Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

În lanţurile iubirii

Din dialogul Despre Providenţa divină al sfintei Ecaterina din Siena, fecioară
(4, 13: ed. latina, Ingolstadii 1583, ff. 19v-20)

Domnul meu preadulce, pleacă-ţi ochiul milostivirii tale asupra poporului tău şi asupra trupului mistic al sfintei Biserici. Tu vei fi preamărit mai mult iertând şi dând multora lumina inteligenţei, decât primind cinstea unei singure creaturi mizerabile, cum sunt eu, care te-am supărat aşa de mult şi am fost cauza şi instrumentul atâtor rele. Ce mângâiere ar fi pentru mine dacă m-aş vedea vie pe mine, iar poporul tău mort? Ce ar fi dacă, din cauza păcatelor mele şi ale celorlalte creaturi, ar trebui să văd în întuneric Biserica, Mireasa ta preaiubită, care s-a născut pentru a fi lumină?

Aşadar, îţi cer milostivire pentru poporul tău, în numele dragostei necreate care te-a făcut să-l creezi pe om după chipul şi asemănarea ta. Care a fost motivul că l-ai pus pe om în atâta demnitate? Desigur, iubirea inestimabilă cu care ai privit în tine creatura ta şi te-ai îndrăgostit de ea. Dar apoi, prin păcatul comis, ea a pierdut acea demnitate la care ai înălţat-o.

Tu, mişcat de aceeaşi iubire cu care ne-ai creat, ai voit să oferi neamului omenesc mijlocul prin care să se împace cu tine. Pentru aceasta, ne-ai dat Cuvântul, pe Fiul tău unic. El a fost mijlocitor între tine şi noi. El a fost dreptatea noastră, care a pedepsit în sine şi a luat asupra sa toate nedreptăţile şi nelegiuirile noastre. A ascultat de porunca pe care tu, Părinte veşnic, i-ai dat-o când l-ai îmbrăcat cu omenitatea noastră. O, abis al dragostei! Care inimă nu se va simţi plină de emoţie la vederea unei înălţimi atât de mari coborâtă la atâta micime, adică la condiţia omenităţii noastre?

Noi suntem chipul tău, iar tu, chipul nostru, prin unirea pe care ai stabilit-o între tine şi om, învăluind veşnica dumnezeire cu norul sărac al omenităţii corupte a lui Adam. Care este motivul? Desigur, iubirea. Pentru această iubire inefabilă, te rog şi-ţi cer să ai milă de creaturile tale.

Lasati un raspuns