Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Să trăim viaţa cea nouă în Cristos, prin Duhul Sfânt

Din cuvântarea Despre Botez a sfântului Pacian, episcop
(Nr. 5-6: PL 13, 1092-1093)

Păcatul lui Adam a trecut la tot neamul omenesc: Printr-un singur om, spune Apostolul, a intrat păcatul în lume şi, prin păcat, moartea, şi astfel, moartea a trecut la toţi oamenii (Rom 5,12). Deci este necesar ca şi dreptatea lui Cristos să treacă la tot neamul omenesc şi, după cum Adam, prin păcatul său, a fost cauză de ruină pentru toată descendenţa sa, tot aşa, Cristos va fi cauză de mântuire prin dreptatea sa.  Apostolul insistă asupra acestui lucru: După cum, prin neascultarea unuia, toţi au devenit păcătoşi, tot aşa, prin ascultarea unuia, toţi vor deveni drepţi şi, după cum păcatul a domnit prin moarte, tot aşa să domnească şi harul prin dreptate pentru viaţa veşnică (Rom 5,19.21).

Poate că îmi va spune cineva: „Era drept ca păcatul lui Adam să treacă în urmaşi, pentru că se trăgeau din el prin naştere. Dar oare am fost născuţi de Cristos ca să coboare mântuirea la noi?” Să nu gândiţi trupeşte şi veţi vedea că suntem născuţi de Cristos. La plinirea timpurilor, Cristos a luat din Maria suflet şi trup. Acesta este trupul pe care el a venit să-l mântuiască, pe care nu l-a abandonat în iad şi pe care l-a unit cu duhul său şi l-a asumat. Aceasta este nunta Domnului, încheiată cu un singur trup, pentru ca el, Cristos, şi Biserica să fie doi într-un singur trup, conform acelui mare mister.

Din această nuntă s-a născut poporul creştin, iar de sus coboară Duhul Domnului. Germenul ceresc este infuzat şi unit cu substanţa sufletului nostru; apoi începem să ne dezvoltăm în sânul matern şi mai apoi, născându-ne, intrăm în viaţa care ne este dată de Cristos. Pentru aceasta, Apostolul spune: Primul om, Adam, a fost făcut cu suflet viu, cel din urmă Adam cu Duhul dătător de viaţă (1Cor 15,45). În felul acesta, Cristos dă naştere în Biserică, prin preoţii săi, aşa cum se exprimă acelaşi Apostol: Eu v-am născut în Cristos (1Cor 4,15). Astfel, Cristos, prin Duhul lui Dumnezeu, prin slujirea preotului şi prin puterea credinţei, dă naştere omului nou, format în sânul mamei şi primit în Biserică prin naşterea din izvorul baptismal.

Aşadar, Cristos trebuie primit ca să ne poată renaşte. Acest lucru îl afirmă apostolul Ioan: Celor care l-au primit le-a dat putere să devină copii ai lui Dumnezeu (In 1,12). Această naştere nu poate avea loc decât prin sacramentele Botezului şi Mirului şi prin slujirea preotului. Prin Botez, sunt spălate păcatele noastre, prin Mir, este revărsat Duhul Sfânt în noi: şi pe unul, şi pe celălalt noi le primim din mâna şi din gura preotului. În felul acesta, întregul om se renaşte în Cristos: Pentru ca, după cum Cristos a fost înviat din morţi, tot aşa, şi noi să umblăm într-o viaţă nouă (Rom 6,4), adică, părăsind greşelile vieţii trecute, să ducem, prin Duhul Sfânt, o viaţă virtuoasă, în Cristos.

Lasati un raspuns