Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Noi îl avem pe Cristos care este pacea şi lumina noastră

Din tratatul Despre perfecţiunea creştină al sfântului Grigore de Nyssa, episcop
(PG 46, 259-262)

El este pacea noastră, cel care a făcut din două un singur popor
(Ef 2,14). Gândind că Isus Cristos este pacea, noi vom demonstra că purtăm cu vrednicie numele de creştini dacă prin acea pace care este în noi îl vom exprima pe Cristos cu viaţa noastră. El a nimicit ura (cf. Ef 2,16), după cum spune Apostolul.  Deci nu trebuie deloc să permitem ca ea să reînvie în noi, ci trebuie să arătăm clar că este nimicită total. Să nu o înviem din nou după ce a fost ucisă de Dumnezeu pentru sănătatea noastră, să nu ne mâniem spre ruinarea sufletelor noastre şi să nu ne amintim injuriile îndurate, să nu facem greşeala de a o readuce la existenţă pe cea care, din fericire, a fost nimicită.

De vreme ce îl avem pe Cristos care este pacea, să ucidem duşmănia practicând în viaţa noastră credinţa în el. El a distrus în sine însuşi zidul care îi diviza pe cei doi oameni, a făcut unul singur, restabilind pacea nu numai cu cei care luptă împotriva noastră din afară, dar şi cu cei care provoacă neînţelegeri în noi înşine. Astfel, trupul nu va mai putea avea dorinţe contrare duhului şi duhul dorinţe contrare trupului, ci înţelepciunea trupului va fi supusă legii divine. Atunci, reconstituiţi într-un om nou şi iubitor al păcii şi deveniţi din doi un singur om, vom avea pacea în noi înşine.

Pacea este înţelegerea între două fiinţe potrivnice. Acum, de vreme ce a fost eliminat războiul intern al naturii noastre, să cultivăm în noi pacea, şi atunci vom deveni noi înşine pace şi vom demonstra că acest apelativ al lui Cristos este adevărat şi autentic şi în noi.

Cristos este lumina adevărată, departe de orice minciună. Din aceasta învăţăm că şi viaţa noastră trebuie să fie luminată de razele luminii adevărate. Razele soarelui dreptăţii sunt înseşi virtuţile care strălucesc şi ne luminează, ca să respingem faptele întunericului şi să umblăm cu onestitate ca în plină zi (cf. Rom 13,13). Să detestăm acţiunea clandestină şi întunecoasă şi să facem toate la lumina zilei, şi astfel, vom deveni şi noi lumină şi, ca lumină, vom lumina pe ceilalţi prin faptele noastre bune.

Cristos este sfinţirea noastră, de aceea, să ne abţinem de la faptele şi gândurile rele şi necurate. Astfel, ne vom arăta cu adevărat părtaşi de numele său şi vom manifesta puterea sfinţeniei nu numai prin cuvinte, ci şi prin fapte.

Lasati un raspuns