Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Legea cea nouă a Domnului nostru

Din Scrisoarea numită a lui Barnaba
(Cap. 2, 6-10; 3, 1.3; 4, 10-14: Funk 1, 7-9.13)

Dumnezeu a abrogat jertfele vechi pentru ca legea cea nouă a Domnului nostru Isus Cristos, eliberată de jugul constrângerii, să aibă o ofrandă care nu este lucrare a oamenilor. El spune: Atunci când părinţii voştri au ieşit din Egipt, oare le-am prescris să-mi ofere arderi de tot şi jertfe? Le-am dat în schimb această poruncă: Nimeni dintre voi să nu ţină ură în inima sa împotriva aproapelui şi să nu iubiţi jurământul fals (cf. Ier 7,22-23).

Aşadar, dacă nu suntem insensibili, trebuie să înţelegem sentimentul de bunătate al Tatălui nostru; el ne vorbeşte pentru că vrea ca noi, căutând să ne apropiem de el, să nu greşim asemenea vechilor evrei. Pentru aceasta, el ne spune astfel: Jertfa pentru Domnul este o inimă căită; mireasmă plăcută pentru Domnul este inima care îl preamăreşte pe cel care l-a creat (cf. Ps 50[51],19). De aceea, fraţilor, trebuie să ne îngrijim cu mare atenţie de mântuirea noastră, pentru ca Cel Rău să nu intre în noi pentru a ne seduce şi a ne face să pierdem binele vieţii.

Domnul a mai spus şi aceste cuvinte: Nu mai postiţi cum faceţi astăzi, încât să se audă glasul vostru cu putere. Oare acesta este postul care-mi place, ziua în care omul se mortifică? Dumnezeu arată clar care este voinţa sa, spunând: Iată postul care-mi place: Dezleagă toate lanţurile nedreptăţii, sfărâmă legăturile contractelor obţinute cu violenţă, eliberează-i pe cei asupriţi şi iartă-le toate datoriile, anulează orice obligaţie nedreaptă. Împarte pâinea ta cu cei înfometaţi şi, când vezi că cineva este gol, îmbracă-l şi primeşte-i în casa ta pe cei care sunt fără adăpost (cf. Is 58,6-10).

Aşadar, să fugim de vanitate şi să detestăm total orice rău şi orice conduită rea. Nu vă izolaţi închizându-vă în voi înşivă, ca şi cum aţi fost deja îndreptăţiţi, ci reuniţi-vă împreună şi căutaţi ceea ce este spre folosul tuturor. Căci Scriptura spune: Vai de cei care se cred înţelepţi şi se consideră inteligenţi (Is 5,21). Să devenim spirituali, să devenim templu consacrat lui Dumnezeu. Cât ne stă în putinţă să medităm la frica de Dumnezeu şi să ne străduim să respectăm poruncile sale, pentru a afla bucurie în legea sa. Domnul va judeca lumea fără părtinire (cf. 1Pt 1,17). Fiecare va primi în funcţie de ceea ce a făcut: dacă a fost bun, dreptatea sa va merge înaintea lui; dacă a fost rău, va afla înaintea sa răsplata răutăţii sale. Să nu se întâmple să rămânem inactivi atunci când suntem chemaţi şi să nu adormim în păcatele noastre, şi astfel, principele răului să capete putere asupra noastră şi să ne smulgă din împărăţia lui Dumnezeu.

Şi să mai înţelegeţi acest lucru, fraţii mei: dacă, după atâtea minuni şi fapte minunate făcute pentru Israel, ei au fost abandonaţi, să avem grijă să nu se verifice şi în cazul nostru ceea ce s-a spus: Mulţi sunt chemaţi, dar puţini aleşi (Mt 22,14).

Lasati un raspuns