Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Pregătită de Cel Preaînalt, prefigurată de părinţi

Din Omilii despre Laudele Fecioarei-mame ale sfântului Bernard, abate
(Omil. 2, 1-2.4: Opera omnia, Edit. Cisterc. 4 [1966], 21-23)

Lui Dumnezeu i se cuvenea o naştere de felul acesta: să nu se nască decât din Fecioară; şi Fecioarei i se potrivea o atare sarcină: să nu dea naştere decât lui Dumnezeu. De aceea, creatorul oamenilor, care se năştea din om pentru a deveni om, a trebuit să aleagă dintre toate femeile, ba chiar să creeze o atare mamă, pe care o ştia potrivită pentru sine şi care să-i fie plăcută.

A voit deci să fie o fecioară. El, Cel Neprihănit, a voit să se nască din Neprihănita, pentru că trebuia să spele prihanele tuturor.

El, blând şi smerit cu inima, a voit să vină dintr-o mamă plină de blândeţe şi de umilinţă, pentru că trebuia să se ofere tuturor ca model al acestor virtuţi, folositoare, ba chiar necesare pentru mântuire. A acordat Fecioarei darul maternităţii, el, care îi inspirase votul fecioriei şi o îmbogăţise cu meritele umilinţei.

Altfel cum ar fi putut îngerul să o proclame plină de har dacă ar fi avut ceva, oricât de mic, care să nu fie din har? Ea, care îl zămislea pe Sfântul Sfinţilor şi era de acum aproape să-l nască, pentru ca să fie sfântă în trup, a primit darul fecioriei, iar pentru ca să fie sfântă şi în minte, a primit darul umilinţei.

Fecioara de viţă regească, împodobită cu giuvaierele sfinţeniei şi strălucind de dubla frumuseţe a minţii şi a trupului, cunoscută în lăcaşurile cereşti datorită calităţilor şi frumuseţii sale, a atras asupra sa privirea cetăţenilor cerului şi a atras asupra sa ochiul regelui, care a făcut-o obiect al alegerii sale şi destinatară a mesajului îngeresc.

Spune: Îngerul Gabriel a fost trimis la o fecioară (Lc 1,26-27): fecioară în trup, fecioară în suflet, fecioară prin vot, fecioară, aşa cum o descrie apostolul, sfântă în suflet şi în trup; nu a fost descoperită recent şi nici la întâmplare, ci aleasă din veşnicie, cunoscută mai dinainte de Cel Preaînalt şi pregătită pentru el, păzită de îngeri, prefigurată de părinţi, promisă de profeţi.

Lasati un raspuns