Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Veniţi să ne suim pe muntele Domnului

Din Comentariul asupra Psalmilor al sfântului Augustin, episcop
(Ps 47 [48],7: CCL 38, 543-545)

După cum am auzit, aşa am văzut
(Ps 47[48],9). O, Biserică fericită! Într-un prim moment ai auzit, apoi ai văzut. Biserica a ascultat, primind promisiunile, acum vede în realitate; a ascultat în profeţii, acum contemplă în Evanghelie. De fapt, ceea ce se împlineşte acum a fost deja profeţit înainte. Ridică-ţi ochii şi aruncă o privire asupra lumii! Contemplă moştenirea ta extinsă până la marginile pământului; vezi că deja s-a realizat ceea ce fusese prezis: Înaintea lui se vor pleca toţi regii şi toate neamurile îi vor sluji (Ps 71[72],11). Vezi că deja s-a împlinit ceea ce a fost spus: Înalţă-te, Dumnezeule, mai sus decât cerurile: şi slava ta să fie peste tot pământul (Ps 107[108],6). Contemplă-l pe cel care a avut mâinile şi picioarele străpunse de cuie, pe cel ale cărui oase, care atârnau pe cruce, au fost numărate şi ale cărui veşminte au fost trase la sorţi. Admiră-l, domnind, pe cel pe care ei l-au văzut pironit pe cruce. Contemplă-l, aşezat în ceruri, pe cel pe care ei l-au dispreţuit când era pelerin pe pământ. În sfârşit, vezi realizate cuvintele: Îşi vor aminti şi se vor întoarce la Domnul toate marginile pământului; se vor prosterna în faţa lui toate familiile popoarelor (Ps 21[22],28). La vederea acestor lucruri, exclamă cu bucurie: După cum am auzit, aşa am văzut (Ps 47[48],9).

Pe bună dreptate este convocată, astfel, Biserica din toate popoarele: Ascultă, fiică, priveşte şi pleacă-ţi urechea, uită de poporul tău şi de casa tatălui tău (Ps 44[45],11). Ascultă şi vezi: ascultă mai întâi ceea ce nu vezi, apoi vei vedea ceea ce ai auzit. Domnul a spus: Un popor pe care nu-l cunoşteam a ajuns să mă slujească; cu luare-aminte îmi dau ascultare (Ps 17[18],44-45). Poporul a ascultat numai după ce a auzit cu urechile. Deci mai întâi nu văzuse. Nu-ţi aminteşti şi de cuvintele: Vor vedea ceva ce nu li s-a povestit niciodată şi vor înţelege ceea ce nu au auzit niciodată? (Is 52,11). Cei la care nu au fost trimişi profeţii au fost cei dintâi care i-au ascultat şi înţeles pe profeţi; cei care, într-un prim moment, nu-i auziseră, mai apoi, auzindu-i, au fost uimiţi. Însă cei la care au fost trimişi profeţii au rămas insensibili, purtând cu sine cărţile legii, dar fără a înţelege adevărul lor. Aveau tablele alianţei, dar fără a dobândi moştenirea lor. Noi însă după cum am auzit, aşa am văzut (Ps 47[48],9).

În cetatea Domnului oştirilor, în cetatea Dumnezeului nostru (Ps 47[48],9). Acolo am auzit, acolo am şi văzut. Dumnezeu a întărit-o pentru totdeauna (Ps 47[48],9). Să nu se mândrească cei care spun: Iată, Cristos este aici sau este acolo (Mc 13,21). Cel care spune: Iată, este aici, iată, este acolo conduce numai într-o parte. Dar Dumnezeu a promis unitatea: Regii s-au adunat împreună, nu s-au divizat prin schisme (cf. Ps 47[48],5). Dar poate crezi că această cetate, care acum domină lumea, va fi distrusă într-o zi. Nicidecum! Dumnezeu a întărit-o pentru totdeauna. Ei bine, dacă Dumnezeu a statornicit-o pentru veşnicie, de ce te temi că se strică temelia sa?

Lasati un raspuns