Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Unul este mijlocitorul între Dumnezeu şi oameni: omul Isus Cristos

Din Comentariu asupra Psalmilor al sfântului Ambroziu, episcop
(Ps 48 [49], 13-14: CSEL 64, 367-368)
Fratele nu poate să-l răscumpere pe frate şi nici nu va putea să-i dea lui Dumnezeu preţul răscumpărării sale (cf. Ps 48,8-9 Vg). Adică: De ce mă voi teme în zilele triste? (Ps 48[49],6). Ce anume poate să-mi dăuneze mie, care nu numai că nu am nevoie de un răscumpărător, ci eu sunt răscumpărătorul tuturor? Îi voi elibera pe alţii şi trebuie să mă tem pentru mine? Iată, voi face noi toate lucrurile, voi face o reînnoire pe care nu ar putea s-o dorească sau s-o realizeze nici o iubire umană. Cel pe care fratele, născut din acelaşi sân matern, nu poate să-l răscumpere, pentru că este împiedicat de slăbiciunea aceleiaşi naturi, îl va răscumpăra un om, acel om despre care este scris: Domnul le va trimite un mântuitor care îi va apăra şi-i va elibera (Is 19,20). Acest om a spus despre sine: Acum căutaţi să mă ucideţi pentru că v-am spus adevărul (In 8,40).

Dar, deşi este un om, cine îl va cunoaşte? Pentru că, după cum unul singur este Dumnezeu, tot aşa, unul singur este mijlocitor între Dumnezeu şi oameni, omul Cristos Isus (1Tim 2,5). El este singurul care îl va răscumpăra pe om, mergând dincolo de orice iubire fraternă, pentru că şi-a vărsat pentru străini sângele pe care nu-l poate da nimeni pentru un frate. De aceea, nu a ţinut cont de trupul său pentru a ne răscumpăra de păcat şi s-a dat pe sine însuşi ca preţ de răscumpărare pentru toţi (1Tim 2,6), aşa cum a afirmat martorul său adevărat, apostolul Paul, care spune: Vă spun adevărul, nu mint (Rom 9,1).

Dar de ce numai el va răscumpăra? Pentru că nu-l poate egala nimeni în iubire şi nimeni nu-şi poate da viaţa pentru sclavi, asemenea lui; nu-l poate egala nimeni în integritate: toţi au fost sub păcat, pentru că toţi sunt sub stăpânirea căderii lui Adam. Este ales numai un răscumpărător, care nu poate să fie supus vechiului păcat. Aşadar, prin om ne referim la Domnul Isus, care a luat starea omului pentru a răstigni, în trupul său, păcatul tuturor şi pentru a distruge, prin sângele său, sentinţa de condamnare pe care o aveau toţi.

Dar poate că vei spune: Cum de se neagă faptul că un frate poate să răscumpere, de vreme ce el însuşi a spus: Voi vesti numele tău fraţilor mei? (Ps 21[22],23). Omul Isus Cristos nu ne-a răscumpărat păcatele ca frate al nostru, ci ca Dumnezeul nostru. Aşa este scris: Dumnezeu a împăcat lumea cu sine prin Cristos (2Cor 5,19), adică prin acel Cristos Isus despre care s-a spus: Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit între noi (In 1,14). Aşadar, atunci când a locuit în trup, el a locuit între noi nu ca frate, ci ca Domn.

Lasati un raspuns