Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Cei care iubesc legea ta se bucură de pace multă

Din predica Despre fericiri a sfântului Leon cel Mare, papă
(Pred. 95, 8-9: PL 54, 465-466)

Este drept ca fericirea vederii lui Dumnezeu să fie promisă celor curaţi cu inima. Ochiul întunecat nu ar putea suporta strălucirea luminii adevărate: ceea ce va fi delectare pentru sufletele curate va fi cauză de chin pentru cele pătate de păcat. Aşadar, să evităm întunericul obscur al vanităţilor pământeşti, iar ochii sufletului să se spele de orice murdărie de păcat, pentru ca privirea noastră limpede să se poată bucura de vederea sublimă a lui Dumnezeu.

Tocmai ca să ne străduim să merităm această vedere, Domnul spune: Fericiţi făcătorii de pace, pentru că vor fi numiţi fii ai lui Dumnezeu (Mt 5,9). Preaiubiţilor, această fericire nu se referă la o înţelegere sau un acord oarecare, ci la acela despre care vorbeşte Apostolul: Fiţi în pace cu Dumnezeu (cf. Rom 5,1), şi despre care profetul spune: Pace multă pentru cei care iubesc legea ta, nici o piedică nu le va sta în cale (Ps 118[119],165).

Nu pot să pretindă să posede această pace nici legăturile cele mai strânse de prietenie, nici asemănarea cea mai perfectă de caracter, dacă nu sunt în armonie cu voinţa lui Dumnezeu. Cel care nu se depărtează de generaţia după trup nu ajunge să facă parte din comunitatea fiilor lui Dumnezeu. În schimb, cei care au mintea fixată în Dumnezeu se străduiesc să menţină unitatea duhului în legătura păcii (Ef 4,3), nu se despart niciodată de legea veşnică. Ei spun cu credinţă sinceră rugăciunea: Facă-se voia ta, precum în cer aşa şi pe pământ (Mt 6,10).

Aceştia sunt făcătorii de pace, aceştia sunt cu adevărat unanimi în a face binele şi de comun acord în sfinţenie, încât sunt vrednici să fie numiţi în veci fii ai lui Dumnezeu şi împreună-moştenitori cu Cristos (cf. Rom 8,17). Iubirea lui Dumnezeu şi iubirea aproapelui îi va face să merite marea răsplată. Nu vor mai simţi nici o adversitate, nu se vor mai teme de obstacole sau curse, ci, după ce au terminat lupta şi toate încercările, se vor odihni în cea mai liniştită pace a lui Dumnezeu, prin Domnul nostru, care, împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt, vieţuieşte şi domneşte în toţi vecii vecilor. Amin.

Lasati un raspuns