Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Cristos vorbea despre templul trupului său

Din Comentariul asupra Evangheliei după Ioan al lui Origene, preot
(Vol. 10, 20: PG 14, 370-371)

Dărâmaţi acest templu şi în trei zile îl voi ridica
(In  2,19). Oamenii grosolani şi limitaţi numai la lucruri materiale mi se par simbolizaţi de acei iudei care erau supăraţi pentru că Isus i-a alungat pe vânzători din casa Tatălui său pentru că făceau din ea o casă de negustorie.

Ei cereau un semn ca dovadă că el acţiona în mod corect şi ca Fiul lui Dumnezeu, lucru pe care ei, în necredinţa lor, nu voiau să-l admită. Dar Mântuitorul a răspuns unind împreună figura şi realitatea, adică templul şi trupul său. Celor care-l întrebau: Ce semn ne arăţi că ai dreptul să faci acestea? (In 2,18), le-a răspuns: Dărâmaţi acest templu şi în trei zile îl voi ridica.

Amândouă, atât templul, cât şi trupul lui Isus, conform unei interpretări posibile, mi se par o figură a Bisericii. Aceasta este zidită din pietre vii. A devenit casă spirituală pentru o preoţie sfântă (1Pt 2,5). Este zidită pe temelia apostolilor şi a profeţilor, avându-l ca piatră unghiulară pe însuşi Isus Cristos (Ef 2,20) şi, de aceea, se numeşte templu. Însă este adevărat şi că voi sunteţi trupul lui Cristos şi mădulare, fiecare în parte (1Cor 12,27). Dacă aşa este, poate să fie distrus ceea ce uneşte pietrele templului. Desigur, se poate întâmpla ca aceste pietre să fie risipite aşa cum este scris în psalmul 21, ceea ce înseamnă, excluzând metafora, că oasele lui Cristos pot fi împrăştiate de chinurile şi persecuţiile celor care luptă împotriva unităţii templului. Totuşi, templul va fi reclădit şi trupul va învia a treia zi, adică după ziua chinuirii şi după ziua următoare, care este ziua împlinirii.

Va fi efectiv o a treia zi în cerul nou şi în pământul nou, atunci când aceste oase, care sunt casa lui Israel, în ziua cea mare a Domnului, vor fi reînsufleţite ca urmare a victoriei sale asupra morţii. Astfel, învierea lui Cristos, care a urmat după suferinţele crucii, cuprinde misterul învierii întregului trup al lui Cristos. Trupul sensibil al lui Isus a fost răstignit şi îngropat şi apoi a înviat. La fel, întregul trup al sfinţilor lui Cristos este mai întâi pironit pe cruce împreună cu Cristos şi, într-un anumit sens, încetează să mai trăiască. De fapt, asemenea lui Paul, fiecare dintre noi nu trebuie să se laude decât în crucea Domnului nostru Isus Cristos, prin care el este răstignit pentru lume şi lumea pentru el.

Fiecare dintre noi nu numai că a fost răstignit împreună cu Cristos şi răstignit pentru lume, dar a fost şi îngropat împreună cu Cristos. Toţi am fost înmormântaţi împreună cu el (Rom 6,4), spune Paul. El însă adaugă, ca şi cum ar avea o garanţie sigură a învierii: Împreună cu el am înviat şi noi (cf. Rom 6,4).

Lasati un raspuns