Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Păstorii care se păstoresc pe ei înşişi

Din Discursul despre păstori al sfântului Augustin, episcop
(Disc. 46, 3-4: CCL 41, 530-531)

Să vedem ce le spune păstorilor atenţi să se pască mai curând pe ei înşişi decât oile, Cuvântul lui Dumnezeu, care nu este părtinitor cu nimeni: Voi vă hrăniţi cu laptele lor şi cu lâna v-aţi îmbrăcat; oile cele grase le-aţi înjunghiat, dar turma n-aţi păscut-o. Pe cele slabe nu le-aţi întărit; oaia bolnavă n-aţi îngrijit-o şi pe cea rănită n-aţi pansat-o; pe cea rătăcită n-aţi întors-o şi pe cea pierdută n-aţi căutat-o, ci le-aţi stăpânit cu asprime şi cruzime. Şi ele, neavând păstor, s-au risipit şi, risipindu-se, au ajuns mâncarea tuturor fiarelor câmpului (Ez 34,3-5).

Păstorilor care se pasc pe ei înşişi, în loc să pască turma, li se reproşează ceea ce pretind şi ceea ce neglijează. Ce anume pretind? Voi vă hrăniţi cu laptele lor şi cu lâna v-aţi îmbrăcat. Apostolul se întreabă: Cine plantează o vie şi nu mănâncă din rodul ei? Sau cine păzeşte o turmă şi nu se hrăneşte din laptele turmei? (1Cor 9,7). Aşadar, vedem că prin laptele turmei se înţelege tot ceea ce poporul lui Dumnezeu oferă conducătorilor pentru a le procura hrana temporară. Despre aceasta voia să vorbească Apostolul prin cuvintele pe care le-am citat.

De fapt, Apostolul, deşi ar fi preferat să se întreţină prin munca mâinilor sale şi să nu caute laptele oilor, totuşi, a revendicat dreptul de a lua lapte, pentru că Domnul a dispus ca aceia care vestesc evanghelia să trăiască din evanghelie (cf. 1Cor 9,14). În acest sens, el a afirmat că ceilalţi apostoli, colegii săi, s-au folosit de acest drept, desigur legitim, nu abuziv. El a mers mai departe, renunţând la ceea ce i se cuvenea. Prin aceasta nu este spus că ceilalţi au pretins un lucru ce nu li se cuvenea, ci doar că el a voit să facă mai mult decât se cerea în mod strict. Poate că cel care l-a condus pe rănit la han şi a spus: Ceea ce vei mai cheltui îţi voi da când mă voi întoarce (Lc 10,35), voia să indice tocmai acest comportament al Apostolului.

Ce vom spune despre păstorii care nu cer lapte de la turmă? Că sunt mai generoşi decât ceilalţi sau că exercită generozitatea pastorală mai mult decât ceilalţi. Pot să o facă şi o fac. Să fie lăudaţi aceştia, dar să nu fie condamnaţi ceilalţi. Acelaşi Apostol nu mergea în căutarea donaţiilor, şi totuşi, voia ca turma sa să fie plină de roade în fapte bune, şi nu sterilă şi fără lapte.

Lasati un raspuns