Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Sunteţi mântuiţi prin har

Începutul Scrisorii către filipeni a sfântului Policarp, episcop martir
(Adresa; nr. 1, 1 – 2, 3: Funk 1, 267-269)

Policarp şi preoţii care sunt cu el, către Biserica lui Dumnezeu, care este ca o peregrină în Filipi: milostivirea şi pacea lui Dumnezeu atotputernicul şi a lui Isus Cristos, mântuitorul nostru, să fie din belşug asupra voastră.

Luând parte, cu căldură, la bucuria voastră în Domnul nostru Isus Cristos pentru că aţi practicat cuvântul celei mai autentice iubiri, voi i-aţi ajutat în drumul lor pe sfinţii care sunt în lanţuri, lanţuri care sunt adevărate brăţări şi bijuterii pentru cei care au fost aleşi de Dumnezeu şi de Domnul nostru. Mă bucur pentru faptul că rădăcina trainică a credinţei voastre, care v-a fost vestită încă de la început, se menţine până în prezent şi aduce roade în Isus Cristos, Domnul nostru. Pentru păcatele noastre, el a acceptat să ajungă până la moarte, dar Dumnezeu l-a înviat, eliberându-l de durerile morţii (Fap 2,24) şi, fără a-l vedea, credeţi în el cu o bucurie negrăită şi preamărită (cf. 1Pt 1,8), de care mulţi ar voi să fie părtaşi; să ştiţi bine că aţi fost mântuiţi prin har, nu prin fapte, prin voinţa lui Dumnezeu, prin Isus Cristos (cf. Ef 2,8-9).

De aceea, fiţi cu mintea clară (1Pt 1,13), slujiţi lui Dumnezeu cu frică (Ps 2,11) şi în adevăr, lăsând la o parte vorbăriile inutile şi erorile grosolane şi crezând în cel care l-a înviat din morţi pe Domnul nostru Isus Cristos şi i-a dat mărirea (1Pt 1,21), făcându-l să şadă la dreapta sa. Lui îi sunt supuse toate cele din ceruri şi de pe pământ, de el ascultă orice vietate. El va veni să-i judece pe cei vii şi pe cei morţi şi Dumnezeu va cere cont de sângele său de la cei care au refuzat să creadă în el.

Cel care l-a înviat din morţi ne va învia şi pe noi dacă vom împlini voinţa sa, dacă vom umbla conform poruncilor sale şi vom iubi ceea ce a iubit el, abţinându-ne de la orice fel de nedreptate, înşelătorie, avariţie, calomnie, mărturie falsă; nu întoarceţi răul pentru rău, nici insultă pentru insultă (1Pt 3,9), nici pumn pentru pumn, nici blestem pentru blestem, amintindu-ne de învăţătura Domnului care a spus: Nu judecaţi şi nu veţi fi judecaţi; iertaţi şi veţi fi iertaţi; fiţi milostivi şi veţi primi milostivire; cu măsura cu care măsuraţi vi se va măsura şi vouă (cf. Mt 7,1; Lc 6,36-38) şi: Fericiţi cei săraci şi cei persecutaţi pentru dreptate, pentru că a lor este împărăţia cerurilor (cf. Mt 5,3.10).

Lasati un raspuns