Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Un moment solemn şi un eveniment misionar – 500 de ani de la sfinţirea mănăstirii armene Hagigadar – (12 august 2012)

Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu prilejul aniversării a 500 de ani de la sfinţirea bisericii mănăstirii Hagigadar (12 august 2012):
Mare este bucuria unei comunităţi creştine când se sfinţeşte sau se resfinţeşte un locaş de cult al ei, construit sau restaurat, cu multă osteneală şi răbdare, ca laudă şi recunoştinţă aduse lui Dumnezeu. Cu prilejul împlinirii a 500 de ani de la sfinţirea bisericii „Adormirea Maicii Domnului” a mănăstirii Hagigadar din judeţul Suceava, comunitatea armenilor din România trăieşte o astfel de bucurie, sporită şi de participarea la eveniment a pelerinilor armeni veniţi din multe părţi ale lumii, precum şi a românilor ortodocşi din zona Bucovinei, veniţi să primească binecuvântare de la Sanctitatea Sa Karekin al II-lea, Catolicos şi Patriarh suprem al tuturor armenilor.

Evenimentul de astăzi este încă o mărturie a bunelor legături statornicite de veacuri între români şi armeni. În decursul istoriei, românii şi armenii au fost împreună părtaşi la suferinţele anilor de comunism, încredinţaţi fiind că numai adevărul lui Hristos şi viaţa trăită întru El îi va face liberi (cf. Ioan 8, 32).

Aceste legături au fost statornice după ce mulţi armeni şi-au găsit refugiul mai ales pe pământul ospitalier al Moldovei, aducând împreună cu ei zestrea spirituală a unui popor creştin, talentat şi creator de valori. În acest sens, în plan bisericesc, un exemplu grăitor a fost vrednicul de pomenire Patriarhul Catolicos Vasken I, născut la Bucureşti, care a fost conducătorul spiritual al Eparhiei Armene din România, iar apoi a urcat pe tronul patriarhal de la Etchmiadzin, ca Patriarh suprem al tuturor armenilor.

În numele Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, al clerului şi întregului popor român dreptcredincios, salutăm cu deosebită consideraţie şi sentimente de prietenie pe Sanctitatea Sa Karekin al II-lea şi întreaga Biserică Apostolică Armeană, încredinţându-i de multă preţuire.

Felicităm şi binecuvântăm pe toţi ierarhii, clericii şi credincioşii prezenţi la Mănăstirea armeană de la Hagigadar, la aniversarea a 500 de ani de existenţă pe pământ românesc. Astfel de momente solemne şi sfinte pot fi izvor de lumină pentru o mai intensă cooperare între români şi armeni, pentru o mărturie creştină comună într-o lume marcată de fenomenul secularizării şi cel al migraţiei, de criză morală şi economică. În plan religios, ar putea fi promovate pelerinaje ale românilor în Armenia şi ale armenilor în România, pentru a cunoaşte cum au păstrat credinţa cele două popoare în vremuri grele de ocupaţie străină şi de prigoană. Astfel, înţelegem mai bine că o sărbătoare mare poate fi un moment misionar şi poate încuraja mărturia noastră comună în lumea de azi, spre slava lui Dumnezeu şi binele oamenilor!

† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Lasati un raspuns