Lasati un raspuns