Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Noi am fost vindecaţi prin rănile lui

Din tratatul Despre întruparea Domnului al lui Teodoret din Cir, episcop
(Nr. 28: PG 75, 1467-1470)

Suferinţele Mântuitorului nostru sunt medicamentele noastre. Profetul a voit să ne înveţe acest lucru când a spus: El a luat asupra sa durerile noastre şi cu suferinţele noastre s-a împovărat. Şi noi îl socoteam pedepsit, bătut şi chinuit de Dumnezeu. Dar el a fost străpuns pentru păcatele noastre şi zdrobit pentru fărădelegile noastre. El a fost pedepsit pentru mântuirea noastră şi, prin rănile lui, noi toţi am fost vindecaţi. Toţi umblam rătăciţi ca nişte oi… Ca un miel spre înjunghiere a fost adus şi ca o oaie fără de glas înaintea celor ce o tund, aşa nu şi-a deschis gura (Is 53,4-7).

Păstorul care vede oile risipite ia una dintre ele în braţe, o conduce la păşune liniştită şi, prin exemplul acesteia, atrage la sine pe cele rămase. La fel, Cuvântul lui Dumnezeu, văzând descendenţa oamenilor rătăcind, a luat natura de sclav, a unit-o strâns cu sine şi, prin intermediul ei, a atras întregul neam omenesc şi i-a condus la păşunile divine pe cei flămânzi şi expuşi în faţa lupilor.

Aşadar, pentru aceasta Mântuitorul nostru a luat natura noastră, pentru aceasta Cristos Domnul a îndurat pătimirea şi a făcut-o cauză de mântuire, pentru aceasta a fost dat morţii, încredinţat mormântului, şi astfel, a distrus vechea tiranie şi a promis nestricăciunea celor care erau înlănţuiţi de stricăciune. Refăcând templul distrus şi înviind din moarte, el a arătat şi celor morţi şi celor care aşteptau învierea sa promisiunile adevărate şi neclintite.

„Cu adevărat, a spus el, natura pe care am luat-o de la voi a avut parte de înviere datorită dumnezeirii care locuia în ea şi care era unită cu ea. Datorită dumnezeirii s-a eliberat de stricăciune şi de caracterul trecător şi a dobândit nestricăciunea şi nemurirea. Tot aşa veţi fi eliberaţi şi voi de sclavia dură a morţii şi, după ce va fi eliminată stricăciunea împreună cu patimile, veţi fi îmbrăcaţi cu nemurire”.

Prin apostoli, el a dat tuturor oamenilor darul Botezului: Mergeţi, a spus, şi învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui, şi al Fiului, şi al Sfântului Duh (Mt 28,19). Botezul este o imagine şi o figură a morţii Domnului. Aşa cum spune apostolul Paul: Dacă am fost uniţi cu el într-o moarte asemănătoare cu a lui, vom fi uniţi şi cu învierea lui (Rom 6,5).

Lasati un raspuns