Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Unde este înţeleptul

Motto: “Unde este înţeleptul? Unde este cărturarul? Unde este cercetătorul acestui veac? Căci de vreme ce întru înţelepciunea lui Dumnezeu lumea n-a cunoscut prin înţelepciune pe Dumnezeu, a binevoit Dumnezeu să mântuiască pe cei ce cred prin nebunia propovăduirii.” (Pavel, 1Corintieni 1.20-21)

Dacă ne ducem la Apocalipsa cap. 1-3, eu o interpretez ca pe o detaliere a celor şapte mari religii, în ordinea următoare: creştinism, iudaism, budism, hinduism, islamism, ortodoxism şi ştiinţa.

În plus mai sunt evidenţiate şi alte armate, cam vreo 20000 la număr, astfel încât nu prea văd unde mai poate fi considerat ateismul, mai ales că ai utilizat cei trei bănuţi pentru aţi cumpăra o inimă nouă, probabil o “inimă de om“.

“Cele patru vânturi ale cerului au sfredelit marea cea necuprinsă şi patru fiare uriaşe au ieşit din mare, una mai deosebită decât alta. Cea dintâi semăna cu un leu şi avea aripi de vultur. M-am uitat la ea până ce aripile i-au fost smulse şi a fost ridicată de pe pământ şi pusă pe picioare ca un om şi i s-a dat inimă de om.” (Daniel 7.2-4)

 

Problema e că încă nu s-a produs negocierea celor şapte candele divine (Apocalipsa, cap. 4), astfel că oamenii de ştiinţă, şi nu numai, sunt consideraţi atei, chiar dacă ei sunt “duhul adevărului, care ne vor duce la tot adevărul“.

Până când, proştilor, veţi iubi prostia? Până când, nebunilor, veţi iubi nebunia? Şi voi, neştiutorilor, până când veţi urâ ştiinţa?” (Pildele lui Solomon 1.22)

Luaţi învăţătura mea mai degrabă decât argintul şi ştiinţa mai mult decât aurul cel mai curat… eu, înţelepciunea, locuiesc împreună cu prevederea şi stăpânesc ştiinţa şi buna chibzuială.” (Pildele lui Solomon 8.10-12)

“Slava lui Dumnezeu este să ascundă lucrurile, iar mărirea regilor e să le cerceteze cu de-amănuntul.” (Pildele lui Solomon – 25.2)

Să nu vă potriviţi cu acest veac, ci să vă schimbaţi prin înnoirea minţii, ca să deosebiţi care este voia lui Dumnezeu, ce este bun şi plăcut şi desăvârşit.” (Pavel, Romani 12.2)

 

Am putea spune multe fără să terminăm;  într-un cuvânt El este toate.

(Isus Sirah – 43.31)

 

Dar atenţie!

Sunt de acord ca tu să fi ateu,

Dar un ateu ce crede-n Dumnezeu!

 

Pe toate le-a fǎcut Domnul fiecare cu ţelul sǎu, la fel şi pe nelegiuit pentru ziua nenorocirii.” – Pildele lui Solomon 16.4.

 

Alexandru Boris Cosciug

Lasati un raspuns